YEDİ NOKTA YA DA YETER ARTIK

Temel Demirer

YEDİ NOKTA YA DA YETER ARTIK

"Adalet, insanın

kendi üzerine

düşeni yapmasıdır."[1]

 

20 Ağustos 2017 tarihinde Suruç Anması'nda yaptığım konuşmadan ötürü tastamına 1348 gün ya da 44 ay 11 gündür yargılanıyorum. Ancak 18 yılda sonuçlanan davalara bakınca kendimi "şanslı" mı hissetmeliyim acaba?![2]

Bugün, 30 Mart 2021'de, Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2017/107940 Soruşturma; 2018/35957 Esas; 2018/25144 İddianame No'lu davanın yedinci duruşması...

 

BİR

 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner'in (39783) 26 Eylül 2018 tarihi "iddianame"sine göre "Suçu ve Suçluyu Övmek"ten Türk Ceza Kanunu 215/1, 53/1, 63 maddesi uyarınca cezalandırılmam isteniyor.

Kanımca hukuktan nasibini alamamış bu "iddianame"; "Şüpheli hakkında herhangi bir terör örgütü ile iltisakının araştırılması amacıyla ilgili kolluk birimlerine müzekkere yazıldığı, gelen cevabi yazıda şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü ve sol tandanslı terör örgütleri tarafından düzenlenen eylem ve etkinliklere katılan şahıslardan olduğu yönünde bilgiler elde edildiği," ifadesinde de görüldüğü üzere, "Argumentum primarium/ Önemli delil. Çürütülemez delil,"ler yerine polis söylentilerine itibar etmektedir. (Yeri gelmişken sorayım: eğer "PKK/KCK silahlı terör örgütü ve sol tandanslı terör örgütleri tarafından düzenlenen eylem ve etkinliklere katılmış" isem polis niye görevini yapıp beni tutuklamadı ki?)

Hatırlatmalıyım: "Absoluta sententia expositore non indiget/ Mükemmel ve mutlak bir hüküm yorumcu gerektirmez,"[3] der hukuk ilkeleri. Ancak beni "mahkûm ettirmek"te kararlı "iddianame" bu hukuk ilkesini de; "Actori incumbit onus probandi/ İspat yükü davacıya aittir,"[4] zorunluluğunu da "es" geçmektedir!

Sormadan geçmemeliyim: "Yukarıda anlatılan eylem ve bütün dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde yeterli delil elde edilmiş olup," denilen iddianamede savcının 16 satırlık yorumlarında ifade ettiği "YETERLİ DELİL" nedir acaba? "İddianame"de bunun yanıtı yok. Yani "delil" değil, savcının öznel hükmü var sadece!

Ancak burada savcının öznel hükmüne Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, 'İçtihat Metni' niteliğindeki tarihi kararının itirazı var! "Nasıl" mı?

Adli hataların önüne geçilebilmesinin en önemli ilkelerinden biri olan "in dubio pro reo/ kuşkudan sanık yararlanır' ilkesi olduğuna dikkat çeken Kurul, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesi olduğuna karar verdi.

Kararda şöyle denildi: "Ceza mahkûmiyeti, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O hâlde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilebilmesinin başka bir yolu da bulunmamaktadır."[5]

 

İKİ

 

Sokrates'in, "Kendini bil," uyarısını kulağına küpe eden birisi olarak; Marcus Tillius Cicero'nun, "Adaletten yoksun olan hiçbir şey ahlâken doğru olamaz"; Albert Camus'nün, "Adalet olmadan düzen olmaz"; Nathaniel Hawthorne'un, "Dünya, bütün ileri hareketleri huzursuz kimselere borçludur," uyarılarına müthiş değer atfederken; "Hürriyet bizim memleketimizde bir gazete ismidir, bir de Anka kuşudur. Konuşmak korku... Yazmak korku,"[6] saptamasının da altını durmadan çizerim.

Meselenin özü, IŞİD'in ve dolaylı bağıntılarının eseri Suruç Katliamı'na dair yaptığım konuşma yani ifade özgürlüğüdür! 

Ancak öncelikle, davanın avukatı Serdil İzol'un, "Adalet için bağlantılar ortaya çıkarılmalı"[7] notunu düştüğü Suruç Katliamı'nı neden lanetlediğime değinmeliyim!

BoldMedya.com'un özel haberine göre, İngilizce yayın yapan 'Nordic Monitor' haber sitesi, Diyarbakır, Suruç, Ankara Garı ve Atatürk Havaalanı saldırılarının planlayıcısı olarak bilinen IŞİD militanı İlhami Balı, Milli İstihbarat Teşkilâtı'nın (MİT) misafiri olarak Ankara Anadolu Otel'de konakladığını ortaya çıkardı.[8]

Ayrıca Suruç'ta 20 Temmuz 2015 günü 34 kişiyi öldüren canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz hakkındaki "terör nitelikli aranan şahıs" kaydının, 16 Haziran 2015'de Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştığı ve Emniyetin, patlamanın meydana geldiği Amara Kültür Merkezi'ne girenleri aramak üzere polis görevlendirmediği de ortaya çıktı.[9]

Böylesine soru işaretleriyle yüklü bir konuda yaptığım konuşma, nasıl olur da "Suçu ve Suçluyu Övmek"ten yargılanmaya kalkışılabilir. Hem benzer konuda ve isnattan Mardin 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi Şemşa Yurtgül'e beraat kararı vermişken![10]

Uluslararası planda takip edilen[11] dava(m)da herhangi bir "suç" söz konusu değilken; ayrıca Adil Okay,[12] İhsan Hacıbektaşoğlu[13] gibi birçok değerli kalemin de işaret ettiği gibi, ben de "suçlu" falan değilim.

 

ÜÇ

 

Soru(n) ifade özgürlüğüne karşı tavıra mündemiçtir; hepsi bu! 

Özellikle "Düşünmek Serbest, Söylemek Suç"[14] ilan edilmişken; "Özgür Düşünce"den;[15] "İfade Özgürlüğünü Korumak"tan[16] ve "Benim Özgürlüğüme Katlanacaksın"[17] uyarılarına ilişkin "Düşünce Özgürlüğü Nerede Başlar?"[18] sorusunun yanıtının aranıp; "Özgür Düşünce Susturulamaz"[19] diye haykırılan bir coğrafyada yaşa(tılı)rken...

Çiçero'nun, "Vivere est cogitare/ Yaşamak düşünmek demektir"; Vergilius'un "Mens agitat molem/ Yığınları harekete geçiren, fikirdir," sözlerine atfen düşünceyi ifade özgürlüğünün vazgeçilmez olduğuna inananlardan ve Mehmed Uzun gibi, "Eğer bir ülkede insan hakları ayaklar altındaysa, düşünce ve ifade özgürlüğü yoksa, bunlardan hepimiz sorumluyuz," diyenlerdenim...

Ayrıca da da Karl Jaspers'in, "Düşünmek, insan olmanın başlangıcıdır"...

Ludwig Andreas Feuerbach'ın, "Sadece düşünen insan özgürdür"...

Michel de Montaigne'in, "Düşünce olmadan, geriye kalan her şey kör, sağır ve cansızdır"... 

Mahatma Gandhi'nin, "Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir"...

Stefan Zweig'ın, "Bir fikir, ancak ifade edildiği zaman bir fikirdir"...

José Martí'nin, "Sadece tiranlık, özgürlüğün tam ifadesinden korkar"...

Sokrates'in, "Sizin İstediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa kendi istediğim gibi konuşup ölmeyi yeğlerim"... 

Friedrich Hegel'in, "İnsan eğer düşünmüyorsa özgür değildir, çünkü o zaman, bir başkasına göre davranır"...

Jean Paul Sartre'ın, "Düşünce özgürlüğünden yoksun olmak düşündüğünü söyleyememek değil hiç düşünememiş olmaktır"...

Paul Valéry'nin, "Düşüncenin üstesinden gelemeyen, düşünenin üstesinden gelmeye çalışır"... 

Albert Einstein'ın, "İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır," betimlemelerindeki üzere yaşamaya gayret ederim

Kolay mı? "Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez," diyen Sokrates etikle yaşamı birbirinden ayırmazken; hayatı özgürce sorgulamasının bedelini ise hayatıyla öder. Oysa ölüm cezasına hep karşı çıkmıştı...

Bu tabloda çoktandır buharlaşıp tükenmeye yüz tutan ahlâk/etik felsefesini şöyle formüle etmişti Immanuel Kant: "Öyle davran ki, davranışların genel kural hâline gelsin"...

Ancak düşünceyi ifade konusunda yaşa(tıl)dıklarımızın tarihi de oldukça kadimdir.

Bilmiyorum değilim; "geçmişte yaşanmaz/ praeteritum non viviturte)" der Roma Hukuku ilkesi!

Lakin bizde böyle değil! İktidar/lar, özgürlüğe dair siyasi irade taşımıyor ve düşünceyi ifade etmeyi cezalandırmaktan vazgeçmiyorlar.

"Hep böyle oldu"! Özel ve genel anlamda geç(me)mişle ilgili sayısız örnek vermem mümkün: 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 141/142, 311/312 vb'leri! Bu maddelerin tümünü hatırlarım! Bunlar "komünizm propagandası", "milli duyguları zayıflatma", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", vb'leriyle ilgiliydi...

1991'den itibaren bazı TCK maddeleri (141,142 vb. maddeler) kaldırıldı, bazıları da kısmi değişikliklere uğradı (312. madde)...

Ne yazıktır ki bir çok şey başkalaşmış gibi görünse de, zihniyet her daim yerli yerindeydi; Giuseppe Tomasi di Lampedusa'nın, "Hiçbir şey değişmesin istiyorsan, her şeyi değiştirir gibi yap" ilkesindeki üzere!

Evet, ne yazıktır ki değişen bir şey yok! Mahkemelerde sayısını hatırlayamadığım kadar yargılandım...

Mesela İstanbul (Anadolu) Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/1596617 no'lu "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" soruşturmasında 2019/107433 nolu karar ile (Furkan Okudan 194479) "kovuşturmaya yapılmasına yer olmadığına" hükmedildi.

Ayrıca geçenlerde, 25 Eylül 2020'de "1) "Halkı Kin, Nefret ve Düşmanlığa Tahrik, Aşağılama", 2) "Cumhurbaşkanına Hakaret", 3) "Terör Örgütüne Üye Olmak", 4) "Terör Örgütü Propagandası Yapmak"..."tan gözaltına alınıp, dört gün sonra da "takipsizlik kararı"yla (İst. Cum. Başsavcılığı, 2020/131956) serbest bırakıldım. 

Yine Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ocak 2021'de, 2020/2588 Soruşturma, 2020/535 Esas ve 2020/185 No'lu İddianame ile isnat edilen "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlaması(?) ile açılan davanın ikinci celsesi de 28 Ocak 2021'de (Karar No:2021/ 15) beraatla neticelendi.

Bu tür lüzumsuz zaman kayıplarının aslî nedeni Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 9.2.2016 tarihli ve E. 2015/7466, K. 2016/1025 sayılı kararındaki, "Terör örgütünün propagandası suçunun oluşumu için; faaliyetleri devam eden bir terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemleri teşvik edecek şekilde yapılması gereklidir," hükmünün görmezden gelinmesi yatmaktadır.

Tıpkı bana yöneltilen atılı "suçun" oluşma zemininin bulunmadığı gibi...

Kaldı ki suçlamaya konu konuşmamın hiçbir yerinde "cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek" bir ifade ve/veya ibare de yoktur.

 

DÖRT

 

Hemen her çevreden, "... 'Adaletin bu mu dünyâ' haykırışlarını duyan yok mu? Hukuk bu mu?"[20] tepkilerinin yükseldiği bir hâldeyiz...

"Yargı Eleştirileri"nden[21] "Çocuk Hâkimler"e...[22] 

"Tutarsız Yargı"dan,[23] "Saray Yargısı"[24] saptamalarına...

"Yargı Güvenliği"nden,[25] "Yargının Hâli"ne[26] dair itirazlara...

 "... 'Hukuk Reformu' mu Dediniz?",[27] "Siz Hâlâ Adalete Güveniyor musunuz?"[28] soru(n)larına uzanan geniş spektrumda Giorgio Agamben'ın, 'İstisna Hâli'nde[29] işaret ettiği "hukukun silaha dönüşmesi" mefhumu ve buna uygun başkalaşım hâl(ler)i öne çık(artıl)ıyor.

Hızla birkaç örnek aktarıyorum...

i) Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre, 2018'de erişkin nüfusun yüzde 19.6'sı şüpheli olarak soruşturma geçirdi. 2018 yılında şüpheli yurttaş sayısı 13 milyon 180 bine çıktı.[30] 2011'de 8 milyon 227 bin 710 olan şüpheli sayısı çoğu yıl nüfus artış hızından daha yüksek oranda arttı. 2018'in sonunda her beş kişiden birisi şüpheli hâle geldi...[31]

ii) Üniversitelerde bulunan 73 hukuk fakültesinin 29'unda dekanların vekâleten görev yaptığı açığa çıkarken 17'si ise hukukçu bile değil. Üniversitelerin neredeyse yarısını vekâleten yöneten dekanların içinde veterinerlik, kimya ve ilahiyat eğitimi alanlar var...[32]

iii) Polis, avukat MİT üçgeni; Soruşturmalarda takipsizlik vaadiyle FETÖ şüphelilerinden para topladılar. 'FETÖ borsası' soruşturmasında tamamlanan iddianameye göre, pasaport tahdidini, mal varlığına el koyma kararlarını kaldıracakları vaadiyle FETÖ şüphelilerinden para toplayan suç çetesinde avukatlar, polisler, bakanlık bürokratı ve MİT mensubu da yer alıyor...[33]

iv) Eski milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, "uyuşturucu baronu" Zindaşti'yi tahliye eden hâkimi aradığını ancak baskı yapmadığını savundu. Prof. Dr. Kuzu, ifadesinde "Talimat ve telkinde bulunmaksızın düşüncemi iletmek amacıyla Cevdet Özcan'ı telefonla aradım," dedi...[34]

v) Yargının geldiği duruma ilişkin bir bildiri yayımlayan 25 Baro HSK'nin siyasileştiği, avukatlara yapılan keyfi uygulamaların arttığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmadığına değinilerek Türkiye tarihinin en büyük yargı krizinin yaşandığı görüşünü dile getirdiği...[35]

vi) Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM'ye 7 yılda 244 binin üzerinden bireysel başvuru yapıldığını ve 197 bin tanesinin sonuçlandırıldığını söyleyip, 47 bin dosyanın sonuç için beklediğini aktardı...[36]

İşler bu merkezdeyken; 'Uluslararası Af Örgütü'nün, "Hukuku istismar eden kovuşturmalar var";[37] "Türkiye'de 'toplam özgürlük' söz edilemeyecek bir kavram,"[38] notunu düşüp; 'Freedom House'un '2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye'nin "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" arasına alındığı[39] coğrafyamızda bunlar; elbette tesadüf değil!

Kolay mı?

AİHM'in, 2020 bilançosuna raporuna göre, Türkiye ifade özgürlüğü ihlâlinde başı çekiyor ve Rusya'dan sonra hakkında AİHM'ye en çok başvuru yapılan ikinci ülke konumundayken;[40] Mahkeme Türkiye hakkında 97 karar aldı. Bunlardan 85'inde AİHS'nin en az bir maddesinin ihlâl edildiğine hükmedildi. En çok ihlâl "ifade özgürlüğü"nden; ihlâllerin 31'i bu maddeden verildi.

İkinci sırada AİHS'nin 6'ncı maddesinde yer alan "Adil yargılanma hakkı" var. Bu başlıkta 21 ihlâl var.

Üçüncü sırada "Özgürlük ve güvenlik hakkı" başlığı altında tutuklulukla ilgili konuların düzenlendiği AİHS'nin 5'inci maddesi geliyor. Bu başlıkta 16 ihlâl kararı göze çarpıyor.[41]

Ayrıca AYM de, 23 Eylül 2012'de başlayan bireysel başvurulara ilişkin karara bağladığı 19 bin 529 dosyada 559 ihlâl kararına imza atarken; en çok hak ihlâli, 393 ile "adil yargılanma hakkı" konusunda verildi. İstatistiklere göre mahkemeye yapılan başvuru sayısı her yıl katlanarak artıyor. 2012'de 1342, 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578 başvuru yapılırken 2015'te ise 10 Nisan'a kadar 6 bin 250 bireysel başvuru yapıldı.[42]

Özetle "Hak ihlâlleri ülkesi olduğu"[43] belirtilen coğrafyamızda milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Türkiye'de haftada 230 bin 483, dakikada 23 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı," diyorken;[44] varın gerisini siz düşünün!

Dahası var; AYM, 7 yılda 2 bin 299 başvurucuya 67 milyon TL tazminat ödenmesine hükmedip; 2012 Eylül'den 2020'ye 253 bin 120 başvurudan 200 bin 694'ünü karara bağlarken, 8 bin 361 hak ihlâli kararı aldı. İktidarın yargıya müdahale ettiğini belirten milletvekili Özgür Özel, tarihin en büyük yargı krizinin yaşandığını söylüyor...[45]

 

BEŞ

 

Tüm bunlara bir de Kadir Has Üniversitesi'nin 'Türkiye Eğilimleri Araştırması'na göre, toplumun yüzde 45.9'unun yargının siyasallaştığını düşündüğü[46] "Bağımlı Yargı" meselesi eklenmeli...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, "Türkiye'de hukuk kişiselleşti. Kamusal bir şey değil yani, kişisel artık";[47] L. Doğan Tılıç'ın, "Başkan mülkün temelidir";[48] Taner Timur'un, "Bugün yargıçların kaderinin 'Reis'in ağzına bakan bir kurula bağlı olduğu bir rejimde yaşıyoruz,"[49] vurguları eşliğinde "Hukuk Devleti"nin,[50] "Cumhurbaşkanı ve Yargı Bağımsızlığı"nın[51] tartışıldığı bir ortamda Adana milletvekili Burhanettin Bulut, "Müebbet hapse mahkûm olmuş bir kişiyi kalkıp hemen beraat ettirme ya da tahliyesini verme gibi bir yola bir mahkeme nasıl gidebiliyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Sağ olsun Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar. En kısa sürede yapılan operasyonda yakaladılar. Tekrar ceza uygulanmaya başladı. Şu an malum içeride,"[52] diyebilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yargı bağımsızlığına gölge düşüren sözlerinden bazılarını "Saray Yargısı" alt başlığında şöyle aktarıyor:[53]

 

15 Temmuz 2008

Ergenekon davasıyla ilgili olarak:

"Ben bu davanın savcısıyım," açıklamasını yaptı.

4 Nisan 2014

Twitter'a erişim yasağının kaldırılması konusunda:

"Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara uymak durumundayız. Ama saygı duymak zorunda değilim. Bu karara saygı duymuyorum," diye konuştu.

24 Kasım 2014

Galataport hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yürütmeyi durdurma kararı üzerine:

"Ben ülkemde bu yargıya nasıl güveneceğim, inanacağım? Cumhurbaşkanı hıyaneti vataniye içinde olursa suçludur. Peki yargıç hıyaneti vataniye içinde olursa nedir?" dedi.

17 Haziran 2017

Adalet Yürüyüşü'nü gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na:

"Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil. Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın," dedi.

7 Kasım 2018-31 Mart 2019

Gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili konuştu:

"Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyım tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz."

15 Aralık 2018

Gazeteci Fatih Portakal'ı hedef aldı:

"Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlâksıza bak, ahlâksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir."

23 Aralık 2018

Sanatçı Metin Akpınar'ı hedef gösterdi:

"Beni ipe götürecekmiş senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi. Şimdi yargıya hesabını versinler."

21 Eylül 2019

Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması üzerine:

"Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız."

 

Tüm bunlardan sonra Yekta Güngör Özden'nin, "Hukukçuların bağımsızlık ve yansızlıklarının güvencesi, namusları ve onurlarıdır. Kişilikleri, meslek ahlâkının kaynağıdır. En büyük ve anlamlı sorumluluğun vicdan sorumluluğu olduğu bilinci gerçek hukukçunun temel anlayışıdır,"[54] sözlerini anımsatmadan geçilmemeli...

 

ALTI

 

Geçilmemeli çünkü; "Hak Hukuk Hak Getire";[55] "Yargı, Neyin, Kimin Emrindedir?";[56] "İktidarın Hukuku 'Kişiye Özel'...";[57] "Hâkimlik Sınavı da Yaz Boz Tahtası Oldu";[58] "Yargıdan Çifte Standart";[59] "Yine Adalet Sorunu";[60] "Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mican'ın Tehdidine İyi Hâl İndirimi: Hapis Yatmayacak";[61] "Tecavüzcü Polislere İndirim Yağdı";[62] "Tecavüzcü Polislere İyi Hâl İndirimi";[63] "Hukuk ve Etik";[64] "Adalet Mülkün Molozudur!";[65] "Bağımlı Yargı";[66] "Tutuklu Yargı";[67] "Kırmızı Kartlık Savcı";[68] "Savunmasız Yargı";[69] "... 'Hukuk Devleti' mi?";[70] "Ey Adalet!"[71] başlıklı haberlerin dört yanımızı kuşattığı iklimde AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan, hukukun kendisinin "özgürlükleri kısıtlamak" anlamına geldiğini öne sürüp, "Özgürlüğün kısıtlanması doğrudan hukuku ve hakkı ortaya çıkartır. Hukuk zaten özgürlüğün kısıtlanması anlamına gelir. Hayvanı kesersin yersin ama bir insanı öldüremezsin, bu hukuktur,"[72] derken; Akif Beki'nin bile, Hâkim ve savcılar, mağdurlarına karşı bir sorumluluk taşımıyorsa onları keyfi ve yanlış tutuklamalardan ne alıkoyacak?"[73] sorusunu dillendirdiği bir tabloyla yüz yüzeyiz...

İşte birkaç örnek!

i) "Hayata Dönüş Operasyonu" diye adlandırılan 19-22 Aralık Katliamında Bayrampaşa Hapishanesi'nde 12 tutsağın katledilmesine, onlarcasının yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı geciktirdiği için "görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılan savcı Ali İhsan Demirel hakkındaki verilen karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozuldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İki Ceza Genel Kurulu üyesi sanığa verilen cezanın "sanığa atılı suçun unsurlarıyla sabit olduğu"nu belirterek bozma kararına karşı oy kullandı...[74] 

ii) HDP'li milletvekilleri hakkında jet hızıyla hazırlanıp "yargı" yolunu açan fezleke düzenlemesi, "Taksirle adam öldürmekten" zanlı olan AKP'nin Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'ya işlemiyor...[75]

iii) Savcılık, Yalova Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in, sosyal medya hesabından "Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın," ifadelerini düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve soruşturmada takipsizlik verildi...[76]

iv) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeninin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin yanından geçerken zafer işareti yapması olduğu bildirildi...[77]

v) Keçiören'de, "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle Cem Aygün'ü (24) arkadan açtığı iki kurşunla öldüren ve 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen polis Fatih Yılmaz, Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında yeniden hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, "ayağım kaydı, silahım ateş aldı" savunması yapan sanık polise, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi...[78]

vi) Kemer Country'de Demirören Grubu'nun yaptırdığı yüzlerce villa için plan tadilatına ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal kararı "nöbetçi bölge idare mahkemesi" tarafından durduruldu. Bu kararı veren İstanbul Bölge İdare Başkanı'nın eşi Mehtap Yılmaz ise, Demirören Grubu avukatı çıktı...[79]

vii) Antalya'da, 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö. beraat edince, anne F.Y., sinir krizi geçirdi...[80] 

viii) Antalya'nın Alanya ilçesinde, emekli sınıf öğretmeni 63 yaşındaki Kadir D. hakkında, 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 31 yıl 3 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Bölge İdare Mahkemesi'nce de Yargıtay'ın kararına uyularak, Kadir D.'nin tahliyesine karar verildi...[81]

ix) Mücadele Birliği dergisi Yazıişleri Müdürü Sami Tunca, örgüt üyeliği ve eylemlere katılmak suçlarından 49 yıl hapis cezasına çarptırıldı. BirGün Gazetesi Yayın Danışmanı Barış İnce'ye ise akrostişli savunma dolayısıyla 21 ay hapis cezası verildi...[82]

x) 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 33 yurttaştan biri olan Evrim Deniz Erol'un annesi Besra Erol, oğlunun cenaze töreninde yaptığı konuşmadan dolayı 7 yıl hapis cezası aldı...[83]

 

YEDİ

 

Diyeceklerimi toparlarsam; uzadıkça uzatılan bu dava bir nihayete erdirilmelidir.

Tunceli II. Ağır Ceza'daki 14 Ocak 2021 tarihli savunmamda belirttiğim gibi, "Kanımca adaletin olmadığı dünyanın sonu çoktan gelmiş demektir. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır, haksızlık vardır, kötülük vardır. Adalet yoksa hiçbir şey yoktur.

Bu durumda tek talebim adalettir. Nihayetinde ne ve nasıl olursa olsun kendinize yakışan bir karar alacağınızdan da asla şüphem yok.

Karar sizin..."

Nasıl olursa olsun alacağınız kararın; Jules Laforgue'un, "Allez! Sterile retournelles/ La vie, est vraie et criminelle" "Haydi! Kısır tekerlemeler/ Hayat gerçektir ve suç teşkil eder," dizelerini göz ardı etmeden; "Quo jure?/ Hangi hakla?" sorusunun yanıtı olacağını umuyorum, bekliyorum.

Son bir şey daha; John Berger'vari, "Ben galiplerin değil, onların korktuğu mağlupların arasındayım. Galiplerin devri her zaman kısadır; mağlupların ise anlatılamayacak kadar uzun," diyenlerden birisi olarak 1939 yılının serin bir Haziran sabahında Madrid yakınlarında asılarak idam edilen 18 yaşındaki tarım işçisi Carlos gibi, "Gracias a La Vida/ Teşekkürler Hayat..." diyenlerin tarafındayım.

Hücresine giren papaz son isteğini sorduğunda; baş eğmeyen komünist Carlos'un ağzından çıkan tek cümleydi, "Gracias a la vida/ Teşekkürler Hayat..." Sonrasında başı dik idam sehpasına yürümüştü...

Carlos yoldaşa bu gücü veren şeyin ne olduğunu düşündüm hep. Çok sonraları yanıtı(mı): Nikos Kazancakis'in, "İnsan, uçurumun kenarına varmadan, kanatlanamaz!,"[84] sözlerinde buldum ve ilk gençliğimden 67 yaşımdaki bugüne hep böyle davrandım, davranacağım da...

Dedim ya: "Karar sizin..."

 

 

31.03.2021 (Temel Demirer)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

TRAJİK AFGANİSTAN DERS(LER)İ

İNSAN(LIK)I YAZMAK HÂL(LER)İ

‘ATEŞTEN YAŞAMLAR’IN, DÜŞLERİN ROMANI

“EHLİLEŞTİRİLEMEYEN” TİYATRO(CU)NUN GEREKLİLİĞİ

ŞİİR İNCE İŞTİR; KALIN KAFALARA TESİR ETMEZ!

NURHAK AYAKTAYKEN “ÖLDÜ MÜ DENİR ONLARA”?!

HAKLAR(IMIZ) İÇİN DEVLETE KARŞI ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

MADIMAK’TA YAKILIP YIKILAN HEPİMİZDİK

SEVDİĞİ RENK MAVİ; TUTKUSU DA AŞK VE DEVRİMDİ

HAKLAR(IMIZ) İÇİN DEVLETE KARŞI ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

FUTBOL FELAKETİ

MAFYASIZ KAPİTALİZM OL(A)MAZ

BUGÜNDE ‘68/ ‘71’İ ANLAMAK

1830’DAN 1871’E -AVRUPA’DA- SINIF SAVAŞLARI

GENÇLİK(İM)DEN KALAN(LAR) FİKRET İLE TİMUR

NEFRETİN, AYRIMIN BOY HEDEFİ: ÖTEKİLEŞTİRİLEN ALEVÎ(LER)

İKTİSADÎ ÇÖKÜŞ, BEŞERÎ ÇÖZÜLME

1 MAYIS’A GİDERKEN

ANIN YAZARI: ADALET AĞAOĞLU

KARDEŞİM(İZ)İN “DAVA”SI (MI?)![*]

SAHNE (DURUŞU) PERFORMANSININ POLİTİKASI

YAZMAK SERÜVENİNE BİR BAKIŞ

ÇİN DEYİNCE...

KLASİK MÜZİĞİN ÖNEMİ[*]

ÖZGÜRLÜK YERKÜREYİ KURTARIP, GÜZELLEŞTİRME UMUDU VE İRADESİDİR

KAHVERENGİ TONLU COVİD-19 GÜNLERİNDE (C)EZAEVLERİ

“İŞÇİ SINIFI” DEYİNCE

ANILAR, SESLER, ŞARKILAR

ÖZGÜR İFADE “HAZIR OL”DA DUR(A)MAZ

MİZAH/GÜLMECE ŞAH(LAR)I MAT EDER

DEDE EFENDİ’Lİ, İTRÎ’Lİ, LİMONCİYAN’LI KLASİK MÛSİKÎ

EKONOMİK VAZİYET(İMİZ) İLE BEŞERİ TABLO(MUZ)[1]

“ADINI SİZ KOYUN” 3

“ADINI SİZ KOYUN” 2

“ADINI SİZ KOYUN”

“AZ YAZIP ÇOK SÖYLEYEN” CEMAL SÜREYA

İSYAN SANCAĞINI YÜKSELTENLERİN KUŞAĞINDANDIR GENÇLİK

ÖRNEKLERİYLE -OLMASI GEREKEN- AYKIRI[*]

YAPITLARIYLA HAFIZALARDAN SİLİN(E)MEYEN AGNÈS VARDA

“ŞİMDİLERDE KARAMSARLIĞI DAHA İYİ ZAMANLARA BIRAKALIM”

GOMİDAS’LI HALK MÜZİĞİ(MİZ)

ŞAİRLER GALERİSİ

RUMLARA DAİR TARİH (B)İLGİSİ

GEÇMİŞTEN (BUGÜNDEKİ) GELECEĞE

IRKÇILIK/ FAŞİZM SUÇU

COVID-19 GÜNLERİNDE SORU(N)LAR, SORUMLUKLAR

V. İ. LENİN VE EKİM DEVRİMİ

HÂLÂ ONLARLAYIZ; ONLARDANIZ

“MED CEZİR”Lİ ‘ÇETİN’ KALEM

AYDIN DURUŞU VE SORUMLULUĞU

VATAN’IN F3’ÜNDE DÖRT GÜN

SORU(N)LAR, YANIT(SIZLIK)LAR

TRUMP KÂBUSU VE EMPERYALİST ABD

DOĞAN HIZLAN VESİLESİYLE ELEŞTİRİ VE YAZMAK ÜSTÜNE

BİR “İZMİRKOLİK”İN SERÜVENİ

TÜRKÜLER(İMİZ) VE BİZ

HAYALLERİMİZİ EMZİREN YAZMAK EYLEMİ

LAİKLİK ZARURETTİR

15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININDIR; ÖĞRETEN TARİHİMİZDİR ( 2 )

15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININDIR; ÖĞRETEN TARİHİMİZDİR

DOĞAN GÜNÜN OZANLARI

SURUÇ’UN 33’LERİ VE ONLARIN ÇAĞDAŞ AYDIN’I

ARKADAŞ(IMIZ) Z. ÖZGER

“DİNEN BİR FIRTINA”YI ANLA(T)MAK

“MODAYI BİLİP DE ONA KAPILMAYAN”DI AHMET OKTAY

ÖZLEMLERİN İSYAN ÇIĞLIĞIDIR ŞİİR

PINAR YOLDAŞA KALKAN ELLER KIRILIR

BİR SEVDADIR TİYATRO

ÖMER ŞERİF’İN OYUNCULUĞU

2020’NİN 18 MAYIS’INDA ONA DAİR

YER İLE GÖK ARASINDAKİ UYUM: KLASİK MÜZİK

6 MAYIS HAKİKÂTİ ÖLÜMSÜZDÜR

ÖLÜM ORUCUNUN 320. GÜNÜNDE İBRAHİM GÖKÇEK İÇİN

COVID-19 YERKÜRESİ İLE COĞRAFYAMIZDA 1 MAYIS 2020 ( 2 )

COVID-19 YERKÜRESİ İLE COĞRAFYAMIZDA 1 MAYIS 2020

ÖĞRENCİSİ OLDUĞUM ‘İNSANCIL’A DAİR

BUGÜNÜ VE SONRASI İLE COVID-19

“DUVAR”(LAR)I AŞAN O; HÂLÂ “UMUT”LA “YOL”DA, BİZİMLEDİR ( 2 )

“DUVAR”(LAR)I AŞAN O; HÂLÂ “UMUT”LA “YOL”DA, BİZİMLEDİR

UNUTAMADIĞIM FİLM(LER), YÖNETMEN(LER), OYUNCU(LAR

HAPİSHANE(LERİN) HÂL(LER)İ ( 2 )

HAPİSHANE(LERİN) HÂL(LER)İ

TARIM(IN) HÂL(LER)İ

KLASİK MÜZİĞİN FARKLI İKİLİSİ: MOZART İLE STRAUSS

AŞIKTI, “GARİP”Tİ, HALK DERVİŞİ NEŞET ERTAŞ

TARİH(İMİZ)E HAYRANLIKLA, MİNNETLE, SAYGIYLA

ÇOKSESLİ MÜZİĞİN DEVRİMCİ DEHASI BEETHOVEN

SİNEMAMIZIN DERVİŞİ: AYTAÇ ARMAN[*]

EYGİ VESİLESİYLE -BALIK HAFIZALILAR İÇİN- 50 YIL SONRA “KANLI PAZAR

19 ARALIK’IN (C)EZAEVLERİ GERÇEĞİ! ( 2 )

19 ARALIK’IN (C)EZAEVLERİ GERÇEĞİ!

KRİZ İLE GELEN(LER)

USTANIN KADİM DOSTU, YADİGÂRI BALABAN

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR? ( 3 )

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR? (2)

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR?

IŞIĞIN RESMİNİ ÇİZEREK, TARİHİ ZAPT ETMEK

KRİZ KISKACINDA: YERKÜRE, COĞRAFYAMIZ VE İŞÇİLER ( 2 )

KRİZ KISKACINDA: YERKÜRE, COĞRAFYAMIZ VE İŞÇİLER

EMPERYALİZM ÇAĞINDA BARIŞ SAVAŞ DEMEKTİR, SAVAŞ DA BARIŞ! ( 2 )

EMPERYALİZM ÇAĞINDA BARIŞ SAVAŞ DEMEKTİR, SAVAŞ DA BARIŞ!

BLUES, CAZ, ROCK VE ÖTESİ ( 2 )

BLUES, CAZ, ROCK VE ÖTESİ…

“YDD” EŞİTSİZLİĞİ VE GÖÇ(MENLİK) ( 2 )

“YDD” EŞİTSİZLİĞİ VE GÖÇ(MENLİK)

EKONOMİK HÂL(İMİZ) Mİ ( 2)

EKONOMİK HÂL(İMİZ) Mİ?!

HAS BİR TİYATROCU: CÜNEYT TÜREL

AHMET KAYA VARDI, VARDIR, VAR OLACAKTIR

KAVGADAN BESLENİP; ONU ÇOĞALTAN ŞİİRİN ŞAİRİ: ADNAN YÜCEL

33’LER İLE ÇAĞDAŞ’INDAN ÖĞRENDİKLERİM(İZ)[*]

ULUSLARARASI KAOSUN GELECEĞİ

İMPARATORLUĞUN TRUMP’LI ENCAMI ( 2)

İMPARATORLUĞUN TRUMP’LI ENCAMI

POLİTİK (DEVRİMCİ) MÜZİK ( 2 )

POLİTİK (DEVRİMCİ) MÜZİK

KÖLELİĞE KARŞI MÜCADELENİN BİRLİĞİ İÇİN (YA DA “NE OLUYOR; NASIL; NE YAPMALI” MI?)

ELEŞTİREL ARABESK HİKÂYESİ

SÖZÜN MİLİTAN EYLEMİ; HAKİKÂTİN BEDELİ ÖDENMİŞ SÖZCÜSÜ

KIPIR KIPIR, NEŞE DOLU “DELİ KADIN”: AYŞEN GRUDA

CUMHURİYET İLE MÜZİK(İMİZ)

BAŞKALAŞANLARDAN DEĞİL, GELİŞENLERDENDİ GÜLRİZ SURURİ

KİTLE ÖRGÜTLERİ VE DEMOKRATİK İŞLERLİK

“SANAT UZUN, YAŞAM KISA”YDI MELİH CEVDET İÇİN

ZOR(UNLU) BİR MESELE: ALTERNATİF DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİM

YAZDIĞINIZ YAŞAM YA DA SAFSATADIR!

HALKIN -BAŞKALDIRAN- ARZUHÂLCİSİ: YAŞAR KEMAL

ERMENİ SOYKIRIMI’NIN BELGESİ VAR (MI?)[2]

ERMENİ SOYKIRIMI’NIN BELGESİ VAR (MI?)

MAYIS KIZILLIĞINDA ‘71 KOPUŞU VE KAYPAKKAYA

BUGÜN(ÜMÜZ)DE FAŞİZM(LER)

SİNEMANIN MÜSTESNA İSİM: METİN ERKSAN

İNSAN OLMAK ZORKEN, ‘İNSAN’DI ZEKİ ALASYA

ÖLÜMSÜZLÜK BAĞLAMLI KIZILDERE(MİZ)

SAİT FAİK’İN DÜŞ(ÜNCE)LERİ

İSYANA DÖNÜŞ(EME)YEN İTİRAZ VEYA MÜSLÜM GÜRSES HİKÂYESİ (Mİ?

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM ( 3 )

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM ( 2 )

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM

EGEMEN MEDYAYA İTİRAZ VE ALTERNATİF ( 2 )

EGEMEN MEDYAYA İTİRAZ VE ALTERNATİF

YAŞAM(A) HAKKI MÜCADELESİ (MAHMUT KONUK ÖRNEĞİ) 2

YAŞAM(A) HAKKI MÜCADELESİ (MAHMUT KONUK ÖRNEĞİ)

DİZELERİYLE REFİK DURBAŞ ÖYKÜSÜ

AFORİZMALARDAN BUGÜN(ÜMÜZ)E UYARILAR

‘KEL MAHMUT HOCA’ + ‘YAŞAR USTA’ + ‘TURŞUCU KAZIM’ + ‘AYYAŞ EMİN’Dİ O…

hatırlamiyorum-nakaratlarina-hatirlatalim

“NETAMELİ BİR KONU”: ULUSAL SORU(N)

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI ( 3)

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI ( 2 )

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI

ABD EMPERYALİZMİ VE VENEZÜELLA 2019

AYKIRI DİZELER, ŞAİRLER

ÇEŞİTLİ VECHELERİYLE BEŞERİ (EKONOMİ-POLİTİK) KRİZ

“BÜYÜK FOTOĞRAFÇI”NIN GERÇEĞİ VE DRAMI

KRİZ “İMKÂN, TEHDİT VE KARAR” BİLEŞKESİDİR

İNSANI İNSANLAŞTIRAN DEĞERLER: AŞK, SANAT, BAŞKALDIRI, MÜCADELE

HİÇLEŞTİRİLME KAYGISINDAN ÖFKEYE SARI YELEKLİLER

68 HAREKETİ, MAYIS(IMIZ), KAYPAKKAYA VE 1971

KAPİTALİZM, EKOLOJİK YIKIM VE MARKSİZM ( 2)

KAPİTALİZM, EKOLOJİK YIKIM VE MARKSİZM

NBC SİNEMASI (MI?)

DÖRT GÜNLÜK “Bİ ŞEY”

ISINMANIN ÖTESİNDE -YANIYOR!- YERKÜRE

YEŞİLÇAM’LI TÜRK(İYE) SİNEMASI

YAZMAK EYLEMİNE MÜNDEMİÇ NOTLAR

SANAT (VE TİYATRO) İLE HAYAT

EYYAMCI DEĞİL, HER DEVİRDE İNSANDI TARIK AKAN

YIKA YIKA YARATARAK YAZMAK

SIRILSIKLAM BİR ÂŞIK: BEDRİ RAHMİ

İŞÇİ SINIFININ “BUGÜN”ÜNDE SENDİKA(LAR) ( devam)

İŞÇİ SINIFININ “BUGÜN”ÜNDE SENDİKA(LAR)

ÖNCESİYLE 15-16 HAZİRAN’DAN BUGÜN(ÜMÜZ)E

HAKKÂRİ’DEKİ PARİS’Lİ: FERİT EDGÜ

TİYATRONUN UNUTULMAZ İNSAN(LAR)I

KARL MARX İLE MARKSİZMİ

LATİN AMERİKA VE EDEBİYAT ve GRUP YORUM'la dayanışma videosunu

ÜTOPYALAR(IMIZ)IN TARİHSEL ZEMİNİ

TÜKETİLE(MEYE)N İNSAN(LIK

KAPİTALİST KENT(LEŞMEMİZ)İN HÂL-İ PÜR MELALİ

KRİZİN, SAVAŞIN, VAHŞETİN “YDD”Sİ

POLİTİK SİNEMA İHTİYACI BÜYÜRKEN

O SES PEŞİNDEN SÜRÜKLENEN YILDIZ KENTER

MART’IN 10 KIZIL KARANFİLİ (VE ANIMSATTIKLARI

“DERİN AŞKLARIN, BAĞLILIKLARIN, HASRETLERİN, ŞEFKATİN ŞARKILARINI SÖYLEDİ” YILMAZ GÜNEY

DEVRİMCİ BİR DERVİŞ: OKTAY ETİMAN

İTİRAZ EDEN MÜLKSÜZLER İÇİNDİR LE GUIN

İRAN SOKAKLARININ BAŞKALDIRISI

SAF IŞIĞIN, ŞEFFAF SİMGELERİN ŞAİRİ: TOMAS TRANSTRÖMER

KAPİTALİZM KİRLİDİR, KİRLETİR

HRANT’IN KOLEKTİF KATLİNİN ANATOMİSİ

OHAL’(LERİN)İN EKONOMİ-POLİTİK DÖKÜMÜ

ŞİMDİLERDE ŞİİRE DAHA ÇOK MUHTACIZ GİRİZGÂHI

İSYANCI ŞEYH BEDREDDİN GERÇEĞİ

ORTADOĞU SARMALI VE T.“C”

DÜŞÜN(ECEĞİZ), YAZ(ACAĞIZ), KONUŞ(ACAĞIZ), SUSMA(YACAĞIZ)![

FAŞİZM(LER)İN GÜNCELLİĞİ VE IRKÇILIK

AŞK -İNSAN(LIK)A DAİR- HER ŞEYDİR![

EKİM DEVRİMİ İLE TARTIŞMALI “TARTIŞMALAR”I

GÜNCELDEN TARİHSELE İŞÇİ SINIFI

KAPİTALİST İKTİDARIN EĞİTİM(SİZLİĞ)İ VE COĞRAFYAMIZ

YENİ(DEN) ‘68’İ ANIMSA(YALIM)

AN-KARA’DA BİR KIPKIRMIZI CUMARTESİ

GÜLTEN AKIN: KENDİ GİTTİ, ŞİİR(LER)İ KALDI

BOYACI HALİL’İN MÜŞFİK KENTER’İ

EMPERYALİST YERKÜREDE BARIŞ (YALANI) VE SAVAŞ (GERÇEĞİ )

SİNEMA VE YÖNETMEN(LER)

PARİS KOMÜNÜ(MÜZ) HÂLÂ GÜNCEL

KAPİTALİZM VE TARIM(IMIZ)

“DUYARLILIĞIN İNCELİĞİN ESENLİĞİN YAZARI”: OKTAY AKBAL

KAPİTALİZMİN YARATTIĞI TABLO MU DEDİNİZ?

ÖĞRENCİ HAREKETİNİN TOPLUMSAL MÜCADELEDEKİ YERİ VE ROLÜ

HAYAT(LAR)IMIZA DOKUNMUŞ BİR MÜZİSYEN: ATTİLLA ÖZDEMİROĞLU

ADALETSİZLİK KARŞISINDA DEVRİMCİ SANATIN KONUMU VE İŞLEVİ

KATLEDİLDİĞİMİZ SURUÇ’LA ÇOĞALDIK

ŞİİRE KOÇAKLAMA

ÖZGÜRLÜĞE MUHTAÇ VE MAHKÛMUZ!

AYDIN/ ENTELEKTÜEL MESELESİNE DAİR

ŞİİR GİBİYDİ JOHN BERGER

SEVDİKLERİMDENDİR ÜÇÜ BİRDEN

YAZMAYI YAZMAK YAPAN

BAHAR(LAR)IN HALKI: ROMANLAR

ESKİ(MEYEN) SESLER, TINILAR

ORHAN KEMAL: USTADIR, YERİ AYRIDIR, MÜHİMDİR

“CULPA VACARE MAXIMUM EST SOLATIUM”

UNUTUL(A)MAZLAR YA DA HATIRLAYIN ONLARI

FİRARİ YAŞAM(IN)IN YAZMAK EYLEMİ

15’LER DAİR: GEÇM(EM)İŞ BUGÜNÜ(MÜZÜ)N ÖNSÖZÜDÜR !

SATIRLARDA AKAN YAŞAMIN BİLGELİĞİ

İNKÂRA ORTAK OLMA(K)!

“EVET”(İN EKONOMİSİN)E HAYIR!

ALAYINA İSYAN: “EVET”İN REFERANDUMU’NDA “HAYIR”![

“ÖZGÜRLEŞME DİLDE BAŞLAR”[

İNSAN(LIK), ONA İNANAN ŞAİR(LER)İN ŞİİR(LERİN)E MUHTAÇ

ALAYINA İSYAN, HEPSİNE “HAYIR”![

EKİM’İN 100. YILINDA KAVRAMLAR, GERÇEKLER

ZULA(NIZ)DAKİ ŞİİR, MAVZER(İNİZ)DEKİ MERMİ GİBİDİR

İKTİDAR, EĞİTİM, ÜNİVERSİTELER VE GENÇLİK

AKP’NİN -KAPİTALİZM PATENTLİ- ÇEVRE PRATİĞİ

“TEKÇİLİK” GÜZERGÂHINDA NEYİ, NASIL YAPMALI?

KÖTÜLÜK(LER) TABLOSU MU? “PANTE REI”![

ŞEYH BEDREDDİN: “SÖZÜ, BAKIŞI, SOLUĞU ARAMIZDAN ÇIKIP GELECEKTİR

UMUDU -TÜKETMEDEN- ÇOĞALTANDI SENNUR SEZER

“KIRIK MOZAİK”(İMİZ)İN PARÇASI SÜRYANÎLER

ORTADOĞU: BÜYÜK FOTOĞRAF İLE “KÜÇÜK” AYRINTI(LAR)

“İNSANLIK HÂLİ”NİN TERCÜMANI: FRANZ KAFKA

RESİM “SÜS” YA DA “AKSESUAR” DEĞİLDİR, OLAMAZ!

FUTBOL: GERÇEK VE BAĞINTILARIYLA TARTIŞALIM MI, TARTIŞMAYALIM MI?

EKİM’İN LENİN, LENİN’İN EKİM DESTANI

EGEMEN KLİKLER ARASI HESAPLAŞMA VEYA 15 TEMMUZ’UN ŞECERESİ[*]

SİYONİZM KARŞISINDA FİLİSTİN İLE ARAFAT’I[*]

ZEKÂ, YARATICILIK KADAR YÜREKLİLİKTİR KARİKATÜR(İST)[*]

BARIŞ (=HAYAT) İLE SAVAŞ (=ÖLÜM) HÂLİ[*]

TARTIŞILAN ASLÎ SORU(N) ÖZGÜRLÜKTÜR[*]

EGE MAVİSİNİN -HALİKARNAS- BALIKÇISI[*]

101. YAŞINDA AZİZ NESİN USTA[*]

68 BAŞKALDIRISI VE ÖĞRENCİ HAREKETİ[1]

“ÇORUMLU ‘BAUDELAİRE’PEREST”: SAİT MADEN[*]

KARAR VERİN: “SİZİN MUHAMMED ALİ’NİZ HANGİSİ?”[*]

HAYAT VE SANAT = GENÇLİK VE MÜCADELE[1]

GİDEN(LERİN) İKİ(SİN)DEN KALAN(LAR)[*]

BAŞYAPITI ‘GABO’NUN KENDİSİYDİ, HAYATIYDI[*]

YAZMAK EYLEMİNİN KADINLARI[*]

MİLLİYETÇİLİK VİRÜSÜ VE FUTBOL[*]

ANAYASA, BAŞKANLIK SİSTEMİ VE LAİKLİK[*]

33’LER SURUÇ’TUR; BİZ 33’LERİZ![*]

SYRIZA: NEYDİ? N’OLDU?![*]

“GEZİ”(/HAZİRAN) SANATI[*]

YENİDEN -VE BİR KEZ DAHA- FAŞİZM[*]

TÜRK(İYE) PATENTLİ PANOPTİKON HÂLİ[1]

ÇÖZÜLME, PARÇALANMA VE KUTUPLAŞMA GÜZERGÂHINDA[*]

DİK DURAN NİKBİNLİK: SABAHATTİN ALİ[*]

AŞKLARIN, KAVGALARIN, BARUT KOKAN DİZELERİN ŞAİRİ: HASAN HÜSEYİN[*]

SOYKIRIMDAN SÜRGÜNE ÇERKESLER[*]

44 YIL SONRA ONLAR YANİ SONSUZLAR[*]

AŞK, TRAVMA, TOPLUMSAL İNŞA VEYA DEVRİM, KAPİTALİZM, SOSYALİZM[1]

PEKİYİ YA İSYANCI KAZIM’DAN SONRA BİZ?![*]

TARİHSELDEN GÜNCELE İBRAHİM KAYPAKKAYA[1]

HAYATI ÖRGÜTLEYEN AŞKINLIKTIR SANAT (İLE TİYATRO)[*]

KAPİTALİZMİN “ÇEVRE”Sİ YA DA EKOLOJİK KÂBUS![1]

BUGÜN(ÜMÜZ)DE ENTELEKTÜEL, EĞİTİM, AKADEMİ[*]

MÜLKİYET, İKTİDAR, DEVLET (=DEMOKRASİ) VE…[1]

RADİKAL SOSYALİZM HÂLÂ GÜNCEL!

2015 1 MAYIS’INDAN 2016’YA YİNE, YENİDEN, ISRARLA TAKSİM!

KIZILDERE TARİHİ(MİZ) HEPİMİZİNDİR[1]

KÜLTÜREL YOZLAŞMA KARŞISINDA DEVRİMCİ SANAT[1]

KOMÜN’DEN EKİM’E ESKİ(MEYEN) SOSYALİZM

YALNIZLIĞIN ÇOĞUL SENFONİSİ: SAİT FAİK ABASIYANIK[*]

SAVAŞIN BATI CEPHESİNİN SORU(N)LARI İLE “DOĞU”[*]

ORTADOĞUDA T.CNİN HÂLİ VE ROJAVA

SANATIN SINIFI VEYA SANAT SİYASAL VE SINIFSALDIR

ORTADOĞUNUN KANAYAN YARASI FİLİSTİN

VERİLERİYLE DEMOKRASİ (MÜCADELESİ) VE DÜZEN(SİZLİK) ÜZERİNE

FAİLİ MEÇHUL -OLMAYAN- KAYIP(LAR)

80'Lİ YILLAR = İNSAN(SIZLIK) + UMUT(SUZLUK) + EYLEM(SİZLİK)

ERMENİLERİN BUGÜNÜ=HRANT+KAMP ARMEN

KÜRTLER VE ORTADOĞU

chavez venezüella'sında ne(ler)oluyor? bolívarcı halkçılık mı, sosyalizm mı