UMUDUN TÜKENDİĞİ YERDEYİZ...

Prof.Dr. Levent Seçer

UMUDUN TÜKENDİĞİ YERDEYİZ...

Tarihi yazanlara  baktığımızda onların söylediklerini bu günün yansımalarında  görmemek mümkün mü?. Türkiye'de bu gün yaşananlar tarihe ihanet edildiğini göstermiyor mu?. Bugün yaşamayan ve hala dilimizden onların düşüremediğimiz değerleri, daha o yıllarda bugün tüm dünyada yaşanacakları bize nasıl da anlatıyor. Sokrates, Descardes, Diyonisos, Euripides, Marks, Vıctor Hugo, Galileo, hepside aydınlanmada bilimsel düşünceyi akıl ve bilimi anlatmaya çalışmışlar. Kaderleri bilimde sanatta topluma ışık olmakta birleşmiş. Ama biz bugün kendi ülkemizde akıl ve bilimin karşısına nefreti çıkarmaya çalışıyoruz. İnanç saygınlığına siyaseti alet ederek sisteme hakim olmak tehlikenin adı değil mi?. '' Tanrıya inanan adam olmak kolay, asıl zorluk tanrının inanacağı adam olmakta'' Albert Einstein böyle söylemiş. Bugün bu saygınlığı görmek yerine kin ve nefret dağılımını görmek ürkütüyor beni. Romantik gerçekçilik her zaman vicdani sorumluluğu içinde taşır, ama siz bu vicdan sorumluluğunu  sadece kendi hırslarınıza teslim ederseniz, bunu içinizdeki kin ve öfke duygularınıza teslim etmiş olursunuz . Kapitalist toplumda icra-i görevdeki anlayışın, bir kişinin yönetiminde olması, ve devletin diğer tüm bölümlerine ve topluma etkin bir biçimde sınırsızca 

yansıması, diktatörce bir kuvvet uygulamasının adı değil mi?. Ama tarihsel olaylara baktığımız da bu gücün sonunda bir  trajediye dönüşmesi de mümkün. Devlet adamı olmak, devleti toplumu yönetmek kolay değil, bilgi ve birikim ister,  sisteme hakim zihniyet kendisine inanan inanmayan herkesin, yaşam tarzında duygu ve düşüncesinde insanca hakça yaşamasının güvence altına alınmasından sorumludur. Toplumu yönetenler kin ve kişisel ihtiraslar öfke ve intikam duygusundan uzak bir düşüncenin içinde olmalılar. Mezhepler ayrılığının gösteriminde ve bunun olası korkunç yansımalarında yaşanacak gerçekleri iyi analiz etmeliler. Tarihin derinliklerinden bugüne kadar gelen toplumsal paylaşımlar da, bugünün tarihini yazan değerli bilim insanlarının çizdiği, yazdığı, bıraktığı, gerçeklere iyi bakmalıyız. Birilerinin bu değerleri yok sayıp, kendi adına başka bir masalın adını yazmaya kalkmaları felaketin adı demektir. 

 

AKIL VE BİLİM SAYGINLIĞI..

 

Frederick Banting  INSULIN bulduğu zaman, bu yeni bir tarihin adıydı bana göre , ama bu gün benim ülkemde bilim adamı, yazar, düşünen her insan korku içinde, bende kendi ülkemde Frederick Banting gibi tarihe adını yazdıracak değerler yetişsin istiyorum. Ama bugün ne yazık ki birileri hala insan hak ve özgürlüklerinden dem vururken,  inandırıcı olmaktan çok uzakta kalıp bunun aksini yapıyorlar.Yazan, düşünen, eli kalem tutan herkesi, farklı bir düşünceye hizmet ediyor mantığıyla .Nietzsche nin dediği gibi korku sendromuna sürüklenmesi isteniyor. Şimdi bu hareketin içinde dolaysız özde bir demokrasi görmek mümkün mü?. Siz bugün tarihten Atatürk'ten sanatı yaratan sanatçıdan, Türk olmaktan, tiyatrodan, baleden, klasik müzikten, operadan, yazar düşünen bilim adamından, gazeteciden, bayramlardan, ve konuşan Türkiye'den nefret edip akıl ve bilimi  tutuklamak isterseniz, demokrasi insan hak ve özgürlüklerinden söz edemezsiniz. Askeri darbelerden çok ülkeyi sivil bir darbenin ortasında bırakmış olursunuz, bunun adı da tükenmişlik, yok olmak ve felaket demektir. Askeri darbelerden bu ülke çok şey kaybetti. Ama şimdi asıl büyük tehlike, başkanlık senaryolarının çizilmek istendiği otoriter bir darbenin ayak sesleri. Düne kadar ''AB bir hristiyanlar kulübü bizim onların arasında ne işimiz var'' diyenler, şimdi nasılda (AB) birliğinin her istediğine evet diyor anlamış değilim. Batı'nın iki yüzlü politikalarına teslim olmak demek, sergilenen siyaset anlayışını kendi toplumuna anlatamamak demektir.

Akıl ve Bilimden yoksun bir politik anlayışı, sonunda bir ülkede tüm sistemlerin tıkanması anlamına gelir, siz sergilemek istediğiniz siyasete gelen tüm eleştirilerden feyz almaz bunu kavgaya dönüştürmeye çalışırsanız sistemin tıkanmasına sebep olursunuz. Sizin politika anlayışınızı benimsemeyen bir düşünceye karşı kavgaya başlarsanız, parlamenter sitemin vazgeçilmez bir parçası olan çok seslilikten uzakta kalmak bölünmenin adı değil midir?. Tek bir  sesin hakim olduğu  siyasi anlayışı eleştirmek demokrasi demektir.

 

SAVAŞ VE BARIŞ...

 

Siyasal tıkanmanın tamda ortasında yaşanan bir TERÖR var. Terörün her türlüsünün karşısındayım, bu insanlığa barışa karşı işlenmiş bir cinayettir.Terörün kaynağının adını nereden beslendiğini, amacının ne olduğunu sizin toplumla paylaşmanız gerek. O zaman teröre karşı toplumsal tepki ve ortak paylaşım kendiliğinden gelecektir. Siyasal yanlışların teröre cesaret verdiğinin gerçeğini unutamayız. Türkiye'nin bugün ulusal saygınlığının kaybolduğunu gördükçe üzülmemek mümkün mü?.

Ülkeyi yönettiklerine inananların söylemlerinde daha dikkatli olmaları gerçeğini unutmamak gerek. Ama bugüne baktığımızda, parlamenter sistemden ülkeyi ısrarla otoriter bir sitemin adı olan Başkanlık modeline götürme senaryoları bitmiyor. Peki başkanlık olduğu taktirde ülkede ne düzelecek acaba?, burada nelerin yaşanacağını yazmak korkutuyor beni. Türk kimliğinin, yani Türk olmanın adının yok edilmesi her şeyin adı değil mi?. Parlamenter sitem toplumun ortak sesi demektir, başkanlık siteminde bunu görmek mümkün olmayacak, ben burada sadece bunu yazmakla olası gerçeklerin özünü ifade etmek istedim. İnsan hak ve özgürlüklerinin sınırsız yaşandığını söyleyenler, düşüncesinden dolayı hapsedilenlerin yaşadıklarını açıklayamıyorlar. Bugün etrafımız iktidar yağcısı görünen sözde aydınlar, sanatçılar, yandaş gazeteciler, muhbirler, para ve yalan için konuşanlar, dalkavuklar, yalakalar, yağdanlıklarla dolu. Ama her türlü baskıya, zulme, yargılamaya ve zindana atma tehditlerine karşın, yurduna, Cumhuriyet sevdasından bağlılığından Atatürk sevgisinden onun devrim anlayışından asla vazgeçmeyen kadınlarımız, erkeklerimiz var.  

Cumhuriyet bir avuç aydın memleket sevdalısı insanımızla her zaman yaşayacaktır. Bu ülke karanlıkları değil aydınlıkları yaşamayı hak ediyor. Şimdi asıl felaketin sorumluları ülkenin içine düştüğü siyasal tıkanmadan ülkeyi çıkaramayanlardır. 400 milyar doları aşan dış borcun bile saklandığı bir ülke, işsiz yoksul sayısının hızla artması, Batı'da tüm saygınlığını kaybetmiş, ve inadına belirsizliğin getirdiği manada uluslararası siyasi dengenin içinde kin ve ihtirasın öfkenin getirdiği, literatürde bile adının yer almadığı bir yozlaşmış kültür edebiyatıyla konuşmak, ülkenin saygınlığını dahada gerilerde bırakmıyor mu?. Bunu en üst yerde bulunanların yapması daha vahim bana göre. Ve ne hazindir ki koca bir ülke sadece bir tek adamın dudakları arasında kalan bir biçime bağlanmış durumda. Peki her yerde her şeye karışan bir zihniyetin, hala başkanlık istemesinin anlamı nedir?. Her şeyin kararlarını veren o değil mi?. Batı demokrasilerinde Cumhur her zaman siyasal oluşumlardan uzakta kalır, ama benim ülkemde hala cumhurun siyasetin içinde olmasını yadırgıyorum. Namus ve şeref kavramlarını unutmak, siyasi oluşumlarda her zaman tıkanmanın adıdır. Ulusal bayramlar nedensiz iptal ediliyor, gerekçesi hazır ''Terör'' Ulusal değerlerimizin manevi duygularımızın buna gerekçe gösterilerek iptal edilmesi kabul edilir bir davranış değil. Bir millet tarihini milli duygularının manevi sesiyle yaşar. Atatürk ve cumhuriyetin değerlerini yok saymak tarihe ihanet bana göre. Ama yıllar önce 40 bin Türkü zehirleyerek öldüren vehabileri devlet nişanıyla ödüllendirmek, işte bunun adını koyamıyorum. Biliyorum ama sadece üzülmekle yetinmek zorunda kalıyorum. 

Prof.Dr.Levent Seçer

15.04.2016 (Prof.Dr. Levent Seçer)

Yorumlar (1)

Yorum Yaz
Umutmu kaldı millet de geleceğini bile kaygıyla bekleyen ben bile artık korkudan sokağa çıkamıyorum. konuşamadıktan sonra düşündüğümü anlatamadıktan sonra nasıl korkmam yazık ettiler bu memlekete.
Melih Boztepeli16 Nis 2016 12:15:00

DİĞER YAZILAR

SANAT VE SANATÇININ KADERİ

TÜKENEN CHP VE MIRILDAYAN MUHALEFET...

ÖLÜMCÜL CEHALET...

KADIN ÖLDÜRÜLMEYİ DEĞİL SEVİLMEYİ SAYGIYI TERTEMİZ AŞKI HAKEDER.

UMUDUN TÜKENDİĞİ HAYATLAR

UYANIŞ BEKLEYİŞ TÜKENİŞ...

KÖR VE DUYARSIZ BİR TOPLUM...

AKLI VE BİLİMDE EĞİTİM VE SANAT..

ALLAH'IN GÖRMEK İSTEDİĞİ GİBİ BİR DİNE İNANMAK...

SON BALO SON VALS'TA KALAN DEMOKRASİ...

İNSAN AKLININ ÖMRÜNÜN TÜKETİLDİĞİ BİR ÜLKE...

AKIL OYUNLARI VE KİRLENMİŞ SİYASET...

SİYASETİN TESLİM ALDIĞI DELİLİK VE APTALLIK

ÖZGÜR BİR TOPLUM VE UYGAR OLMAK...

Gülümseyen Bebek

CHP ARTIK KENDİSİNİ SORGULAMALI...

KARANLIK HER YERİ KAPLAMASIN...

CEHALETİN SEVMEDİĞİ GERÇEK AKIL VE BİLİMDİR...

TÜKENEN ÖZGÜRLÜK...

ÖZGÜR BIRAKILMAYAN SANAT...

KORKU VE MUTSUZLUK

CUMHURİYETİ ANLAMAK...

SEVMEK YETMEZ ANLAMAK LAZIM...

TERKEDİLMİŞ SANAT...

AKIL OYUNLARI...

ÖZGÜR OLMANIN ADI AKIL BİLİM SANATTIR...

AKIL VE BİLİME KARŞI CEHALET

ÜÇÜNCÜ KADERİ YAŞAYAN MİLLET..

KORKAKLIK CEHALET APTALLIK VE CESARET...

ÇARKLAR ARASINA HAPSEDİLMİŞ UMUTLAR...

BONAPARTİZM

KARANLIĞIN TESLİM ALDIĞI AYDINLIK...

AKIL BİLİM CUMHURİYET...

KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE BİLİMDE TÜKENEN DEĞERLER...

UYGAR BİR TOPLUM OLABİLMEK...

ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLMANIN BEDELİ...

KORKUYA TESLİM OLMUŞ TOPLUM...

BİLİMSEL DİN GERÇEĞİ

KARANLIK HER YERİ KAPLAMASA...

KİRLENMİŞ SİYASET...

KAYBOLMUŞ HAYATLAR.

SANAT VE SİYASET SOYTARILIĞI...

İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ KONUŞAMAYAN TOPLUM

KARANLIK SİYASET...

SÖZÜN BİTTİĞİ YER...

APTALLAR VE MASUMLAR...

TEZATLAR ÜLKESİNDE SANATI AĞLATANLAR...

UÇURUM KENARINA SÜRÜKLENEN ÜLKE...

SANATA İHANET EDENLER...

UMUTLARIN GÖLGESİNDE KAYBOLMUŞ HAYATLAR...

FARELER VE İNSANLAR!

ATATÜRK VE CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMAK...

KİRLENMİŞ SİYASET VE CAHİL BIRAKILMIŞ TOPLUM / Prof.Dr.Levent Seçer

Kibir ve intikam hırsının yok ettiği sanat./Prof.Dr.Levent Seçer

YALAKALIK DALKAVUKLUK KÜLTÜRÜNE TESLİM OLAN SİYASET/Prof.Dr.Levent Seçer

BİR MİLLET UYANIYOR/ Prof.Dr.Levent Seçer

SİYASETE KURBAN EDİLEN SANAT VE KADIN...

KİRLENMİŞLİĞİN ADI KURNAZ SİYASET / Prof.Dr.Levent Seçer

ATATÜRK VE CUMHURİYETİ SEVMİYORLAR...

DARAĞACINA MAHKÛM EDİLEN CUMHURİYET...

DEMOKRASİYE BALDIRAN ZEHİRİ/ Prof.Dr.Levent Seçer

BİR İSTANBUL MASALI...

BATI'NIN SORGULADIĞI TÜRKİYE...