ŞİMDİLERDE ŞİİRE DAHA ÇOK MUHTACIZ GİRİZGÂHI

Temel Demirer

ŞİMDİLERDE ŞİİRE DAHA ÇOK MUHTACIZ GİRİZGÂHI

“Şelaleye

Düşmüştür

Zeytinin dalı;

Celaliyim

Celalisin

Celali…”[1]

 

Kuşkusuz; karanlık, kapkaranlık bir zaman kesitinden geçiyoruz…

Haramilerin saltanatıyla çevrilmiş dört yanımız kan deryası, dipsiz kuyulardayız sanki, hatta cehennemin orta yerinde.

Bu daha ne kadar böyle gidecek? Bunu kestirmek mümkün görünmüyor. Ancak tarihten öğrendiğimiz bunun bir nihayeti olacağı; bu hikâyenin tatlıya bağlanacağıdır…

Nefes alıyorsak umut vardır; umudu yitirmek için de hiç bir neden yoktur.

Mesele umuda sarılarak dik durmakta. Yeter ki dik duralım/ durabilelim.

Yüzümüzü güneşe dönmekten vazgeçmeyelim.

Böyle bir hâlde Rosa Luxemburg, I. Dünya Paylaşım Savaşı’nın o karanlık günlerinden 28 Aralık 1916’da, kapatıldığı soğuk hücrede Mathilde Wurm’a şunları yazmıştı: “İnsan kalmaya çalış. Her şeyden önce insan kalabilmektir asıl mesele. Ve bu: sağlam ve açık ve neşeli olmak demektir, evet, her şeye rağmen neşeli olmaktır, ağlamak zayıfların işidir. İnsan olmak, gerektiğinde tüm yaşamını neşeyle kaderin büyük tartısına atmak, ama aynı anda her aydınlık güne ve her güzel buluta sevinmek demektir. Heyhat, ‘insan nasıl olunur’a dair reçete yazmayı bilmiyorum, sadece insan olduğumu biliyorum.”

Rosa Luxemburg’un işaret ettiği gibi, soru(n) insan kalabilmektir.

Evet umut insanda, insan kalabilmekte. Umut olmasa, insan var olabilir mi hiç?

Hatırlayın ne demişti Nâzım Hikmet: “Umuda kurşun sıksa da zulüm, unutma/ Umuda kurşun işlemez gülüm…”

İşte budur elimizden alamayacakları: Umutta ısrardır, umut için mücadeleden vazgeçmemektir.

10 Temmuz 1934’de Oranienburg toplama kampında Alman faşizmince katledilen şair Erich Mühsam da ‘Mensch Sein/ İnsan Olmak’ başlıklı şiirinde aynı şeylere dikkat çekmemiş miydi?

“İnsan olmak, musibete sabretmek anlamına gelmez/ İnsan olmak izin verir, emreder, kötüden nefret etmeye.”[2]

Umutta ısrar, umut için mücadeleden vazgeçmemek, insan olmak ve kalmakla daha çok özdeşleşirken; bir kez daha sigaya çekiliyor insan(lık) ulu bir şafağın eşiğindeki karanlıkların ortasında…

Bu “yeni bir hâl” değildir Walter Benjamin’in de işaret ettiği gibi: “Ezilenlerin geleneği gösteriyor ki, içinde yaşadığımız olağanüstü hâl, istisna değil kuraldır. Buna denk düşen bir tarih anlayışına ulaşmak zorundayız. O zaman açıkça göreceğiz ki, gerçek olağanüstü hâli yaratmak bize düşen görevdir. Böylece, faşizme karşı mücadelede daha iyi bir konuma ulaşacağız. Faşizm, talihini biraz da, hasımlarının ilerleme adına onu tarihsel bir norm gibi görmelerine borçludur. Yirminci yüzyılda bu yaşadıklarımızın ‘hâlâ’ nasıl mümkün olduğuna şaşmak, felsefi bir bakış değildir.”[3]

Kötülükler, savaşlar, yıkım, hastalıklar, felaketler... İnsan(lık) var olduğundan beri yerküreden hiç eksik olmadılar. Ama her seferinde bunları atlatmayı, kötülükleri yerle yeksan etmeyi başardık.

Tüm bunlar aklıma, 2016 yılı Nobel Edebiyat Ödülü verilen müzisyen Bob Dylan’ın ‘Blowing in the Wind/ Cevabı Esen Rüzgârda’ şarkısını getiriyor. Şarkıyı Can Yücel çevirip, ‘Her Boydan/ Dünya Şiirlerinden Seçmeler’ derlemesinde paylaşmıştı:

“Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek? Daha kaç deniz dolaşsın martı, bulsam diye bir tünek? Daha kaç gülle atılsın, savaş tamamen kalkıncaya dek? Cevabı dostum, rüzgârda bunun. Cevabı esen rüzgârda...

Daha kaç yıl kök salsın ağaç, bahar açıncaya dek? Daha kaç yıl kök söksün bu halk, yerini bulsun diye hak? Daha kaç aydın ışığı görüp, görmezlikten gelecek? Cevabı dostum, rüzgârda bunun. Cevabı esen rüzgârda...

Daha kaç can canından geçecek, cana yetinceye dek? Daha kaç el boş açılsın göğe, göğermedikçe yürek? Daha kaç tel kopsun sazlardan, bu ses duyuluncaya dek? Cevabı dostum, rüzgârda bunun. Cevabı esen rüzgârda...”[4]

* * * * *

Yeniden karanlıkları dağıtacak rüzgârlara muhtacız; onu bekliyoruz…

Evet, ‘2016 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin verildiği törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var.”[5] “Saplantılı aydınlara değil, hür düşünceli münevverlere ihtiyacımız var,”[6] derken; Orhan Gencebay’ın da, ‘Sanat siyaset yapmaz. Sevgi, iyilik, doğruluk, estetik, adalet gibi kavramları anlatır. Ben hiçbir zaman siyasi figür olmadım. Devlet ve devleti yönetene saygı duyarım. Devlet büyükleriyle aram iyiydi,”[7] itirafını eklediği “İtaat ve Biat” ortamının köleleştirici tablosunda yeniden karanlıkları dağıtacak rüzgârlara muhtacız…

“Sanatçı muhaliftir ve öyle kalmalıdır,”[8] kararlılığıyla o rüzgârlar gelecek!

Artık sanatçıların da zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi yoktur ve Sevinç Erbulak’ın söylediği “Sanat korkakların işi değildir!”

Evet, evet “post-gerçeklik çağı” denilen; “post-truth/ hakikât-sonrası” diye betimlenen; doğruların, hakikâtlerin, olguların öneminin yitirtildiği bu kesitte; “post-gerçek, yalanlar üzerine inşa edilip, “tatlandırılmış”/ “hormonlanmış” olarak kullanılsa da, bu olumsuzluklar da aşılacak!

Bunda “İtaat ve Biat” ortamının köleleştirici tablosunu parçalayan itirazın, aydının, mücadelenin, politikanın, felsefenin, ille de sanatın müthiş bir rolü olacak…

* * * * *

Hayır! Bir şeyi abarttığım falan yok…

Rollo May’ın ifadesiyle, “Sanatçı ya da şairin görüşü, özneyle (kişi) nesnel kutup (olmayı -bekleyen- dünya) arasındaki belirleyici ara nokta”yken;[9] Vladimir Mayakovski, “Sanat dünyayı yansıtan bir ayna değildir, dünyayı biçimlendireceğiniz bir çekiçtir”; George Santayana, “Sanat da, hayat gibi, özgür olmalıdır”; Friedrich Schiller, “Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür,” diye eklerler…

“Indignatio facit poetam/ Haklı olarak duyulan infial, şair yapar” gerçeğinin altını çizerek, Güven Turan’ın kaleme aldığı 2016 yılı ‘Şiir Bildirisi’nden aktarayım:

“Bütün dünyayı saran kan, ölüm, sefalet kasırgası içinde, belki bütün bunların temel nedeni olan sevgisizlik, bol söz tüketip hiçbir iletişim kuramama karşısında sığınılacak, hayır, güç alınılacak, kuşanılıp karşı durulacak ne var? Bu soruya ‘Şiir’ diye karşılık veriyorum.”[10]

Kanımca şiirin günümüzde sadece işlevi değil, görevleri olduğuna inananlardan; hatta işleviyle görevinin bir madalyonun iki yüzü gibi olduğunu düşünen birisi olarak Octavio Paz’ın, “gördüğüm ve söylediğim/ söylediğim ve sustuğum/ sustuğum ve düşlediğim/ düşlediğim ve unuttuğum/ arasındadır: şiir,” tanımı ile Aziz Nesin’in benzer dizelerine müthiş önem veririm:

 “yok başka hiçbir umarın/ en granit kayanın en ortasında/ balta girmemiş karanlıklarında kıpırtısız/ ya ölmektir kurtuluşun/ ya da şiire tutunmak

o en gergin tele şöyle bir dokun/ son tınıyla tel kopsun/ ayak sesleri duyulsun ölümün/ her yanın her yönün çıkmaz/ nereye baksan yok/ hiç bile her şey sayılır o bulunduğun yerde/ kurtarırsa kurtarır ancak/ yine şiire tutunmak.”

Kolay mı?

Lorand Gaspar’ca, “Şiir, insanın ya da dünyanın bir sorusuna yanıt değildir. Onun yaptığı sadece sorgulamayı ağırlaştırmak, dibini eşelemektir.”

Ya da İlhan Berk’ce, “Bir sokağın misafirliğe çıkıp gelmesi gibi bir şeydir şiir.”

Veya Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun, “Şiir bizi, varacağı yere ne kadar kısa yoldan götürürse o kadar nesirden uzaklaşmış, kendi imkânlarına kavuşmuş demektir”; Carl Sandburg’un, “Şiir, gökkuşaklarının nasıl oluştuğunu ve niçin yok olduğunu açıklayan imgesel bir belgedir,” notunu düştüğüdür…

* * * * *

Bunlardan neden mi söz ediyorum?

Gayet basit: İçinden geçtiğimiz, karanlık, kapkaranlık bir zamanda; “post-gerçeklik çağı” denilen; “post-truth/ hakikât-sonrası” diye betimlenen; doğruların, hakikâtlerin, olguların öneminin yitirtildiği kesitte; yeniden karanlıkları dağıtacak rüzgârları beklerken Ahmet Telli’nin, “Şiirin beslendiği kaynak hayattır… Özgürlük ve vicdandır şiirin kadrajı,”[11] saptamasına büyük bir değer verdiğim için…

Ya da İsveç’teki Göteborg Kitap Fuarı’nın konuğu olan sürgündeki 86 yaşındaki Suriyeli şair, denemeci ve ressam Adonis’in, “Ölüm oldukça, mevcut kaldıkça şiir olacak. Şiir asla susturulmayacak,”[12] sözlerini dilimden düşürmediğimden…

Kolay mı? John Berger şiirin gücünü şu sözlerle açıklar: “Şiir her şey arasında yakınlık kurarak dilin yaşantıya ilgi duymasını sağlar. Bu yakınlık şiirin çabasının bir sonucu, şiirin yöneldiği her eylem, ad, olay ve bakış açısını bunlar arasında kurduğu yakınlıkla bir araya getirmesinin bir sonucudur. Çoğu zaman dünyanın acımasızlığına ve umursamazlığına karşı çıkarılabilecek şiirin yaşantıya duyduğu bu ilgiden daha dayanıklı bir şey yoktur.”[13]

Dünyanın en dayanıklı şeyidir şiir.

“Şiir düşünce ve yaşama biçimim” vurgusuyla ekler Haydar Ergülen: “Şifa gibi gelir şiir insana. Simya gibi, ecza gibi bir şey yaptığını düşünür insan bazen şiir yazarken. Kendini eski çağlardaki bir resmin içinde bulur, bazı otlardan, bitkilerden, hayvan sütünden, vb. oluşan bir terkip hazırlıyormuş gibi hisseder. Muhtemelen nefes açıcı bir ilaç hazırlıyordur…”[14]

* * * * *

“Şiir nedir?” sorusuna “Şiir sevdadır; yürektir; öfkedir; namluya sürülmüş mermidir; daima gençtir; yüreğinde yaşadığın acılardır, acıların dışa vurdurur… Kısacası yaşamdır,” yanıtını verip; “Ana dili yasaklı bir şair olarak farklı dillerden insanlara çığlığımı duyurmak istiyorum,” notunu düşen Kalender Şahin’in, “Kardeş Yokluğuna Alışamadım”ındaki dizeleri de “nefes açıcı bir ilaç” gibidir…

Yapıtının “Önsöz”ün de, “Kitabı hazırlamaya çalıştığım süreç çok önemli bir süreçti, Ortadoğu kan gölüne dönmüş”tü; “Halkların kardeşliği bölgenin barışı ancak bu devlet ve onun çetelerine karşı mücadele etmekle mümkün olacaktı,” derken; şiirin hem tarihsel hem de güncelle ilişkisi söz konusu olduğunda, politikayla arasındaki bağın önem kazandığı ve politik sözün, dilin şiirselleşmesi, politik söylemin üstünde şiirsel dilin etkisini artırdığını unutmayanlardandır…

“Kan ağlıyor Ortadoğu”sunda yaşadığı coğrafyayı betimleyen Kalender Şahin, “Asiyim ben isyankârım” feryadını yükseltir “Gelin de Susturun Beni” de…

Çünkü O, “Hakikât Yolunda Özümüz Vardır”ın da, “Hak yiyip haramı tadan değiliz/ İnsana saygılı özümüz vardır/ Gerçeği yok sayıp yalan değiliz/ Hakikâtı gören gözümüz vardır/ Vicdanı pak bizim özümüz vardır,” tanımlamasının insanıdır.

Kalender Şahin bir tarihsel birikimin takipçisi, kalıtçısıdır. Bunu da “Direnerek Düşen Benim”deki dizelerinde “Kerbela’da Hüseyin’im/ Baş eğmeyen Bedrettin’im/ Yüzülse de bu bedenim/ Direnerek düşen benim/ Baş eğmeden düşen benim” vurgusuyla şöyle dillendirir:

“Kızıldere’de Mahir’im/ Zindanlarda Kemal Pir’im/ Deniz Yusuf Hüseyin’im// Dersimde Seyit Rıza’yım// Ser verip sır vermez yiğit/ Önder İbrahim’den öğüt/ Zindanlarda olduk şehit/ Direnerek düşen benim/ Baş eğmeden düşen benim// Kürdistan’da doktor Sayit/ Görülmedi böyle yiğit// Ali İsmail, Berkin’im/ Sarısülük Ethem benim/ Bu günüm, yarınım, dünüm/ Direnerek düşen benim/ Baş eğmeden düşen benim// Direnerek düşen benim/ İnsanca savaşan benim.”

“Birîndârim /Yaralıyım” diyen; “Cizre’de Katledilen İnsanlığımızdır”ında altını çizdiği gerçek ile “Cizîr, qet heq Cizîr cem we tune bu/ Cizre’nin sizde hiç mi hakkı yoktu” sorusunu anımsatan “Ben Kürdistanım”da, “Amed’te vuruldum Cizre’de yandım/ Bin yıldır yanarım ben Kürdistan’ım/ Bunca zülüm gördüm ölümler gördüm/ Ölümle dirildi hey Kürdistan’ım” dizelerini tamamlayan “Amed Meydanında Tahir Vuruldu”su ile “Ağlarımda Şengal Sana Ağlarım/ Elegie um Shingal”ıdır sanki…

Yaşanan acılardan anaların payına düş(ürül)eni de “es” geçmeyen Kalender Şahin, “Anneler Ağlıyor Duymadınız mı?” ile “Evlatları Yitirilmiş, Katledilmiş Yüreği Yaralı Annelere” seslenir…

“Kendisi”ni, “Sevinçlerim Yarım Kaldı”daki dizeleriyle, “Gülmedim devri âlemde/ Sevdalarım yarım kaldı/ Çok çektim sivri dilimde/ Hecelerim yarım kaldı” diye betimleyen şair, “Ayrılık Ölümden Zor Değil midir?” diyen bir sürgündür.

“Siz Hiç Sürgünde Yaşadınız mı?” başlıklı şiirinde, “Vatan sevgisi, toprak sevgisi, dağ ve ova sevgisi çektiniz mi?// Yaklaşık 25 yıldır İsviçre’de sürgünde yaşamaktayım” notu ile “Duyan Olmadı”sında “Haykırdım sesimi dağ ile taşa/ Yüce dağlar sesim duyan olmadı” yalnızlığıyla kavrulsa da “Derdimin Dermanı Dosttur” dizelerini kaleme alabilen bir çoğulluktur.

Kolay mı? “Balık Susuz Olmaz İnsan Vatansız”da şair “Ömür gelip geçti gurbet eldeyim” deyip ekler: “Talan eylediler yurdumuz viran/ Türkiye, Irak’ı bir taraf İran/ Kan akar Suriye’den bu mudur vicdan/ Balık susuz olmaz insan vatansız”!

“Viranedir Benim Yurdum”da, “Taş üstünde taş kalmamış/ Viranedir benim yurdum/ Yuva yapan kuş kalmamış/ Viranedir benim yurdum” hüznüyle; “Nurhak Pazarcık Elbistan”ında, “Dört bir yanı gül gülistan/ Yiğitler yazıyor destan/ Toprağa düştü nice can/ Nurhak, Pazarcık, Elbistan” özlemlerini ifade eder.

“Zalim Yürek Sana Gücüm Yetmedi”deki, “Nice zalimlere restimi çektim/ Deli yürek sana gücüm yetmedi/ Dik durdum kimseye boyun bükmedim/ Zalim yürek sana gücüm yetmedi” veya “Öldüğümde Ağlama Sen”indeki “Açtın yüreğimde yara/ Zor günümde çektin dara,” dizelerinin kulaklara fısıldadığı üzere muhtemelen aşıktır.

Bir de (kayıp) kardeş yarası vardır…

Bu yarasını “Kardeş Yokluğuna Alışamadım”ında; “Yaşam boyu dert kedere alıştım/ Senin yokluğuna alışamadım/ Nice yol yürüdüm dağları aştım/ Kardeş yokluğuna alışamadım/ Aydın yokluğuna alışamadım

Yokluğundur benden yürek yarası/ Kaybettiler Bulgar Yunan arası/ O mazlum bakışın gözün karası/ Aydın yokluğuna alışamadım/ Kardeş yokluğuna alışamadım”…

“Kayıp Kardaşıma Ağıt”ında; “Aydın’ımı götürdüler/ Dağ başında yitirdiler/ Nice canı yok ettiler/ Katilleri biliyoruz, Katilleri tanıyoruz

Balkanlarda kanlı pazar/ Üstüne kayıptır yazar/ Sahipsizdir nice mezar/ Katilleri tanıyoruz, Katilleri biliyoruz,” dizelerinde haykırır…

Ve “Kardeş Yokluğuna Alışamadım”ını özetleyen, “Elbette Devran Dönecek”indeki dizelerinde “Yüreğimi yakan zalim/ Senin de elbet yanacak/ Mazlum cana kıyan hain/ Senin de canın yanacak” umudunu hatırlatır hepimize…

* * * * *

İçinden geçtiğimiz, karanlık, kapkaranlık “post-gerçeklik çağı” denilen; “post-truth/ hakikât-sonrası” diye betimlenen kesit Alan Watts’ın, “Tüm hayatın bir illüzyon. Doğduğun andan itibaren yapılandırıldın. Okuduğun okullar sana sessiz olmanı ve itaat etmeni öğretti. Medyan seni insanların çektiği acılara karşın duyarsızlaştırdı ve sistem seni 7 milyardan fazla insanın yaşadığı bu dünyada yalnız olmanın normal olduğunu düşünmeni sağlayacak şekilde ayrıştırdı. Birinin zengin diğerinin ise fakir olduğu bir dünyayı doğal kabul ettin. Bir sonraki köşe başında ya da bir sonraki adımda elde edeceğin ödül için çalıştın. Her şey yarınlar içindi ama yarınlar asla gelmedi. Aslında yaşamadığını çok geç fark ettin. Aslında hep bir şeyler eksikti ve ne kadar çalışırsan çalış, ya da ne kadar borç ödersen öde, onu bir türlü elde edemiyordun,” satırlarındaki yabancılaşmayla katmerlenirken; “Şimdilerde şiire daha çok muhtacız”!

Tam da bu koordinatlarda Marlo Morgan’ın, “Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan. Yürek ve niyettir”...

John Forbes Nash’ın, “Aklın gücünden kuvvetli olan tek şey kalbin cesaretidir”…

Cengiz Aytmatov’un, “İnsan ve onun geleceğine dair kalbimizi sıkıştıran endişeye rağmen, korku ve umutsuzluk doğmamalı. Korku değil cesaretle savaşın karşısına dikilmek zorundayız,” satırlarını hatırlatan şiirleri kuşanın…

Ve unutmayın: Halil Cibran, “Yazılanı silecek olan sadece alın terimizdir,” derken; Kalender Şahin da dizeleriyle bunu yapmaya çalışıyor…

 

27 Ocak 2017 12:34:59, Ankara.

 

N O T L A R

[*] Kalender Şahin, Ben Ağladım-Şairin Dilinde Şiir Kitabı, Kendi Yayını, İsviçre, 2017.

[1] Cemal Süreya.

[2] Aktaran: Murat Çakır, ‘Mesele İnsan Kalabilmek Gülüm…’, Özgürlükçü Demokrasi, 31 Aralık 2016, s.5.

[3] Walter Benjamin, “Tarih Kavramı Üzerine”, Son Bakışta Aşk, Yayına Hazırlayan: Nurdan Gürbilek, Metis Yay., 1993.

[4] Can Yücel, Her Boydan/ Dünya Şiirlerinden Seçmeler, İş Bankası Kültür Yay., 2015.

[5] “Milletiyle Barışık Aydınlara İhtiyaç Var”, Vatan, 29 Aralık 2016, s.12.

[6] Erdinç Çelikkan, “Ödül ve Eleştiri”, Hürriyet, 29 Aralık 2016, s.7.

[7] “Orhan Gencebay’dan Siyaset Çıkışı”, Hürriyet, 15 Ocak 2017, s.2.

[8] “Heykel Sanatçısı Bihrat Mavitan: Sanatçı Muhaliftir ve Öyle Kalmalıdır”, Cumhuriyet, 16 Aralık 2016, s.15.

[9] Rollo May, Yaratma Cesareti, Çev: Alper Oysal, Metis Yay., 2016, s.77.

[10] Güven Turan’ın kaleme aldığı 2016 yılı “Şiir Bildirisi”, aktaran: Zeynep Oral, “Şiir Enerjidir”, Cumhuriyet, 20 Mart 2016, s.17.

[11] Didem Gülçin Erdem, “Ahmet Telli’den ‘Bakışın Senin’…”, Cumhuriyet Kitap, No:1397, 24 Kasım 2016, s.4.

[12] “Kurtuluş Şiirde”, Cumhuriyet, 27 Eylül 2016, s.14.

[13] Cevat Çapan, “John Berger’a Armağan: ‘Gökyüzü Mavi Siyah’…”, Cumhuriyet Kitap, No:1396, 17 Kasım 2016, s.22-23.

[14] Reyyan Bayar, ‘Haydar Ergülen’den ‘Öyle Küçük Şeyler’…’, Cumhuriyet Kitap, No:11401, 22 Aralık 2016, s.12-13.

 

2.02.2018 (Temel Demirer)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

TRAJİK AFGANİSTAN DERS(LER)İ

İNSAN(LIK)I YAZMAK HÂL(LER)İ

‘ATEŞTEN YAŞAMLAR’IN, DÜŞLERİN ROMANI

“EHLİLEŞTİRİLEMEYEN” TİYATRO(CU)NUN GEREKLİLİĞİ

ŞİİR İNCE İŞTİR; KALIN KAFALARA TESİR ETMEZ!

NURHAK AYAKTAYKEN “ÖLDÜ MÜ DENİR ONLARA”?!

HAKLAR(IMIZ) İÇİN DEVLETE KARŞI ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

MADIMAK’TA YAKILIP YIKILAN HEPİMİZDİK

SEVDİĞİ RENK MAVİ; TUTKUSU DA AŞK VE DEVRİMDİ

HAKLAR(IMIZ) İÇİN DEVLETE KARŞI ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

FUTBOL FELAKETİ

MAFYASIZ KAPİTALİZM OL(A)MAZ

BUGÜNDE ‘68/ ‘71’İ ANLAMAK

1830’DAN 1871’E -AVRUPA’DA- SINIF SAVAŞLARI

GENÇLİK(İM)DEN KALAN(LAR) FİKRET İLE TİMUR

NEFRETİN, AYRIMIN BOY HEDEFİ: ÖTEKİLEŞTİRİLEN ALEVÎ(LER)

İKTİSADÎ ÇÖKÜŞ, BEŞERÎ ÇÖZÜLME

1 MAYIS’A GİDERKEN

ANIN YAZARI: ADALET AĞAOĞLU

KARDEŞİM(İZ)İN “DAVA”SI (MI?)![*]

SAHNE (DURUŞU) PERFORMANSININ POLİTİKASI

YEDİ NOKTA YA DA YETER ARTIK

YAZMAK SERÜVENİNE BİR BAKIŞ

ÇİN DEYİNCE...

KLASİK MÜZİĞİN ÖNEMİ[*]

ÖZGÜRLÜK YERKÜREYİ KURTARIP, GÜZELLEŞTİRME UMUDU VE İRADESİDİR

KAHVERENGİ TONLU COVİD-19 GÜNLERİNDE (C)EZAEVLERİ

“İŞÇİ SINIFI” DEYİNCE

ANILAR, SESLER, ŞARKILAR

ÖZGÜR İFADE “HAZIR OL”DA DUR(A)MAZ

MİZAH/GÜLMECE ŞAH(LAR)I MAT EDER

DEDE EFENDİ’Lİ, İTRÎ’Lİ, LİMONCİYAN’LI KLASİK MÛSİKÎ

EKONOMİK VAZİYET(İMİZ) İLE BEŞERİ TABLO(MUZ)[1]

“ADINI SİZ KOYUN” 3

“ADINI SİZ KOYUN” 2

“ADINI SİZ KOYUN”

“AZ YAZIP ÇOK SÖYLEYEN” CEMAL SÜREYA

İSYAN SANCAĞINI YÜKSELTENLERİN KUŞAĞINDANDIR GENÇLİK

ÖRNEKLERİYLE -OLMASI GEREKEN- AYKIRI[*]

YAPITLARIYLA HAFIZALARDAN SİLİN(E)MEYEN AGNÈS VARDA

“ŞİMDİLERDE KARAMSARLIĞI DAHA İYİ ZAMANLARA BIRAKALIM”

GOMİDAS’LI HALK MÜZİĞİ(MİZ)

ŞAİRLER GALERİSİ

RUMLARA DAİR TARİH (B)İLGİSİ

GEÇMİŞTEN (BUGÜNDEKİ) GELECEĞE

IRKÇILIK/ FAŞİZM SUÇU

COVID-19 GÜNLERİNDE SORU(N)LAR, SORUMLUKLAR

V. İ. LENİN VE EKİM DEVRİMİ

HÂLÂ ONLARLAYIZ; ONLARDANIZ

“MED CEZİR”Lİ ‘ÇETİN’ KALEM

AYDIN DURUŞU VE SORUMLULUĞU

VATAN’IN F3’ÜNDE DÖRT GÜN

SORU(N)LAR, YANIT(SIZLIK)LAR

TRUMP KÂBUSU VE EMPERYALİST ABD

DOĞAN HIZLAN VESİLESİYLE ELEŞTİRİ VE YAZMAK ÜSTÜNE

BİR “İZMİRKOLİK”İN SERÜVENİ

TÜRKÜLER(İMİZ) VE BİZ

HAYALLERİMİZİ EMZİREN YAZMAK EYLEMİ

LAİKLİK ZARURETTİR

15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININDIR; ÖĞRETEN TARİHİMİZDİR ( 2 )

15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININDIR; ÖĞRETEN TARİHİMİZDİR

DOĞAN GÜNÜN OZANLARI

SURUÇ’UN 33’LERİ VE ONLARIN ÇAĞDAŞ AYDIN’I

ARKADAŞ(IMIZ) Z. ÖZGER

“DİNEN BİR FIRTINA”YI ANLA(T)MAK

“MODAYI BİLİP DE ONA KAPILMAYAN”DI AHMET OKTAY

ÖZLEMLERİN İSYAN ÇIĞLIĞIDIR ŞİİR

PINAR YOLDAŞA KALKAN ELLER KIRILIR

BİR SEVDADIR TİYATRO

ÖMER ŞERİF’İN OYUNCULUĞU

2020’NİN 18 MAYIS’INDA ONA DAİR

YER İLE GÖK ARASINDAKİ UYUM: KLASİK MÜZİK

6 MAYIS HAKİKÂTİ ÖLÜMSÜZDÜR

ÖLÜM ORUCUNUN 320. GÜNÜNDE İBRAHİM GÖKÇEK İÇİN

COVID-19 YERKÜRESİ İLE COĞRAFYAMIZDA 1 MAYIS 2020 ( 2 )

COVID-19 YERKÜRESİ İLE COĞRAFYAMIZDA 1 MAYIS 2020

ÖĞRENCİSİ OLDUĞUM ‘İNSANCIL’A DAİR

BUGÜNÜ VE SONRASI İLE COVID-19

“DUVAR”(LAR)I AŞAN O; HÂLÂ “UMUT”LA “YOL”DA, BİZİMLEDİR ( 2 )

“DUVAR”(LAR)I AŞAN O; HÂLÂ “UMUT”LA “YOL”DA, BİZİMLEDİR

UNUTAMADIĞIM FİLM(LER), YÖNETMEN(LER), OYUNCU(LAR

HAPİSHANE(LERİN) HÂL(LER)İ ( 2 )

HAPİSHANE(LERİN) HÂL(LER)İ

TARIM(IN) HÂL(LER)İ

KLASİK MÜZİĞİN FARKLI İKİLİSİ: MOZART İLE STRAUSS

AŞIKTI, “GARİP”Tİ, HALK DERVİŞİ NEŞET ERTAŞ

TARİH(İMİZ)E HAYRANLIKLA, MİNNETLE, SAYGIYLA

ÇOKSESLİ MÜZİĞİN DEVRİMCİ DEHASI BEETHOVEN

SİNEMAMIZIN DERVİŞİ: AYTAÇ ARMAN[*]

EYGİ VESİLESİYLE -BALIK HAFIZALILAR İÇİN- 50 YIL SONRA “KANLI PAZAR

19 ARALIK’IN (C)EZAEVLERİ GERÇEĞİ! ( 2 )

19 ARALIK’IN (C)EZAEVLERİ GERÇEĞİ!

KRİZ İLE GELEN(LER)

USTANIN KADİM DOSTU, YADİGÂRI BALABAN

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR? ( 3 )

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR? (2)

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR?

IŞIĞIN RESMİNİ ÇİZEREK, TARİHİ ZAPT ETMEK

KRİZ KISKACINDA: YERKÜRE, COĞRAFYAMIZ VE İŞÇİLER ( 2 )

KRİZ KISKACINDA: YERKÜRE, COĞRAFYAMIZ VE İŞÇİLER

EMPERYALİZM ÇAĞINDA BARIŞ SAVAŞ DEMEKTİR, SAVAŞ DA BARIŞ! ( 2 )

EMPERYALİZM ÇAĞINDA BARIŞ SAVAŞ DEMEKTİR, SAVAŞ DA BARIŞ!

BLUES, CAZ, ROCK VE ÖTESİ ( 2 )

BLUES, CAZ, ROCK VE ÖTESİ…

“YDD” EŞİTSİZLİĞİ VE GÖÇ(MENLİK) ( 2 )

“YDD” EŞİTSİZLİĞİ VE GÖÇ(MENLİK)

EKONOMİK HÂL(İMİZ) Mİ ( 2)

EKONOMİK HÂL(İMİZ) Mİ?!

HAS BİR TİYATROCU: CÜNEYT TÜREL

AHMET KAYA VARDI, VARDIR, VAR OLACAKTIR

KAVGADAN BESLENİP; ONU ÇOĞALTAN ŞİİRİN ŞAİRİ: ADNAN YÜCEL

33’LER İLE ÇAĞDAŞ’INDAN ÖĞRENDİKLERİM(İZ)[*]

ULUSLARARASI KAOSUN GELECEĞİ

İMPARATORLUĞUN TRUMP’LI ENCAMI ( 2)

İMPARATORLUĞUN TRUMP’LI ENCAMI

POLİTİK (DEVRİMCİ) MÜZİK ( 2 )

POLİTİK (DEVRİMCİ) MÜZİK

KÖLELİĞE KARŞI MÜCADELENİN BİRLİĞİ İÇİN (YA DA “NE OLUYOR; NASIL; NE YAPMALI” MI?)

ELEŞTİREL ARABESK HİKÂYESİ

SÖZÜN MİLİTAN EYLEMİ; HAKİKÂTİN BEDELİ ÖDENMİŞ SÖZCÜSÜ

KIPIR KIPIR, NEŞE DOLU “DELİ KADIN”: AYŞEN GRUDA

CUMHURİYET İLE MÜZİK(İMİZ)

BAŞKALAŞANLARDAN DEĞİL, GELİŞENLERDENDİ GÜLRİZ SURURİ

KİTLE ÖRGÜTLERİ VE DEMOKRATİK İŞLERLİK

“SANAT UZUN, YAŞAM KISA”YDI MELİH CEVDET İÇİN

ZOR(UNLU) BİR MESELE: ALTERNATİF DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİM

YAZDIĞINIZ YAŞAM YA DA SAFSATADIR!

HALKIN -BAŞKALDIRAN- ARZUHÂLCİSİ: YAŞAR KEMAL

ERMENİ SOYKIRIMI’NIN BELGESİ VAR (MI?)[2]

ERMENİ SOYKIRIMI’NIN BELGESİ VAR (MI?)

MAYIS KIZILLIĞINDA ‘71 KOPUŞU VE KAYPAKKAYA

BUGÜN(ÜMÜZ)DE FAŞİZM(LER)

SİNEMANIN MÜSTESNA İSİM: METİN ERKSAN

İNSAN OLMAK ZORKEN, ‘İNSAN’DI ZEKİ ALASYA

ÖLÜMSÜZLÜK BAĞLAMLI KIZILDERE(MİZ)

SAİT FAİK’İN DÜŞ(ÜNCE)LERİ

İSYANA DÖNÜŞ(EME)YEN İTİRAZ VEYA MÜSLÜM GÜRSES HİKÂYESİ (Mİ?

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM ( 3 )

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM ( 2 )

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM

EGEMEN MEDYAYA İTİRAZ VE ALTERNATİF ( 2 )

EGEMEN MEDYAYA İTİRAZ VE ALTERNATİF

YAŞAM(A) HAKKI MÜCADELESİ (MAHMUT KONUK ÖRNEĞİ) 2

YAŞAM(A) HAKKI MÜCADELESİ (MAHMUT KONUK ÖRNEĞİ)

DİZELERİYLE REFİK DURBAŞ ÖYKÜSÜ

AFORİZMALARDAN BUGÜN(ÜMÜZ)E UYARILAR

‘KEL MAHMUT HOCA’ + ‘YAŞAR USTA’ + ‘TURŞUCU KAZIM’ + ‘AYYAŞ EMİN’Dİ O…

hatırlamiyorum-nakaratlarina-hatirlatalim

“NETAMELİ BİR KONU”: ULUSAL SORU(N)

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI ( 3)

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI ( 2 )

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI

ABD EMPERYALİZMİ VE VENEZÜELLA 2019

AYKIRI DİZELER, ŞAİRLER

ÇEŞİTLİ VECHELERİYLE BEŞERİ (EKONOMİ-POLİTİK) KRİZ

“BÜYÜK FOTOĞRAFÇI”NIN GERÇEĞİ VE DRAMI

KRİZ “İMKÂN, TEHDİT VE KARAR” BİLEŞKESİDİR

İNSANI İNSANLAŞTIRAN DEĞERLER: AŞK, SANAT, BAŞKALDIRI, MÜCADELE

HİÇLEŞTİRİLME KAYGISINDAN ÖFKEYE SARI YELEKLİLER

68 HAREKETİ, MAYIS(IMIZ), KAYPAKKAYA VE 1971

KAPİTALİZM, EKOLOJİK YIKIM VE MARKSİZM ( 2)

KAPİTALİZM, EKOLOJİK YIKIM VE MARKSİZM

NBC SİNEMASI (MI?)

DÖRT GÜNLÜK “Bİ ŞEY”

ISINMANIN ÖTESİNDE -YANIYOR!- YERKÜRE

YEŞİLÇAM’LI TÜRK(İYE) SİNEMASI

YAZMAK EYLEMİNE MÜNDEMİÇ NOTLAR

SANAT (VE TİYATRO) İLE HAYAT

EYYAMCI DEĞİL, HER DEVİRDE İNSANDI TARIK AKAN

YIKA YIKA YARATARAK YAZMAK

SIRILSIKLAM BİR ÂŞIK: BEDRİ RAHMİ

İŞÇİ SINIFININ “BUGÜN”ÜNDE SENDİKA(LAR) ( devam)

İŞÇİ SINIFININ “BUGÜN”ÜNDE SENDİKA(LAR)

ÖNCESİYLE 15-16 HAZİRAN’DAN BUGÜN(ÜMÜZ)E

HAKKÂRİ’DEKİ PARİS’Lİ: FERİT EDGÜ

TİYATRONUN UNUTULMAZ İNSAN(LAR)I

KARL MARX İLE MARKSİZMİ

LATİN AMERİKA VE EDEBİYAT ve GRUP YORUM'la dayanışma videosunu

ÜTOPYALAR(IMIZ)IN TARİHSEL ZEMİNİ

TÜKETİLE(MEYE)N İNSAN(LIK

KAPİTALİST KENT(LEŞMEMİZ)İN HÂL-İ PÜR MELALİ

KRİZİN, SAVAŞIN, VAHŞETİN “YDD”Sİ

POLİTİK SİNEMA İHTİYACI BÜYÜRKEN

O SES PEŞİNDEN SÜRÜKLENEN YILDIZ KENTER

MART’IN 10 KIZIL KARANFİLİ (VE ANIMSATTIKLARI

“DERİN AŞKLARIN, BAĞLILIKLARIN, HASRETLERİN, ŞEFKATİN ŞARKILARINI SÖYLEDİ” YILMAZ GÜNEY

DEVRİMCİ BİR DERVİŞ: OKTAY ETİMAN

İTİRAZ EDEN MÜLKSÜZLER İÇİNDİR LE GUIN

İRAN SOKAKLARININ BAŞKALDIRISI

SAF IŞIĞIN, ŞEFFAF SİMGELERİN ŞAİRİ: TOMAS TRANSTRÖMER

KAPİTALİZM KİRLİDİR, KİRLETİR

HRANT’IN KOLEKTİF KATLİNİN ANATOMİSİ

OHAL’(LERİN)İN EKONOMİ-POLİTİK DÖKÜMÜ

İSYANCI ŞEYH BEDREDDİN GERÇEĞİ

ORTADOĞU SARMALI VE T.“C”

DÜŞÜN(ECEĞİZ), YAZ(ACAĞIZ), KONUŞ(ACAĞIZ), SUSMA(YACAĞIZ)![

FAŞİZM(LER)İN GÜNCELLİĞİ VE IRKÇILIK

AŞK -İNSAN(LIK)A DAİR- HER ŞEYDİR![

EKİM DEVRİMİ İLE TARTIŞMALI “TARTIŞMALAR”I

GÜNCELDEN TARİHSELE İŞÇİ SINIFI

KAPİTALİST İKTİDARIN EĞİTİM(SİZLİĞ)İ VE COĞRAFYAMIZ

YENİ(DEN) ‘68’İ ANIMSA(YALIM)

AN-KARA’DA BİR KIPKIRMIZI CUMARTESİ

GÜLTEN AKIN: KENDİ GİTTİ, ŞİİR(LER)İ KALDI

BOYACI HALİL’İN MÜŞFİK KENTER’İ

EMPERYALİST YERKÜREDE BARIŞ (YALANI) VE SAVAŞ (GERÇEĞİ )

SİNEMA VE YÖNETMEN(LER)

PARİS KOMÜNÜ(MÜZ) HÂLÂ GÜNCEL

KAPİTALİZM VE TARIM(IMIZ)

“DUYARLILIĞIN İNCELİĞİN ESENLİĞİN YAZARI”: OKTAY AKBAL

KAPİTALİZMİN YARATTIĞI TABLO MU DEDİNİZ?

ÖĞRENCİ HAREKETİNİN TOPLUMSAL MÜCADELEDEKİ YERİ VE ROLÜ

HAYAT(LAR)IMIZA DOKUNMUŞ BİR MÜZİSYEN: ATTİLLA ÖZDEMİROĞLU

ADALETSİZLİK KARŞISINDA DEVRİMCİ SANATIN KONUMU VE İŞLEVİ

KATLEDİLDİĞİMİZ SURUÇ’LA ÇOĞALDIK

ŞİİRE KOÇAKLAMA

ÖZGÜRLÜĞE MUHTAÇ VE MAHKÛMUZ!

AYDIN/ ENTELEKTÜEL MESELESİNE DAİR

ŞİİR GİBİYDİ JOHN BERGER

SEVDİKLERİMDENDİR ÜÇÜ BİRDEN

YAZMAYI YAZMAK YAPAN

BAHAR(LAR)IN HALKI: ROMANLAR

ESKİ(MEYEN) SESLER, TINILAR

ORHAN KEMAL: USTADIR, YERİ AYRIDIR, MÜHİMDİR

“CULPA VACARE MAXIMUM EST SOLATIUM”

UNUTUL(A)MAZLAR YA DA HATIRLAYIN ONLARI

FİRARİ YAŞAM(IN)IN YAZMAK EYLEMİ

15’LER DAİR: GEÇM(EM)İŞ BUGÜNÜ(MÜZÜ)N ÖNSÖZÜDÜR !

SATIRLARDA AKAN YAŞAMIN BİLGELİĞİ

İNKÂRA ORTAK OLMA(K)!

“EVET”(İN EKONOMİSİN)E HAYIR!

ALAYINA İSYAN: “EVET”İN REFERANDUMU’NDA “HAYIR”![

“ÖZGÜRLEŞME DİLDE BAŞLAR”[

İNSAN(LIK), ONA İNANAN ŞAİR(LER)İN ŞİİR(LERİN)E MUHTAÇ

ALAYINA İSYAN, HEPSİNE “HAYIR”![

EKİM’İN 100. YILINDA KAVRAMLAR, GERÇEKLER

ZULA(NIZ)DAKİ ŞİİR, MAVZER(İNİZ)DEKİ MERMİ GİBİDİR

İKTİDAR, EĞİTİM, ÜNİVERSİTELER VE GENÇLİK

AKP’NİN -KAPİTALİZM PATENTLİ- ÇEVRE PRATİĞİ

“TEKÇİLİK” GÜZERGÂHINDA NEYİ, NASIL YAPMALI?

KÖTÜLÜK(LER) TABLOSU MU? “PANTE REI”![

ŞEYH BEDREDDİN: “SÖZÜ, BAKIŞI, SOLUĞU ARAMIZDAN ÇIKIP GELECEKTİR

UMUDU -TÜKETMEDEN- ÇOĞALTANDI SENNUR SEZER

“KIRIK MOZAİK”(İMİZ)İN PARÇASI SÜRYANÎLER

ORTADOĞU: BÜYÜK FOTOĞRAF İLE “KÜÇÜK” AYRINTI(LAR)

“İNSANLIK HÂLİ”NİN TERCÜMANI: FRANZ KAFKA

RESİM “SÜS” YA DA “AKSESUAR” DEĞİLDİR, OLAMAZ!

FUTBOL: GERÇEK VE BAĞINTILARIYLA TARTIŞALIM MI, TARTIŞMAYALIM MI?

EKİM’İN LENİN, LENİN’İN EKİM DESTANI

EGEMEN KLİKLER ARASI HESAPLAŞMA VEYA 15 TEMMUZ’UN ŞECERESİ[*]

SİYONİZM KARŞISINDA FİLİSTİN İLE ARAFAT’I[*]

ZEKÂ, YARATICILIK KADAR YÜREKLİLİKTİR KARİKATÜR(İST)[*]

BARIŞ (=HAYAT) İLE SAVAŞ (=ÖLÜM) HÂLİ[*]

TARTIŞILAN ASLÎ SORU(N) ÖZGÜRLÜKTÜR[*]

EGE MAVİSİNİN -HALİKARNAS- BALIKÇISI[*]

101. YAŞINDA AZİZ NESİN USTA[*]

68 BAŞKALDIRISI VE ÖĞRENCİ HAREKETİ[1]

“ÇORUMLU ‘BAUDELAİRE’PEREST”: SAİT MADEN[*]

KARAR VERİN: “SİZİN MUHAMMED ALİ’NİZ HANGİSİ?”[*]

HAYAT VE SANAT = GENÇLİK VE MÜCADELE[1]

GİDEN(LERİN) İKİ(SİN)DEN KALAN(LAR)[*]

BAŞYAPITI ‘GABO’NUN KENDİSİYDİ, HAYATIYDI[*]

YAZMAK EYLEMİNİN KADINLARI[*]

MİLLİYETÇİLİK VİRÜSÜ VE FUTBOL[*]

ANAYASA, BAŞKANLIK SİSTEMİ VE LAİKLİK[*]

33’LER SURUÇ’TUR; BİZ 33’LERİZ![*]

SYRIZA: NEYDİ? N’OLDU?![*]

“GEZİ”(/HAZİRAN) SANATI[*]

YENİDEN -VE BİR KEZ DAHA- FAŞİZM[*]

TÜRK(İYE) PATENTLİ PANOPTİKON HÂLİ[1]

ÇÖZÜLME, PARÇALANMA VE KUTUPLAŞMA GÜZERGÂHINDA[*]

DİK DURAN NİKBİNLİK: SABAHATTİN ALİ[*]

AŞKLARIN, KAVGALARIN, BARUT KOKAN DİZELERİN ŞAİRİ: HASAN HÜSEYİN[*]

SOYKIRIMDAN SÜRGÜNE ÇERKESLER[*]

44 YIL SONRA ONLAR YANİ SONSUZLAR[*]

AŞK, TRAVMA, TOPLUMSAL İNŞA VEYA DEVRİM, KAPİTALİZM, SOSYALİZM[1]

PEKİYİ YA İSYANCI KAZIM’DAN SONRA BİZ?![*]

TARİHSELDEN GÜNCELE İBRAHİM KAYPAKKAYA[1]

HAYATI ÖRGÜTLEYEN AŞKINLIKTIR SANAT (İLE TİYATRO)[*]

KAPİTALİZMİN “ÇEVRE”Sİ YA DA EKOLOJİK KÂBUS![1]

BUGÜN(ÜMÜZ)DE ENTELEKTÜEL, EĞİTİM, AKADEMİ[*]

MÜLKİYET, İKTİDAR, DEVLET (=DEMOKRASİ) VE…[1]

RADİKAL SOSYALİZM HÂLÂ GÜNCEL!

2015 1 MAYIS’INDAN 2016’YA YİNE, YENİDEN, ISRARLA TAKSİM!

KIZILDERE TARİHİ(MİZ) HEPİMİZİNDİR[1]

KÜLTÜREL YOZLAŞMA KARŞISINDA DEVRİMCİ SANAT[1]

KOMÜN’DEN EKİM’E ESKİ(MEYEN) SOSYALİZM

YALNIZLIĞIN ÇOĞUL SENFONİSİ: SAİT FAİK ABASIYANIK[*]

SAVAŞIN BATI CEPHESİNİN SORU(N)LARI İLE “DOĞU”[*]

ORTADOĞUDA T.CNİN HÂLİ VE ROJAVA

SANATIN SINIFI VEYA SANAT SİYASAL VE SINIFSALDIR

ORTADOĞUNUN KANAYAN YARASI FİLİSTİN

VERİLERİYLE DEMOKRASİ (MÜCADELESİ) VE DÜZEN(SİZLİK) ÜZERİNE

FAİLİ MEÇHUL -OLMAYAN- KAYIP(LAR)

80'Lİ YILLAR = İNSAN(SIZLIK) + UMUT(SUZLUK) + EYLEM(SİZLİK)

ERMENİLERİN BUGÜNÜ=HRANT+KAMP ARMEN

KÜRTLER VE ORTADOĞU

chavez venezüella'sında ne(ler)oluyor? bolívarcı halkçılık mı, sosyalizm mı