POLİTİK SİNEMA İHTİYACI BÜYÜRKEN

Temel Demirer

POLİTİK SİNEMA İHTİYACI BÜYÜRKEN

“Sinemanın büyüsü hiç bitmez.”[1]

 

Yunanca kelime kökü “hareket” anlamına gelen sinema, 1895 yılında Fransa’da bir sanat dalı olarak ortaya çıktı. “Fabrikadan Çıkan İşçiler”, “Akdeniz’de Tekne Gezisi”, “Trenin Gara Girişi” gibi birkaç dakikalık kısa görüntüler, bugünün devasa yapımlarının ataları olarak ilk kez seyirciyle buluştu. Bu görüntüler o dönem için oldukça etkileyiciydi, her şeyden önce fotoğrafa kıyasla “canlıydı”. Daha sonraları belgesel diye adlandırılan bu filmlerin bazılarını gören sosyalist yazar Maksim Gorki, film için “yaşamdan doğuyor” demiştir. Dönemin koşullarında bu kısa fakat “canlı” görüntülerin izleyicide bıraktığı etki o denli güçlüydü ki, mesela trenin gara yaklaşması sırasında, izleyiciler koltuklarından kalkıp salonun dışına çıkmak istediler.

Ortaya çıkmasının üzerinden henüz fazla zaman geçmeden, yirminci yüzyılın başlarında popülerleşerek endüstrileşen sinema, egemenler için yüksek kâr getirisi olan bir sanayi dalı hâline geldi. Sadece bu da değil, aynı zamanda burjuva ideolojisinin üretildiği ve kitlelere aktarıldığı yeni ve bir o kadar da “sihirli” bir alandı artık. O tarihlerden bugüne, günlük hayatın her alanını yeniden ve yeniden örgütleyen burjuvazi için sinema, emekçi yığınları bilinç olarak fethetmeye yarayan ve gün geçtikçe gelişen, yaygınlaşan ideolojik bir aygıt olarak varlığını sürdürdü,[2] sürdürüyor da…

* * * * *

Şenay Aydemir’in, “Sinema hepimizin ortak noktası. Seyir zevkimiz nasıl olursa olsun hepimiz bu büyülü sanattan uzak duramıyoruz,”[3] notunu düştüğü ideolojik aygıt sinema için, “büyünün hiç bitmediği” bir gerçekse de, soru(n)lar elbette bununla sınırlı değildir.

Auguste ve Louis Lumiere kardeşlerin 1895’de gerçekleştirdikleri ilk kitlesel gösterimle başlayan sinema tarihinde ilk adımlardan bugüne; “Tanımı zor olsa da sinema algısı dediğimiz bir şey var: İnsan, içerik, hikâye, insanî olma, stil, bunlar kabaca sinemayı oluşturanlar... Bir de bu ruh hâli var ki sinema ancak büyük ekranda seyredilebilir. Bazen sinema filmini televizyonda gösterildiğinde seyredilemeyen bir şey olarak tarif edebiliriz. Böyle bir sinema anlayışı azalıyor gibi geliyor. Erozyona uğruyor.”[4]

Söz edilen “erozyon”dan coğrafyamızın payına düşene ilişkin olarak -Yeşilçam emektarlarından- Necip Sarıcı, “Sinema karaya oturdu”[5] derken; Zahit Atam da, “Türkiye’de sinemanın derin krizi”ne[6] dikkat çekiyor.

Krizin asli nedeni, egemen boyundurukça sinemanın manipülatif bir gösteriye dönüştürülmesi.

Bunun elbette birçok artısı var. Örneğin “Sinemanın yerini önce televizyon şimdi de internet aldı” diyen 49. Antalya Film Festivali’nin Uluslararası Jüri Başkanı yönetmen Istvan Szabo’nın, “Gücü azalınca sinemaya destek de azaldı. Bugün eğlence endüstrisi içinde küçük bir yeri var sinemanın” saptamasındaki gibi...[7]

Evet, eğlence endüstrisinin bir parçasına dönüş(türül)en sinema sanatı, eğlenceye de içkin olmakla birlikte; asıl anlamıyla bir direnme, anlam arama, cevap bulma, örgütlenme eylemidir.

Sanatın, sadece eğlencelik bir anlama indirgenmesi ve bu anlamla kuşatılması egemenlerin bir manipülasyonudur. Ezilenlerin elinde çok güçlü bir örgütlenme ve direnme yöntemi, yolu olma özelliği taşıyan sanatın, sadece eğlenceyle eş bir anlama indirgenmesi egemenlerin, direnen halkların elinden güçlü bir silahı alma niyetinin bir ifadedir. İstenmektedir ki böylesi direniş dönemlerinde, insan kayıplarının verildiği ve acıların yaşandığı zamanlarda insanlar içine kapansın, kedere gark olsun, karanlığa hapsolsun ya da boş bir oyalanmaya vursun kendilerini…

Bu durumda nesnel ya da öznel eleştiri, “Sanatın toplum için mi yoksa sanat için mi” yapılacağı tartışmasını bir yana atıp, “Sanat, para için yapılır!” diyen kapitalist dünyada, bu anlayış(sızlığ)a karşı çıkmadan yol almak mümkün değilken; “İnsan daha iyi anlıyor, sanat, sanat içindir sözünün anlamsızlığını, (oysa-yn) sanat kimi zaman direnmek ve insan kalmak içindir.”[8]

İş bu nedenlere ekleyebileceğimiz daha binlercesiyle birlikte sinema(’nın politiği) çok önemlidir.

Çünkü Alfred Hitchcock, “Sinema sıkıcı yerleri makaslanmış hayattır,” derken; V. İ. Lenin, “Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır”; Slavoj Zizek, “Bugünün dünyasını anlamak için sinemaya ihtiyacımız var; yüz yüze gelmeye cesaret edemediğimiz ne varsa, anlamak için sinemaya bakmalıyız,” diye ekler…

Çünkü “Filmleri seyreden insanlar için, film bir sanat eseri olmaktan daha başka bir şeydir. Zaten bunun en doğal sonucu, filmler üzerine diğer sanat dallarından çok daha fazla insanın söyleyeceği sözü olmasıdır. (…) Hayatla çok daha iç içedir filmler, kitle ölçeği de aynı şekilde çok daha büyüktür.”[9]

Çünkü Ömer Tecimer’in ‘Sinema Modern Mitoloji’ başlıklı yapıtının ‘Başlarken’ bölümündeki şu benzetme doğrudur: “Öyle görünüyor ki günümüzde sinema salonlarında film izleme deneyimi, kabile ateşinin etrafında toplanarak anlatıcıyı dinleme ritüelinin yerini almıştır. Sinema izleyicisi, karanlık salonda oturur ve projeksiyonun yansıttığı imgelerin titrek ışığına bakar; tıpkı ateşin çevresinde oturup oynaşan alevleri izlerken kendilerini yansıtan, tanımlayan, belirleyen ve böylece yeniden yaratan öyküleri birbirlerine anlatan atalarımız gibidir.”[10]

* * * * *

1800’lerin sonunda yeni bir sanat formu olarak gelişen sinema, “Düşlerimize benziyor”du.

Sonralarda multi milyarlık bir küresel eğlence sektörü olup çıktı. Onu yöneten gişe başarısı, gösteri dünyasıydı artık.

Politiği hariç film yapmak bir duyumsama, empati kurma olmaktan çıktı.

Kolay mı? Sinemayı para yönetiyordu. Ancak para peşinde koşanlar insan(lık)ın yüreğine, sinemanın sırlarına vakıf olamazdı.

Oysa sinemanın itici gücü para ve pazarlamadan öte görsel düşüncelerdi. Mark Cousins’in de sinemayı “Katmanlı bir sanat dalı” diye nitelemesi bundandı.

Ve “Sinema sadece sinema değil”di. Çünkü bir sinema salonunda oturduğunuzda koltuğun karşısında, size dönük perdeye, makinist dairesinden bir mercekle yansıtılan; yazılmış, kaydedilmiş, dizilenmiş, birleştirilmiş, yeni bir anlamaya kapı açan bir anlatı sürecidir ki, buna “film izleme” denir.

Bu çerçevede “film izle(til)me” süreci ya muhaliftir ya da anlamı ve algıyı ters yüz eden yapımlar aracılığıyla kapitalist egemen boyunduruğun bize satılmasıdır.

Bu hâliyle sinema bir bellek kurucudur da.

Evet sinemanın bellek kurucu olarak nasıl işlediğine odaklanmak son derece önemlidir; bunun, yani bellek kuruculuk görevine soyunmanın da, tarihi, kültürel, siyasal, hatta resmi ideolojik veya itiraz/ muhalefet bağlamında, işlevsel hâle getirmek anlamı taşıdığı göz ardı edilmemelidir.

Her bakışın ve görmenin ardında ideolojik bir duruş olduğunu da hatırladığımızda bakış ve özne ilişkisinin çok tartışılan bir konu olması anlaşılır hâle gelir.

Çünkü sinemanın bellek kuruculuğu kodlanmış bilgiler üstünden “bakma”yı sever. Bu bakmak eylemi ideolojik kimlikle biçimlenir. Görmek istediğini görür, gördüğünü yadsır ama yine de görmek istemediği şeylerle karşılaştığında da onun bilincinde ciddi bir travmaya yol açar. “Sinemada izleyicinin bilinç kontrolünden yoksun kalması, onu ideolojik manipülasyona karşı son derece savunmasız bırakır. Sinema izleyicisinin sözde-hayal âlemi, sinemanın başlıca politik sorununu teşkil eder: Film biçimi, izleyicilerin ideolojik işleyişin farkına varmasını sağlayan bir araç olarak hizmet görmekten çok, karşıt bir politik doğrultuda -eleştirel olmayan bir öznelliğin propagandasını yapmakta- önemli bir bileşen olarak işler.”[11]

Bu tabloda “Toplum nereye sinema oraya, sinema nereye toplum oraya” salınımıyla icrasını sürdürür…

* * * * *

Fatih Akın’ın, “Film yapmak boks maçı gibi”[12] notunu düştüğü “Sinema, anlatımı, hareket hâlindeki görüntüler aracılığıyla sağlama sanatı”yken;[13] 1895 Lumiere kardeşlerin Grand Cafe’deki gösterisinden itibaren çok yol kat etti. Önceleri kısa ve hızlı çekilen kareler sonradan normal hızına ulaştı, ses eklendi, müzik eklendi, renklendirildi, cinemaskop oldu. Bu sure zarfında film çeken firmalar çok paralar kazandı ve büyüdüler.

Sinema bir yanda ticari bir sektör olarak gelişirken, bir yandan da, bazı ülke sinemalarında sektör dışı hareketlenmeler başladı. İlk olarak 1956’da Lindsay Anderson, Karel Reisz, Tony Richardson tarafından yönlendirilen, Anderson ve Reisz’in editörü oldukları (1946-1952) ‘Sequence’ dergisinde düşüncelerini yayınlamaları özgür sinemanın ilk adımları olmuş ve amaçlarını şöyle özetlemişlerdi: “Biz bu davranışımızla, özgürlüğe inandığımızı gösteriyoruz.”

Bu akımın etkisiyle ilk olarak ‘Oh Dreamland’, ‘Saturday Night and Sunday Morning’, ‘Momma don’t Allow’, ‘Together’ gibi filmler çekmişler. Bu akımın yönetmenleri, ilk olarak belgesellerle başlayıp[14] sonradan konulu filmlere geçmişlerdir.

Sanatların yedincisi olan sinemanın, diğer dallara göre en büyük eksisi, paraya ihtiyacı olmasıdır. Belki oturduğunuz yerden, dünyaca ünlü bir müzik besteleyebilir veya bir resim yapabilirsiniz. Ama maalesef sinema yapamazsınız. Sinema birçok unsurun bir araya geldiği ve yönetmen tarafından harmanlandığı, nakış gibi işlendiği bir sanattır. Bunu yapabilmenin ölçüsü ise paradır…

İşte böylesine koşullar altında çekilen filmlerin maliyetlerini karşılayan ana faktör film şirketidir. Yani sinema sektörü. Warner Bross, UIP, DreamWorks, Columbia gibi dev şirketler aynı anda onlarca film çekebilmektedirler…

Eğer kendi bütçenizle film çekemiyorsanız yardıma ihtiyacınız var demektir... Eğer çekeceğiniz filmin tüm dış etkenlerden bağımsız olmasını istiyorsanız para alınan kuruluşların etkisinden kurtulmak gerekir. Eğer ki, çektiğiniz yapıma karışılıyor ve para veren kuruluşun istekleri doğrultusuna gidiliyorsa bağımsız olmak özelliğinizi yitirdiniz demektir.

Bağımsız sinemayı sadece para açısından görmek yanlış elbette. Aynı zamanda siyasi ve toplumsal açıdan da bağımsız olmak gerekir…

Bağımsız sinema genel olarak Hollyvvood’a karşı olan sinema olarak gözükse de her ülkede değişik formlardadır. Bağımsız sinemacı önce kendi ülkesinin sorunlarından daha sonra Hollywood sinemasından arınmak zorundadır. Bunu yapamıyorsa özgürlüğü yok demektir. Amerikan sineması kendi içinden de bağımsızlar çıkarabilmiştir…[15]

* * * * *

Gore Vidal’ın, “Savaşlara girer ve kaybederiz, sonra da o savaşları nasıl kazandığımızı gösteren filmler yaparız; üstelik o filmler savaşta kaybettiğimizden daha çok para kazandırır,” diye tanımladığı global sinemanın -emperyalist- temsilcisi Hollywood, tüm ülkelerde ağırlığını hissettiriyor, Batman, Spiderman; Starbucks ve McDonald’s gibi her köşede önümüze çıkıyor; kendilerine özgü pazarlama yöntemleriyle tabii ki…

Konuya ilişkin olarak Josef Stalin’e şöyle bir laf atfedilir: “Amerikan sinema dünyasını kontrol edebilseydim, tüm dünyaya komünizmi yaymak için başkaca bir şeye ihtiyacım olmazdı.”[16]

Aynı konuda Gilles Jacob, “Amerika sadece kendi filmlerini ihraç etmekle ilgilenmez. Kendi yaşam tarzını da ihraç etmek başlıca kaygısını oluşturur,” derken; Hollywood filmleri bir reklam, bir propaganda gibi tasarlanmıştır ki, 11 Eylül’den sonra Pentagon’un, Hollywood’un önde gelen yapımcılarını, yönetmenlerini ve sanatçılarını toplayarak Irak ve Afganistan savaşları için destek istemesi de bunun kanıtıdır.

Bu yolda ABD ordusunun tüm olanakları sinemacılara açılacaktı. İstedikleri gibi savaş alanlarına girebilecek, çekim yapabilecek, depolardaki malzemeye ulaşımları sağlanacaktı. Bu, aksiyon sineması açısından büyük paralar anlamına geliyor ve sinemacıları mali yüklerden kurtaracak cazip bir teklif olarak Hollywood’a sunuluyordu. Karşılığında ise ordunun istediği bir tek şey vardı: Senaryolar, çekimden önce onlar tarafından kontrol edilecekti!

2003 ve 2004 yıllarında söz konusu ilişkiye ışık tutan iki önemli belgesel yayınlandı. İlki ‘Hollywood and Pentagon: Dangerous Liasons/ Hollywood ve Pentagon: Tehlikeli İlişkiler’ idi. İkincisi de David L. Robb’un ‘Operation Hollywood: How The Pentagon Shapes/ Operasyon Hollywood: Pentagon Nasıl Biçimlendirir’ başlıklı yapıtından aynı isimle hazırlanan bir filmdi.

David L. Robb, o dönemde bilgiye erişme hakkı çerçevesinde Pentagon’un belgelerine ulaşabilmişti. Sonuç şaşırtıcıydı. Ünlü ‘Lassie’ filminde bile Pentagon’un yönlendirmesine rastlamıştı yazar. Pentagon, film çekimi sırasında sağladığı yardım karşılığında Lassie’ye müdahalelerde bulunmuştu. Bunlardan biri de ‘Lassie’nin bir Amerikan askerî uçağının düşmesinden önce havlamaya başladığı sahneydi.

Senaryoya göre hassas köpek Lassie, uçağın düşeceğini kanatlardan gelen tuhaf bir ses yüzünden fark etmişti. Nitekim daha sonra o kanatta yapım hatası olduğu anlaşılıyordu senaryoda. Pentagon’un makası bu sahnede senaryoya daldı. Amerikan askerî uçaklarında arıza olamazdı. Bu “mükemmel ordu” imajına ters bir durumdu. Pentagon yetkililerinin Hollywood ile buluşmasında nelerin konuşulduğu tamamen gizli tutulmuştu.

Ama bir süre sonra, bu toplantıda işbirliği teklifini değerlendirenlerden birinin NCIS’in yapımcısı Donald Bellisario olduğu anlaşıldı. İki üç hikâyede bir ‘Naval Criminal Investigative Service’in kahraman ajanlarının “Müslüman bir terörist”in Amerikan topraklarında düzenlemek istediği eylemleri ortaya çıkarttığı dizinin yapımcısıydı…[17]

Konuya ilişkin olarak Michael Ryan ve Douglas Kellner göre, “Filmler toplumsal yaşamın söylemlerini (biçim, figür ve temsillerini) şifreleyerek sinemasal anlatılar biçiminde aktarırlar. Sinema ortamının dışında yatan bir gerçekliği yansıtan araçlar olmak yerine, farklı söylemsel düzeyler arasında bir aktarım gerçekleştirirler. Bu yolla sinemanın kendisi de, toplumsal gerçekliği inşa eden kültürel temsiller sisteminin bütünlüğü içindeki yerini alır. Bu inşa süreci kısmen temsillerin içselleştirilmesiyle ortaya çıkar.”[18]

Aynı konuda Douglas Kellner’ın temel savı: “Terörizm, savaş ve militarizm, çevre, haklar ve daha nice mesele etrafında dönen sinema savaşlarının ağırlıklı olarak 2000’li yıllarda Hollywood sineması topraklarında gerçekleştiği”dir.

Douglas Kellner’a göre muhafazakârlık, piyasa ve kapitalizmin devlete üstünlüğünü onaylar, eşitlik ve adalet duygusu yerine bireyselliği öne çıkarır, ataerkil aile, din ve gerici kültürel değerleri destekler. Buna karşılık liberalizm düzenleyici devleti savunan, özgürlükleri ve azınlık haklarını gözeten bir yapıya sahiptir. Fakat Douglas Kellner liberallerin serbest piyasa ekonomisini desteklediği desteklediğini de not düşmeyi unutmaz.[19]

Bu kadarı yeter değil mi?!

* * * * *

Burada durup; Fuat Erman’ın, “Sinema geçmişteki masumiyetini kaybetti. Çünkü filmin maliyetinin büyük çoğunluğu tanıtıma gidiyor, geri kazanım için de masumiyete dokunan yollar deneniyor. Filmin oyuncakları, tişörtleri, bilgisayar oyunları piyasaya sunularak sektör içinde bir başka sektör yaratılıyor... Peki, masumiyeti yeniden kazanmak mümkün mü?”[20] sorunu aktararak ekliyorum: Politik sinemayla; “Politik sinemanın gücü”yle[21] mümkün!

Ancak Birinci Sinemanın (Anadamar/ Egemen Sinema) hegemonyasını iyice güçlendirdiği, İkinci Sinemanın (Sanat/ Auteur Sineması[22]) büyük ölçüde festival gösterimleri ile sınırlı kaldığı ve Üçüncü Sinemanın ise neredeyse unutulduğu günümüzde, Üçüncü Sinemanın politik sinema olduğu yeniden anımsanmalı ve anımsatılmalıdır.

Üçüncü Sinemanın politikasını, emperyalizme ve kapitalizme karşı devrimci ve sosyalist duruşu belirlerken; Üçüncü Sinemayı anlamak için bir kez daha onun tarihsel kökenlerine dönmek gerekmektedir.

Bu tarihsel kökenler 1900’lerin başlarında, Marksizm ile sanat arasındaki ilişkide ve tartışmalarda bulunmaktadır. Böylelikle bir kez daha Lukacs, Benjamin ve Brecht arasında yaşanan tartışmalara ve bu tartışmaların dışında kalmış olan, ancak Marksist estetiğin yetiştirdiği en önemli kuramcılardan bir olan Bakhtin’e bakmak gerekecektir. 1900’lerin başında Avrupa işçi sınıfı mücadeleleri ile 1960’ların sömürgecilik karşıtı mücadelesi arasındaki bağlantılar ve ilişkiler estetik kuram ve uygulamada da yer alır ve bunların çözümlenmesi günümüz dünyası için de bir takım cevaplar barındırabilir.

Yaşadığımız zaman diliminde Üçüncü Sinemanın mümkünlüğü üzerine verilen “Evet” yanıtı siyasal bir yanıttır[23] ve Mike Wayne’ın da işaret ettiği gibi, asıl sorun, V. İ. Lenin’in yüz yıl önce ifade ettiği gibi hâlen, “Ne Yapmalı’dır?

 

JEAN LUC GODARD’DAN “MANİFESTO: NE YAPMALI?”[24]

 1. Politik filmler yapmalıyız.
 2. Filmleri, politik bir şekilde yapmalıyız.
 3. (1) ve (2) birbirine karşıttır ve birbirine zıt iki ayrı dünya görüşünün ürünüdür.
 4. (1), idealist ve metafizik bir dünya görüşüne aittir.
 5. (2), Marksist ve diyalektik bir dünya görüşünün ürünüdür.
 6. Marksizm, idealizme; diyalektik, metafiziğe karşı mücadele eder.
 7. Bu, eski ile yeninin, eski fikirlerle yeni fikirlerin mücadelesidir.
 8. İnsanın toplumsal varoluşu, onun düşüncesini şekillendirir.
 9. Eski ile yeninin mücadelesi, sınıflar mücadelesidir.
 10. (1)’i gerçekleştirmek, burjuva sınıfının bir mensubu olmayı sürdürmek demektir.
 11. (2)’yi gerçekleştirmek ise proleter sınıftan yana saf tutmak anlamına gelir.
 12. (1)’i gerçekleştirmek varolan durumun betimlemesini yapmaktır.
 13. (2)’yi gerçekleştirmek, ise somut durumun nesnel çözümlemesini ortaya koymaktır.
 14. (1)’i gerçekleştirmek British Sounds filmini çekmektir.
 15. (2)’yi gerçekleştirmek ise British Sounds filmini İngiliz televizyonlarında göstermek için mücadele etmektir.
 16. (1)’i gerçekleştirmek dünyayı açıklamak için nesnel dünyanın yasalarını anlamaktır.
 17. (2)’yi gerçekleştirmek ise dünyayı bilfiil dönüştürmek için nesnel dünyanın yasalarını anlamaktır.
 18. (1)’i gerçekleştirmek dünyadaki sefaleti betimlemektir.
 19. (2)’yi gerçekleştirmek ise mücadele hâlindeki insanı göstermektir.
 20. (2)’i gerçekleştirmek, eleştiri ve özeleştiri silahları ile (1)’i yok etmektir.
 21. (1)’i gerçekleştirmek kendinde-hakikât olarak olayların tamamını göstermekle yetinmektir.
 22. (2)’yi gerçekleştirmek ise göreli bir hakikât adına dünyanın görüntülerini çarpıtmak değildir.
 23. (1)’i gerçekleştirmek şeylerin nasıl da gerçek olduğunu söylemektir (Brecht).
 24. (2)’yi gerçekleştirmek ise şeylerin gerçekten nasıl olduğunu söylemektir (Brecht).
 25. (2)’yi gerçekleştirmek bir filmi çekmeden onu kurgulamak, filmi çekerken ve çektikten sonra yapmaktır (Dziga Vertov).
 26. (1)’ i gerçekleştirmek filmi daha üretmeden dağıtımım hâlletmektir.
 27. (2)’yi gerçekleştirmek ise filmi dağıtmadan üretmek ve filmi şu düstûr ile üretmeyi öğrenmektir: dağıtımı yönlendiren üretim, ekonomiyi yönlendiren siyasettir.
 28. (1)’i gerçekleştirmek “İşçi Öğrenci Elele” yazan öğrencileri filme almaktır.
 29. (2)’yi gerçekleştirmek ise birliğin zıtların mücadelesi (Lenin) ve ikinin bir olduğunu bilmektir.
 30. (2)’yi gerçekleştirmek sınıflar arası çelişkilerin görüntü ve sesler ile incelenmesidir.
 31. (2)’yi gerçekleştirmek üretim ilişkileri ve üretim güçleri arasındaki çelişkinin incelenmesidir.
 32. (2)’yi gerçekleştirmek kişinin nerede olduğunu, nereden geldiğini ve üretim süreci içindeki konumunu (tam da bunu değiştirmek için] bilmeye cüret etmesidir.
 33. (2)’yi gerçekleştirmek devrimci mücadelelerin tarihini bilmek ve bu tarih tarafından belirlenmektir.
 34. (2)’yi gerçekleştirmek devrimci mücadeleler ve bu mücadelelerin tarihi hakkında bilimsel bilgi üretmektir.
 35. (2)’yi gerçekleştirmek film çekmenin ikincil önemde bir faaliyet olarak devrim yolunda küçük bir alet, mesela bir vida, olduğunu bilmektir.
 36. (2)’yi gerçekleştirmek görüntü ve sesleri, dişler ve dudaklar gibi kullanmaktır.
 37. (l)’i gerçekleştirmek sadece gözleri ve kulakları açmaktır.
 38. (2)’yi gerçekleştirmek ise yoldaş Jiang Qing’in raporlarını okumaktır.
 39. (2)’yi gerçekleştirmek militan olmaktır.

 

Devam edersek: 1950’lerin bitiminde başlayıp 1962’ye dek uzanan Yeni Dalga akımında, Godard, Truffaut, Chabrol gibi coşkulu, yeni düşüncelerle dolu sinema yazarları geleneksel kalıplara sıkışmış burjuvalar için burjuva sineması yapan yönetmenlerin çağı kapandı diye adeta manifestolarını açıklamışlardı. Sinemalarını yeniden yapılandırıp kişisel yaklaşımlarını getirmek istiyorlardı. Akım, öğrenci gösterileri, Cezayir Savaşı, kadın özgürlük hareketi gibi toplumsal olaylardan etkilenerek öteki sanat dallarında olduğu gibi sinemaya da bir özgürlük havası getirdi.

Yeni Dalga o dönemin aynası oldu, toplumsal gelişmeleri, aile modelinin değişimlerini eleştirerek yansıttı. Fransız sinemasının özgünlük ve yaratıcılıktan giderek yoksun kaldığı bir dönemde çıkan bu akımda yönetmenlerin kişisel, duyarlı yaklaşımları hızla dikkat çekti.

Bu yeni anlatım dilinde, gerçekçi estetik bir yaklaşım, insan davranışına varoluşçu yaklaşım, hafif kameraların, aydınlatma araçlarının, doğaçlamanın, gerçek görüntülerin kullanımı, stüdyo dışına çıkarak yaşanan mekânlarda yapılan çekimler, dolaylı kurgulamalar, filmsel mekân ve zamanla deneyimleme, uzun plansekansların kullanımı gibi yeni olgular, teknikler yer alıyordu. İtalyan Yeni Gerçekçilik akımından da etkilenen Yeni Dalgacılar sosyal, ekonomik, politik değişimlerin izinde filmin asıl sahibi ve yaratıcısı yönetmendir ilkesini savundular. Akım tüm dünya sinemasını sararak yaratıcı sinema kavramını da oluşturdu.

“Anti-Endüstriyel Sinema”, “Alternatif Sinema” ya da ‘Politik Sinema’nın önünü açtılar.

Hüseyin Karabey’in, “Biz politik sinemacılar değiliz. Bizim hayatımız politik!”[25] İran’da hapse mahkûm edilen muhalif yönetmen Muhammed Resulof’un, “Hayat hakkında filmler” yaptığını söylese de, siyasetçileri rahatsız ettiğinin farkında ve “İran’da insanların yaşamı, devletin kontrolü altında. İran’daki herhangi bir kişinin hayatını gösterdiğinizde de, filminiz siyasi bir filme dönüşüveriyor. Ama zaten yaşamın kendisi siyasi,”[26] sözleriyle de özetlenmesi mümkün olan politik sinemanın coğrafyamızın bugününde büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu inkâr etmek mümkün değil.

Çünkü Füsun Demirel’in, “Politik sinema diye bir şey yok Türkiye’de. Aslında bu kadar politik meselesi olan, özgürlükleri elinden alınmış, sosyal barışı sağlanamamış, kapitalizmin kucağında yoksullaşan bir ülkede, bunca ahlâki değerler yitirilmekte iken nasıl politik sineması yok anlayamıyorum. Elbette ülkesini sorun eden duyarlı birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama kitlelere ulaşıyor mu bu yapılanlar?”;[27] Şerif Sezer’in, “Bizim siyasi sinemamız yok. Anlamakta zorlandığım bir şekilde insanlar başka işlerle uğraşıyor. Kimsenin de siyasi bir şeyler yapma isteği olduğunu düşünmüyorum. Ya gişeye dönük ticari filmler çekiliyor ya da sanatsal filmler. Bazı işler yapılmaya çalışılıyor ama bu durumda bir siyasi sinemanın varlığından söz edemeyiz,”[28] diye betimledikleri bugün giderek çoraklaşan bir alandan başka bir şey değil…

* * * * *

Sinemanın toplumsal gerçekle ilişkisini “es” geçmek mümkün değilken; “Sinema ile gerçek arasındaki ilişki nasıl kurulacak?” ve “Sinemanın yarattığı temsil, gerçekliği ne düzeyde yansıtır?” “Sinemanın işlevi ne olacak” soruları her daim onu çözmekle mükellef olan biz(ler)in karşısında olacaktır.[29]

 

1 Kasım 2017 13:29:16, İstanbul.

 

N O T L A R

[*] Kaldıraç Dergisi, No:201, Nisan 2018…

[1] Erol Özkan, “Sinemanın Büyüsü Hiç Bitmez…”, Cumhuriyet, 17 Kasım 2013, s.12.

[2] Yılmaz Seyhan, “Sinema ve İdeoloji, Hollywood ve Burjuvazi /1”, 19 Ekim 2017… http://marksist.net/yilmaz-seyhan/sinema-ve-ideoloji-hollywood-ve-burjuvazi-1.htm

[3] Şenay Aydemir, “Sinema Okunabilir de…”, Radikal Kitap, Yıl:13, No:679, 21 Mart 2014, s.32.

[4] “Ali Özgentürk: Türkiye’de Filmler Birbirine Ulanmıyor”, Milliyet, 17 Nisan 2014, s.9.

[5] Canan Aydın, “Necip Sarıcı: Sinema Karaya Oturdu”, Birgün, 20 Eylül 2013, s.13.

[6] Zahit Atam, “Türkiye’de Sinemanın Derin Krizi Üzerine 2”, Birgün, 8 Mayıs 2017, s.15.

[7] Vecdi Sayar, “Sinema Eskisi Gibi Etkili Değil”, Milliyet, 16 Ekim 2012, s.2.

[8] Zahit Atam, “Sinemanın Yüzüncü Yılı ve Kürtler”, Birgün, 21 Eylül 2014, s.9.

[9] Zahit Atam, Yakın Plan Türkiye Sineması/ Dört Kurucu Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkupuz, Derviş Zaimoğlu, Cadde Yay., 2011.

[10] Ömer Tecimer, Sinema Modern Mitoloji, Plan B Yayıncılık, 2. Baskı, 2006.

[11] Todd McGowan, Gerçek Bakış - Lacan Sonrası Sinema Kuramı, Çev: Zeynep Özen Barkot, Say Yay., 2012.

[12] Ümran Kartal, “Fatih Akın: Film Yapmak Boks Maçı Gibi”, Radikal Kitap, Yıl:10, No:553, 21 Ekim 2011, s.12-13.

[13] Âlim Şerif Onaran, Sinemaya Giriş, Agora Kitaplığı., 2012.

[14] Enis Rıza’nın ifadesiyle, “Etik kaygıları olan sanatsal bir faaliyet olan belgesel sinema; düşünme ve tasarlama eksikliğini yok eden bir sanat alanıdır. Hem toplumun yüzleşmesini, hafızasını yeniden su yüzüne çıkarıp, hafızasını yoğurmasını ve bu eksende bir gelecek kurmasını sağlar, hem de sinemanın zihinsel zeminini oluşturacak yapıyı hazırlar...”

[15] Erhan Işık, “Bağımsız Sinema”, Sözcelem, No:1, Ocak-Şubat-Mart 2008, s.32.

[16] Sinemadan bahsetmek büyük oranda Hollywood’dan bahsetmektir. Örneğin 2016 yılında tüm dünyadaki sinema salonlarında en çok izlenen 20 filmin 19’u ABD yapımıydı ve Hollywood filmleri 11.14 milyar dolarlık gişe hâsılatıyla tarihi bir rekor kırdı. Dünya çapında TV’lerde yayınlanan Hollywood filmleri ve bu filmlerin gelirleri ise cabası… (Yılmaz Seyhan, “Sinema ve İdeoloji, Hollywood ve Burjuvazi /1”, 19 Ekim 2017… http://marksist.net/yilmaz-seyhan/sinema-ve-ideoloji-hollywood-ve-burjuvazi-1.htm)

[17] Ferai Tınç, “Pentagon da Hollywood’dan Destek İstemişti”, Hürriyet, 22 Mart 2010, s.30.

[18] Michael Ryan-Douglas Kellner, Politik Kamera, Çev: Elif Özsayar, Ayrıntı Yay., 1997.

[19] Douglas Kellner, Sinema Savaşları, Çev: Gürol Koca, Metis Yay., 2013.

[20] Fuat Erman, “Sinema Gerçekten Ölüyor mu?”, Cumhuriyet Dergi, No:1111, 8 Temmuz 2007, s.4.

[21] Mehmet Basutçu, “Politik Sinemanın Gücü...”, Cumhuriyet, 17 Eylül 2016, s.14.

[22] “Sanat filmi yapay bir kavramdır.” (Atilla Dorsay, “Eski Yönetmenlerimiz Lümpendi”, Radikal, 7 Mart 2005, s.6.)

[23] Mike Wayne, Politik Film-Üçüncü Sinemanın Diyalektiği, Çev: Ertan Yılmaz, Yordam Yay., 2011.

[24] Jean Luc Godard, “Manifesto: Ne Yapmalı?”, İştirakî, Yıl:2, No:7-8, Eylül 2015-Şubat 2016, s.253-254.

[25] Elif İnce, “Hüseyin Karabey: Politik Sinemacı Değiliz Hayatımız Politik”, Radikal, 11 Nisan 2012, s.34-35.

[26] Meltem Yılmaz, “Yaşamın Kendisi Siyasi”, Cumhuriyet, 15 Nisan 2012, s.16.

[27] “Füsun Demirel: Türkiye’de Politik Sinema Diye Bir Şey Yok”, Demokrat Haber, 10 Nisan 2012.

[28] Şerif Sezer, “Hikâye Bol Ama...”, Cumhuriyet Hafta Sonu, 22 Kasım 2008, s.7.

[29] Michael Ryan-Douglas Kellner, Politik Kamera, Çev: Elif Özsayar, Ayrıntı Yay., 1997.

25.05.2018 (Temel Demirer)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

TRAJİK AFGANİSTAN DERS(LER)İ

İNSAN(LIK)I YAZMAK HÂL(LER)İ

‘ATEŞTEN YAŞAMLAR’IN, DÜŞLERİN ROMANI

“EHLİLEŞTİRİLEMEYEN” TİYATRO(CU)NUN GEREKLİLİĞİ

ŞİİR İNCE İŞTİR; KALIN KAFALARA TESİR ETMEZ!

NURHAK AYAKTAYKEN “ÖLDÜ MÜ DENİR ONLARA”?!

HAKLAR(IMIZ) İÇİN DEVLETE KARŞI ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

MADIMAK’TA YAKILIP YIKILAN HEPİMİZDİK

SEVDİĞİ RENK MAVİ; TUTKUSU DA AŞK VE DEVRİMDİ

HAKLAR(IMIZ) İÇİN DEVLETE KARŞI ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

FUTBOL FELAKETİ

MAFYASIZ KAPİTALİZM OL(A)MAZ

BUGÜNDE ‘68/ ‘71’İ ANLAMAK

1830’DAN 1871’E -AVRUPA’DA- SINIF SAVAŞLARI

GENÇLİK(İM)DEN KALAN(LAR) FİKRET İLE TİMUR

NEFRETİN, AYRIMIN BOY HEDEFİ: ÖTEKİLEŞTİRİLEN ALEVÎ(LER)

İKTİSADÎ ÇÖKÜŞ, BEŞERÎ ÇÖZÜLME

1 MAYIS’A GİDERKEN

ANIN YAZARI: ADALET AĞAOĞLU

KARDEŞİM(İZ)İN “DAVA”SI (MI?)![*]

SAHNE (DURUŞU) PERFORMANSININ POLİTİKASI

YEDİ NOKTA YA DA YETER ARTIK

YAZMAK SERÜVENİNE BİR BAKIŞ

ÇİN DEYİNCE...

KLASİK MÜZİĞİN ÖNEMİ[*]

ÖZGÜRLÜK YERKÜREYİ KURTARIP, GÜZELLEŞTİRME UMUDU VE İRADESİDİR

KAHVERENGİ TONLU COVİD-19 GÜNLERİNDE (C)EZAEVLERİ

“İŞÇİ SINIFI” DEYİNCE

ANILAR, SESLER, ŞARKILAR

ÖZGÜR İFADE “HAZIR OL”DA DUR(A)MAZ

MİZAH/GÜLMECE ŞAH(LAR)I MAT EDER

DEDE EFENDİ’Lİ, İTRÎ’Lİ, LİMONCİYAN’LI KLASİK MÛSİKÎ

EKONOMİK VAZİYET(İMİZ) İLE BEŞERİ TABLO(MUZ)[1]

“ADINI SİZ KOYUN” 3

“ADINI SİZ KOYUN” 2

“ADINI SİZ KOYUN”

“AZ YAZIP ÇOK SÖYLEYEN” CEMAL SÜREYA

İSYAN SANCAĞINI YÜKSELTENLERİN KUŞAĞINDANDIR GENÇLİK

ÖRNEKLERİYLE -OLMASI GEREKEN- AYKIRI[*]

YAPITLARIYLA HAFIZALARDAN SİLİN(E)MEYEN AGNÈS VARDA

“ŞİMDİLERDE KARAMSARLIĞI DAHA İYİ ZAMANLARA BIRAKALIM”

GOMİDAS’LI HALK MÜZİĞİ(MİZ)

ŞAİRLER GALERİSİ

RUMLARA DAİR TARİH (B)İLGİSİ

GEÇMİŞTEN (BUGÜNDEKİ) GELECEĞE

IRKÇILIK/ FAŞİZM SUÇU

COVID-19 GÜNLERİNDE SORU(N)LAR, SORUMLUKLAR

V. İ. LENİN VE EKİM DEVRİMİ

HÂLÂ ONLARLAYIZ; ONLARDANIZ

“MED CEZİR”Lİ ‘ÇETİN’ KALEM

AYDIN DURUŞU VE SORUMLULUĞU

VATAN’IN F3’ÜNDE DÖRT GÜN

SORU(N)LAR, YANIT(SIZLIK)LAR

TRUMP KÂBUSU VE EMPERYALİST ABD

DOĞAN HIZLAN VESİLESİYLE ELEŞTİRİ VE YAZMAK ÜSTÜNE

BİR “İZMİRKOLİK”İN SERÜVENİ

TÜRKÜLER(İMİZ) VE BİZ

HAYALLERİMİZİ EMZİREN YAZMAK EYLEMİ

LAİKLİK ZARURETTİR

15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININDIR; ÖĞRETEN TARİHİMİZDİR ( 2 )

15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININDIR; ÖĞRETEN TARİHİMİZDİR

DOĞAN GÜNÜN OZANLARI

SURUÇ’UN 33’LERİ VE ONLARIN ÇAĞDAŞ AYDIN’I

ARKADAŞ(IMIZ) Z. ÖZGER

“DİNEN BİR FIRTINA”YI ANLA(T)MAK

“MODAYI BİLİP DE ONA KAPILMAYAN”DI AHMET OKTAY

ÖZLEMLERİN İSYAN ÇIĞLIĞIDIR ŞİİR

PINAR YOLDAŞA KALKAN ELLER KIRILIR

BİR SEVDADIR TİYATRO

ÖMER ŞERİF’İN OYUNCULUĞU

2020’NİN 18 MAYIS’INDA ONA DAİR

YER İLE GÖK ARASINDAKİ UYUM: KLASİK MÜZİK

6 MAYIS HAKİKÂTİ ÖLÜMSÜZDÜR

ÖLÜM ORUCUNUN 320. GÜNÜNDE İBRAHİM GÖKÇEK İÇİN

COVID-19 YERKÜRESİ İLE COĞRAFYAMIZDA 1 MAYIS 2020 ( 2 )

COVID-19 YERKÜRESİ İLE COĞRAFYAMIZDA 1 MAYIS 2020

ÖĞRENCİSİ OLDUĞUM ‘İNSANCIL’A DAİR

BUGÜNÜ VE SONRASI İLE COVID-19

“DUVAR”(LAR)I AŞAN O; HÂLÂ “UMUT”LA “YOL”DA, BİZİMLEDİR ( 2 )

“DUVAR”(LAR)I AŞAN O; HÂLÂ “UMUT”LA “YOL”DA, BİZİMLEDİR

UNUTAMADIĞIM FİLM(LER), YÖNETMEN(LER), OYUNCU(LAR

HAPİSHANE(LERİN) HÂL(LER)İ ( 2 )

HAPİSHANE(LERİN) HÂL(LER)İ

TARIM(IN) HÂL(LER)İ

KLASİK MÜZİĞİN FARKLI İKİLİSİ: MOZART İLE STRAUSS

AŞIKTI, “GARİP”Tİ, HALK DERVİŞİ NEŞET ERTAŞ

TARİH(İMİZ)E HAYRANLIKLA, MİNNETLE, SAYGIYLA

ÇOKSESLİ MÜZİĞİN DEVRİMCİ DEHASI BEETHOVEN

SİNEMAMIZIN DERVİŞİ: AYTAÇ ARMAN[*]

EYGİ VESİLESİYLE -BALIK HAFIZALILAR İÇİN- 50 YIL SONRA “KANLI PAZAR

19 ARALIK’IN (C)EZAEVLERİ GERÇEĞİ! ( 2 )

19 ARALIK’IN (C)EZAEVLERİ GERÇEĞİ!

KRİZ İLE GELEN(LER)

USTANIN KADİM DOSTU, YADİGÂRI BALABAN

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR? ( 3 )

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR? (2)

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR?

IŞIĞIN RESMİNİ ÇİZEREK, TARİHİ ZAPT ETMEK

KRİZ KISKACINDA: YERKÜRE, COĞRAFYAMIZ VE İŞÇİLER ( 2 )

KRİZ KISKACINDA: YERKÜRE, COĞRAFYAMIZ VE İŞÇİLER

EMPERYALİZM ÇAĞINDA BARIŞ SAVAŞ DEMEKTİR, SAVAŞ DA BARIŞ! ( 2 )

EMPERYALİZM ÇAĞINDA BARIŞ SAVAŞ DEMEKTİR, SAVAŞ DA BARIŞ!

BLUES, CAZ, ROCK VE ÖTESİ ( 2 )

BLUES, CAZ, ROCK VE ÖTESİ…

“YDD” EŞİTSİZLİĞİ VE GÖÇ(MENLİK) ( 2 )

“YDD” EŞİTSİZLİĞİ VE GÖÇ(MENLİK)

EKONOMİK HÂL(İMİZ) Mİ ( 2)

EKONOMİK HÂL(İMİZ) Mİ?!

HAS BİR TİYATROCU: CÜNEYT TÜREL

AHMET KAYA VARDI, VARDIR, VAR OLACAKTIR

KAVGADAN BESLENİP; ONU ÇOĞALTAN ŞİİRİN ŞAİRİ: ADNAN YÜCEL

33’LER İLE ÇAĞDAŞ’INDAN ÖĞRENDİKLERİM(İZ)[*]

ULUSLARARASI KAOSUN GELECEĞİ

İMPARATORLUĞUN TRUMP’LI ENCAMI ( 2)

İMPARATORLUĞUN TRUMP’LI ENCAMI

POLİTİK (DEVRİMCİ) MÜZİK ( 2 )

POLİTİK (DEVRİMCİ) MÜZİK

KÖLELİĞE KARŞI MÜCADELENİN BİRLİĞİ İÇİN (YA DA “NE OLUYOR; NASIL; NE YAPMALI” MI?)

ELEŞTİREL ARABESK HİKÂYESİ

SÖZÜN MİLİTAN EYLEMİ; HAKİKÂTİN BEDELİ ÖDENMİŞ SÖZCÜSÜ

KIPIR KIPIR, NEŞE DOLU “DELİ KADIN”: AYŞEN GRUDA

CUMHURİYET İLE MÜZİK(İMİZ)

BAŞKALAŞANLARDAN DEĞİL, GELİŞENLERDENDİ GÜLRİZ SURURİ

KİTLE ÖRGÜTLERİ VE DEMOKRATİK İŞLERLİK

“SANAT UZUN, YAŞAM KISA”YDI MELİH CEVDET İÇİN

ZOR(UNLU) BİR MESELE: ALTERNATİF DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİM

YAZDIĞINIZ YAŞAM YA DA SAFSATADIR!

HALKIN -BAŞKALDIRAN- ARZUHÂLCİSİ: YAŞAR KEMAL

ERMENİ SOYKIRIMI’NIN BELGESİ VAR (MI?)[2]

ERMENİ SOYKIRIMI’NIN BELGESİ VAR (MI?)

MAYIS KIZILLIĞINDA ‘71 KOPUŞU VE KAYPAKKAYA

BUGÜN(ÜMÜZ)DE FAŞİZM(LER)

SİNEMANIN MÜSTESNA İSİM: METİN ERKSAN

İNSAN OLMAK ZORKEN, ‘İNSAN’DI ZEKİ ALASYA

ÖLÜMSÜZLÜK BAĞLAMLI KIZILDERE(MİZ)

SAİT FAİK’İN DÜŞ(ÜNCE)LERİ

İSYANA DÖNÜŞ(EME)YEN İTİRAZ VEYA MÜSLÜM GÜRSES HİKÂYESİ (Mİ?

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM ( 3 )

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM ( 2 )

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM

EGEMEN MEDYAYA İTİRAZ VE ALTERNATİF ( 2 )

EGEMEN MEDYAYA İTİRAZ VE ALTERNATİF

YAŞAM(A) HAKKI MÜCADELESİ (MAHMUT KONUK ÖRNEĞİ) 2

YAŞAM(A) HAKKI MÜCADELESİ (MAHMUT KONUK ÖRNEĞİ)

DİZELERİYLE REFİK DURBAŞ ÖYKÜSÜ

AFORİZMALARDAN BUGÜN(ÜMÜZ)E UYARILAR

‘KEL MAHMUT HOCA’ + ‘YAŞAR USTA’ + ‘TURŞUCU KAZIM’ + ‘AYYAŞ EMİN’Dİ O…

hatırlamiyorum-nakaratlarina-hatirlatalim

“NETAMELİ BİR KONU”: ULUSAL SORU(N)

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI ( 3)

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI ( 2 )

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI

ABD EMPERYALİZMİ VE VENEZÜELLA 2019

AYKIRI DİZELER, ŞAİRLER

ÇEŞİTLİ VECHELERİYLE BEŞERİ (EKONOMİ-POLİTİK) KRİZ

“BÜYÜK FOTOĞRAFÇI”NIN GERÇEĞİ VE DRAMI

KRİZ “İMKÂN, TEHDİT VE KARAR” BİLEŞKESİDİR

İNSANI İNSANLAŞTIRAN DEĞERLER: AŞK, SANAT, BAŞKALDIRI, MÜCADELE

HİÇLEŞTİRİLME KAYGISINDAN ÖFKEYE SARI YELEKLİLER

68 HAREKETİ, MAYIS(IMIZ), KAYPAKKAYA VE 1971

KAPİTALİZM, EKOLOJİK YIKIM VE MARKSİZM ( 2)

KAPİTALİZM, EKOLOJİK YIKIM VE MARKSİZM

NBC SİNEMASI (MI?)

DÖRT GÜNLÜK “Bİ ŞEY”

ISINMANIN ÖTESİNDE -YANIYOR!- YERKÜRE

YEŞİLÇAM’LI TÜRK(İYE) SİNEMASI

YAZMAK EYLEMİNE MÜNDEMİÇ NOTLAR

SANAT (VE TİYATRO) İLE HAYAT

EYYAMCI DEĞİL, HER DEVİRDE İNSANDI TARIK AKAN

YIKA YIKA YARATARAK YAZMAK

SIRILSIKLAM BİR ÂŞIK: BEDRİ RAHMİ

İŞÇİ SINIFININ “BUGÜN”ÜNDE SENDİKA(LAR) ( devam)

İŞÇİ SINIFININ “BUGÜN”ÜNDE SENDİKA(LAR)

ÖNCESİYLE 15-16 HAZİRAN’DAN BUGÜN(ÜMÜZ)E

HAKKÂRİ’DEKİ PARİS’Lİ: FERİT EDGÜ

TİYATRONUN UNUTULMAZ İNSAN(LAR)I

KARL MARX İLE MARKSİZMİ

LATİN AMERİKA VE EDEBİYAT ve GRUP YORUM'la dayanışma videosunu

ÜTOPYALAR(IMIZ)IN TARİHSEL ZEMİNİ

TÜKETİLE(MEYE)N İNSAN(LIK

KAPİTALİST KENT(LEŞMEMİZ)İN HÂL-İ PÜR MELALİ

KRİZİN, SAVAŞIN, VAHŞETİN “YDD”Sİ

O SES PEŞİNDEN SÜRÜKLENEN YILDIZ KENTER

MART’IN 10 KIZIL KARANFİLİ (VE ANIMSATTIKLARI

“DERİN AŞKLARIN, BAĞLILIKLARIN, HASRETLERİN, ŞEFKATİN ŞARKILARINI SÖYLEDİ” YILMAZ GÜNEY

DEVRİMCİ BİR DERVİŞ: OKTAY ETİMAN

İTİRAZ EDEN MÜLKSÜZLER İÇİNDİR LE GUIN

İRAN SOKAKLARININ BAŞKALDIRISI

SAF IŞIĞIN, ŞEFFAF SİMGELERİN ŞAİRİ: TOMAS TRANSTRÖMER

KAPİTALİZM KİRLİDİR, KİRLETİR

HRANT’IN KOLEKTİF KATLİNİN ANATOMİSİ

OHAL’(LERİN)İN EKONOMİ-POLİTİK DÖKÜMÜ

ŞİMDİLERDE ŞİİRE DAHA ÇOK MUHTACIZ GİRİZGÂHI

İSYANCI ŞEYH BEDREDDİN GERÇEĞİ

ORTADOĞU SARMALI VE T.“C”

DÜŞÜN(ECEĞİZ), YAZ(ACAĞIZ), KONUŞ(ACAĞIZ), SUSMA(YACAĞIZ)![

FAŞİZM(LER)İN GÜNCELLİĞİ VE IRKÇILIK

AŞK -İNSAN(LIK)A DAİR- HER ŞEYDİR![

EKİM DEVRİMİ İLE TARTIŞMALI “TARTIŞMALAR”I

GÜNCELDEN TARİHSELE İŞÇİ SINIFI

KAPİTALİST İKTİDARIN EĞİTİM(SİZLİĞ)İ VE COĞRAFYAMIZ

YENİ(DEN) ‘68’İ ANIMSA(YALIM)

AN-KARA’DA BİR KIPKIRMIZI CUMARTESİ

GÜLTEN AKIN: KENDİ GİTTİ, ŞİİR(LER)İ KALDI

BOYACI HALİL’İN MÜŞFİK KENTER’İ

EMPERYALİST YERKÜREDE BARIŞ (YALANI) VE SAVAŞ (GERÇEĞİ )

SİNEMA VE YÖNETMEN(LER)

PARİS KOMÜNÜ(MÜZ) HÂLÂ GÜNCEL

KAPİTALİZM VE TARIM(IMIZ)

“DUYARLILIĞIN İNCELİĞİN ESENLİĞİN YAZARI”: OKTAY AKBAL

KAPİTALİZMİN YARATTIĞI TABLO MU DEDİNİZ?

ÖĞRENCİ HAREKETİNİN TOPLUMSAL MÜCADELEDEKİ YERİ VE ROLÜ

HAYAT(LAR)IMIZA DOKUNMUŞ BİR MÜZİSYEN: ATTİLLA ÖZDEMİROĞLU

ADALETSİZLİK KARŞISINDA DEVRİMCİ SANATIN KONUMU VE İŞLEVİ

KATLEDİLDİĞİMİZ SURUÇ’LA ÇOĞALDIK

ŞİİRE KOÇAKLAMA

ÖZGÜRLÜĞE MUHTAÇ VE MAHKÛMUZ!

AYDIN/ ENTELEKTÜEL MESELESİNE DAİR

ŞİİR GİBİYDİ JOHN BERGER

SEVDİKLERİMDENDİR ÜÇÜ BİRDEN

YAZMAYI YAZMAK YAPAN

BAHAR(LAR)IN HALKI: ROMANLAR

ESKİ(MEYEN) SESLER, TINILAR

ORHAN KEMAL: USTADIR, YERİ AYRIDIR, MÜHİMDİR

“CULPA VACARE MAXIMUM EST SOLATIUM”

UNUTUL(A)MAZLAR YA DA HATIRLAYIN ONLARI

FİRARİ YAŞAM(IN)IN YAZMAK EYLEMİ

15’LER DAİR: GEÇM(EM)İŞ BUGÜNÜ(MÜZÜ)N ÖNSÖZÜDÜR !

SATIRLARDA AKAN YAŞAMIN BİLGELİĞİ

İNKÂRA ORTAK OLMA(K)!

“EVET”(İN EKONOMİSİN)E HAYIR!

ALAYINA İSYAN: “EVET”İN REFERANDUMU’NDA “HAYIR”![

“ÖZGÜRLEŞME DİLDE BAŞLAR”[

İNSAN(LIK), ONA İNANAN ŞAİR(LER)İN ŞİİR(LERİN)E MUHTAÇ

ALAYINA İSYAN, HEPSİNE “HAYIR”![

EKİM’İN 100. YILINDA KAVRAMLAR, GERÇEKLER

ZULA(NIZ)DAKİ ŞİİR, MAVZER(İNİZ)DEKİ MERMİ GİBİDİR

İKTİDAR, EĞİTİM, ÜNİVERSİTELER VE GENÇLİK

AKP’NİN -KAPİTALİZM PATENTLİ- ÇEVRE PRATİĞİ

“TEKÇİLİK” GÜZERGÂHINDA NEYİ, NASIL YAPMALI?

KÖTÜLÜK(LER) TABLOSU MU? “PANTE REI”![

ŞEYH BEDREDDİN: “SÖZÜ, BAKIŞI, SOLUĞU ARAMIZDAN ÇIKIP GELECEKTİR

UMUDU -TÜKETMEDEN- ÇOĞALTANDI SENNUR SEZER

“KIRIK MOZAİK”(İMİZ)İN PARÇASI SÜRYANÎLER

ORTADOĞU: BÜYÜK FOTOĞRAF İLE “KÜÇÜK” AYRINTI(LAR)

“İNSANLIK HÂLİ”NİN TERCÜMANI: FRANZ KAFKA

RESİM “SÜS” YA DA “AKSESUAR” DEĞİLDİR, OLAMAZ!

FUTBOL: GERÇEK VE BAĞINTILARIYLA TARTIŞALIM MI, TARTIŞMAYALIM MI?

EKİM’İN LENİN, LENİN’İN EKİM DESTANI

EGEMEN KLİKLER ARASI HESAPLAŞMA VEYA 15 TEMMUZ’UN ŞECERESİ[*]

SİYONİZM KARŞISINDA FİLİSTİN İLE ARAFAT’I[*]

ZEKÂ, YARATICILIK KADAR YÜREKLİLİKTİR KARİKATÜR(İST)[*]

BARIŞ (=HAYAT) İLE SAVAŞ (=ÖLÜM) HÂLİ[*]

TARTIŞILAN ASLÎ SORU(N) ÖZGÜRLÜKTÜR[*]

EGE MAVİSİNİN -HALİKARNAS- BALIKÇISI[*]

101. YAŞINDA AZİZ NESİN USTA[*]

68 BAŞKALDIRISI VE ÖĞRENCİ HAREKETİ[1]

“ÇORUMLU ‘BAUDELAİRE’PEREST”: SAİT MADEN[*]

KARAR VERİN: “SİZİN MUHAMMED ALİ’NİZ HANGİSİ?”[*]

HAYAT VE SANAT = GENÇLİK VE MÜCADELE[1]

GİDEN(LERİN) İKİ(SİN)DEN KALAN(LAR)[*]

BAŞYAPITI ‘GABO’NUN KENDİSİYDİ, HAYATIYDI[*]

YAZMAK EYLEMİNİN KADINLARI[*]

MİLLİYETÇİLİK VİRÜSÜ VE FUTBOL[*]

ANAYASA, BAŞKANLIK SİSTEMİ VE LAİKLİK[*]

33’LER SURUÇ’TUR; BİZ 33’LERİZ![*]

SYRIZA: NEYDİ? N’OLDU?![*]

“GEZİ”(/HAZİRAN) SANATI[*]

YENİDEN -VE BİR KEZ DAHA- FAŞİZM[*]

TÜRK(İYE) PATENTLİ PANOPTİKON HÂLİ[1]

ÇÖZÜLME, PARÇALANMA VE KUTUPLAŞMA GÜZERGÂHINDA[*]

DİK DURAN NİKBİNLİK: SABAHATTİN ALİ[*]

AŞKLARIN, KAVGALARIN, BARUT KOKAN DİZELERİN ŞAİRİ: HASAN HÜSEYİN[*]

SOYKIRIMDAN SÜRGÜNE ÇERKESLER[*]

44 YIL SONRA ONLAR YANİ SONSUZLAR[*]

AŞK, TRAVMA, TOPLUMSAL İNŞA VEYA DEVRİM, KAPİTALİZM, SOSYALİZM[1]

PEKİYİ YA İSYANCI KAZIM’DAN SONRA BİZ?![*]

TARİHSELDEN GÜNCELE İBRAHİM KAYPAKKAYA[1]

HAYATI ÖRGÜTLEYEN AŞKINLIKTIR SANAT (İLE TİYATRO)[*]

KAPİTALİZMİN “ÇEVRE”Sİ YA DA EKOLOJİK KÂBUS![1]

BUGÜN(ÜMÜZ)DE ENTELEKTÜEL, EĞİTİM, AKADEMİ[*]

MÜLKİYET, İKTİDAR, DEVLET (=DEMOKRASİ) VE…[1]

RADİKAL SOSYALİZM HÂLÂ GÜNCEL!

2015 1 MAYIS’INDAN 2016’YA YİNE, YENİDEN, ISRARLA TAKSİM!

KIZILDERE TARİHİ(MİZ) HEPİMİZİNDİR[1]

KÜLTÜREL YOZLAŞMA KARŞISINDA DEVRİMCİ SANAT[1]

KOMÜN’DEN EKİM’E ESKİ(MEYEN) SOSYALİZM

YALNIZLIĞIN ÇOĞUL SENFONİSİ: SAİT FAİK ABASIYANIK[*]

SAVAŞIN BATI CEPHESİNİN SORU(N)LARI İLE “DOĞU”[*]

ORTADOĞUDA T.CNİN HÂLİ VE ROJAVA

SANATIN SINIFI VEYA SANAT SİYASAL VE SINIFSALDIR

ORTADOĞUNUN KANAYAN YARASI FİLİSTİN

VERİLERİYLE DEMOKRASİ (MÜCADELESİ) VE DÜZEN(SİZLİK) ÜZERİNE

FAİLİ MEÇHUL -OLMAYAN- KAYIP(LAR)

80'Lİ YILLAR = İNSAN(SIZLIK) + UMUT(SUZLUK) + EYLEM(SİZLİK)

ERMENİLERİN BUGÜNÜ=HRANT+KAMP ARMEN

KÜRTLER VE ORTADOĞU

chavez venezüella'sında ne(ler)oluyor? bolívarcı halkçılık mı, sosyalizm mı