Ozan Medine Çınar

Orhan BAHÇIVAN

Ozan Medine Çınar

                               

 

1957 yılında Ardahan’ın Ölçek köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. Ortaokula Ankara'da başladı, ancak evlilik nedeniyle yarıda bıraktı.

 

Halk şiirine ilkokul yıllarında ilgi duymaya başladı. Daha sonra ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti.

 

Zaman içerisinde şiir yazmaya başlayan Çınar, hasret, ayrılık, gurbet gibi konuları işledi. Eşinin uzun yıllardır Almanya’da bulunması ve 3 çocuğuyla yalnız yaşamasının etkisini de şiirlerine yansıdı.

 

Şiirleri değişik gazete, dergi ve araştırmalarda aktarılan Medine Çınar, şiirlerinin bir bölümünü »Bir Dost Pir Dost« adlı kitapta topladı.

 

Belli

 

Aşkın ateşiyle yandım yanalı

Ne dumanım belli ne külüm belli

Gözüm yaşı ummanlara döneli

Ne dümenim belli ne selim belli

 

Dertlilerin dertlerini sezerim

Efkarlanır gece gündüz yazarım

Başım alıp diyar diyar gezerim

Ne mekanım belli ne yolum belli

 

Aşkın yolu diken imiş har imiş

Bu yolda yürümek gayet zor imiş

Kaderde bu yola girmek var imiş

Ne gümanım belli ne halim belli

 

Çınar meşk eyledi arzuhalini

Beyhudeye sarfeyledi malını

Saki sunmaz oldu bana elini

Ne peymanem belli ne dolum belli

 

Darılma

 

Gönül dostum arasıra selamı

Kesiyorum diye bana darılma

Elime alınca kağıt kalemi

Susuyorum diye bana darılma

 

Yaşıyorum kafesteki kuş gibi

Gerçekleri görür oldum düş gibi

Arzuları yüreğime taş gibi

Basıyorum diye bana darılma

 

Sıkı tutunalım dostluk bağına

Düşmeyelim şu feleğin ağına

Sitem edip dostlarımın çoğuna

Küsüyorum diye bana darılma

 

Medine Çınar’ı görme el gibi

Kurudukça kuruyorum dal gibi

Bazen poyraz gibi bazen yel gibi

Esiyorum diye bana darılma

 

Gibisin

 

Halin mi yok takatin mi kalmamış

Perişan olmuşsun yorgun gibisin

Belki de yıllardır çilen dolmamış

Hayata küsmüşsün kırgın gibisin

 

Terketmiş gidersin sılayı yurdu

Gömmüşsün içine çileyi derdi

Bunca acıları sana kim verdi

Bir zalim okuyla vurgun gibisin

 

Felek ile boşa etmişsin savaş

Eriyip bitmişsin sen yavaş yavaş

Çağlayıp akıyor gözlerinden yaş

Deryalar içinde durgun gibisin

 

Yoksa Çınar bahtiyar mı sanırsın

Derdimi bilmeden beni kınarsın

Yüzüme bakıp da öte dönersin

Bilmem niye bana dargın gibisin

 

Gizli Gizli

 

Gül yüzlüm bu kadar cevretme bana

Kerem et yanıma gel gizli gizli

Yürekten bir çağrı geliyor sana

Gönülde mihmanım ol gizli gizli

 

Hasretini çektim hayli bir zaman

Divane gönlümde kalmadı aman

Ey sevdiğim sende yok mudur iman

Arada bir mektup sal gizli gizli

 

Mevla'yı seversen yad ele bakma

Virane gönlümü bir daha yakma

Bahar seli gibi çağlayıp akma

Muhabbet gölüne dol gizli gizli

 

Çınar’ın sözleri sende sır olsun

Aşikar eyleme gizlide kalsın

İlahi aşkımı yaradan bilsin

Hak yanında nice hal gizli gizli

 

Geç Kaldın

 

Yıllar boyu beni ağlatan zalim

Güldürsen de zaman geçti geç kaldın

Gözlerimden yaşlar çağlatan hayın

Sildirsen de zaman geçti geç kaldın

 

Sen soldurdun mor sümbüllü bağları

Hiç düşünmedin ardın sıra ağlarım

Aramızda duran karlı dağları

Kaldırsan da zaman geçti geç kaldın

 

Sen kendine mekân ettin gurbeti

Ben çekerim burda derdi hasreti

İçimde yaşayan kini nefreti

Öldürsen de zaman geçti geç kaldın

 

Çınar olmuş gayrı âlem düşkünü

Kurdun binaları yaptın köşkünü

Bundan sonra bana olan aşkını

Bildirsen de zaman geçti geç kaldın

 

Ali Ali Diyor

 

Yine coştu dertli sazın

Teller Ali Ali diyor

Seher vakti hazin hazin

Yeller Ali Ali diyor

 

Özünü hakka yetiren

Pir dergahinda oturan

Bülbülü aşka getiren

Güller Ali Ali diyor

 

Erenler oturmuş posta

Muhabbeti ulu dosta

Her kelamda her nefeste

Diller Ali Ali diyor

 

Tarikat yoluna giren

Cemini demini süren

Yaprak açıp meyve veren

Dallar Ali Ali diyor

 

Özünü sözünü bilen

Hidayeti haktan alan

Muhammed'e ümmet olan

Kullar Ali Ali diyor

 

Çınar da Ali evladı

Medine'dir asıl adı

Yüreğinde aşkın odu

Küller Ali Ali diyor

 

Bir Dost Pir Dost

 

Neyleyim dünya malını

Yar yanımda olmayınca

Kimse sormasın halımı

Sevdiğim yar sormayınca

 

Her yanım olsa gülistan

Ne bağ isterim ne bostan

Ayrılmam gül yüzlü dosttan

Muradımı almayınca

 

İstemem köşkü sarayı

Ne altını ne parayı

Tabip azdırır yarayı

Dost eliyle sarmayınca

 

Dünya malı burda kalır

Neyin varsa toprak alır

Sanmayın ki Çınar ölür

Bir dost pir dost olmayınca

 

Orhan Bahçıvan

 

Orhan Bahçıvan & Bekir Karadeniz Doğulu Halk Şairleri...

 

Not:

Medine Çınar'ın bazı şiirleri değişik sanatçılar tarafından bestelenip okunmuştur. Sanatçıların isimleri şunlardır. İsmail İpek. Mehmet İpek,  Satılmış Karataş, Dilber Doğan, Ali Kızıltuğ, Aşık Gülabi.

26.01.2016 (Orhan BAHÇIVAN)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

ATOM ÇAĞI / İşçi Babama Saygıyla...

Türk Dili Edebiyatı Üzerine Bir Yazı

Eğitim ve Öğrenci

Kağızmanlı Recep Hıfzı » Şeyda Bülbül «

Havada Bulut Yok Bu Ne Dumandır. »Mehrali Bey Ağıdı«

Sil Baştan Yazılmalı Edebiyatımız -2

Sil Baştan Yazılmalı Edebiyatımız! -1

Kafkas'ın Kara Kızı

Ey Mamak