LATİN AMERİKA: SAĞIN GERİ DÖNÜŞÜ-2/ PARAGUAY: “TEKNİK DARBE”[*]

Sibel ÖZBUDUN

LATİN AMERİKA: SAĞIN GERİ DÖNÜŞÜ-2/ PARAGUAY: “TEKNİK DARBE”[*]

“Güneşe bakarsan,

gölgeleri göremezsin.”[1]

 

Aslına bakılırsa Brezilya’da olan bitenin provası, üç yıl önce küçük ve yoksul bir başka Latin Amerika ülkesinde yapılmıştı: 2008’deki seçimlerde irili ufaklı sol partilerden oluşan bir ittifakın desteğiyle devlet başkanlığına getirilen, Kurtuluş Teolojisine bağlı eski bir rahip, Fernando Lugo (halk arasında popüler lakabıyla “Yoksulların Psikoposu”), -üstelik de Anayasa’ya göre bir daha devlet başkanı olamayacak olmasına rağmen, seçimlere bir yıl kala, 2012’de yine bir senato darbesiyle görevinden azledilmişti.

Lugo’nun azli de, üç yıl önce Honduras’da Manuel Zelaya’nın -bu kez Yüksek Mahkeme kararıyla- azlini izlemişti… Ve Honduras, Paraguay, Brezilya… ABD her üç ülkedeki “teknik darbe”leri “hayırlısı, bakalım, göreceğiz” kıvamında, sevincini zor gizleyen ‘yücegönüllü’ bir hayırhahlıkla karşıladı…

Ekvator’daki yerli cemaatleri arasında uzun süre çalışmış Katolik bir rahipti, Fernando Armindo Lugo Méndez. Vatikan tarafından Kutsal Kelam tarikatının başına getirilmiş; 1994’te ise San Pedro bölgesi piskoposu olmuştu. Ne ki, bir yandan Colorado Partisi, bir yandan da Paraguay ordusu tarafından desteklenen diktatör Alfredo Stroessner’e karşı muhalif konumu ve topraksız köylülerin sahiplerinin işlemediği toprakları işgallerine verdiği destek Vatikan’ın da hoşuna gitmeyecek ve kilise görevlerinden istifaya zorlanacaktı.[2]

Ama Kilise kapısının kapanması, Lugo’nun önünde yeni bir kapıyı açtı: 2006’dan itibaren yürütmeye başladığı gayrıresmî seçim kampanyası, işgallerde, protesto gösterilerinde üstlendiği aktif rol, popülaritesini arttırdı; yedi küçük sol/muhalif partiden oluşan koalisyonun (Değişim İçin Yurtsever İttifak – APC) desteğiyle, ittifak üyesi Hıristiyan Demokrat Parti adayı olarak katıldığı 2008 Başkanlık seçimlerini kazanarak ülkeyi büyük bir bölümü tek-parti rejimi olmak üzere 61 yıl yönetmiş olan Colorado Partisi’nin egemenliğine son verdi.

Lugo’nun vaatleri arasında tarım reformu, 300 bin topraksız köylüye toprak dağıtılması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz sağlanması, daha adil bir yargı sistemi ve diktatör Stroessner’in keyfî biçimde eşe-dosta dağıttığı 7 milyon hektarlık toprağın geri alınması vardı.[3]

Aslına bakılırsa Lugo’nun 1954-1989 arasında hüküm süren Stroessner’in ve Stroessner sonrasında da kesintisiz biçimde iktidarda kalan Colorado Partisi’nden devraldığı miras; toprak sahiplerinin % 1.5’inin tüm toprakların % 77’sine sahip olduğu, eşi az bulunur bir eşitsizlik tablosuydu. Son yirmi yıl boyunca bu eşitsizliğe bir de Çokuluslu tarım şirketlerinin baskısı eklenmişti: Paraguay ihracatının % 30’unu elinde tutan Cargill, Archer, Daniels Midland, Bunge ve Monsanto gibi tarım devleri, ülke kırsalının neredeyse tümünü, -çoğu Brezilyalı göçmen çiftçiler tarafından işlenen- uçsuz bucaksız bir soya tarlasına dönüştürmüşlerdi.[4] Paraguay’ın ekilebilir topraklarının % 25’inde, Avrupa çiftçilerinin hayvanlarını beslemek üzere genetiği değiştirilmiş soya tarımı yapılmaktaydı. En vahimi, ne çokuluslu tarım şirketleri ne de topraklarını onlara kiralayan büyük toprak sahipleri, Paraguay devletine tek kuruş vergi ödemiyordu.[5] Bir yandan tarım devlerinin, bir yandan da sığır yetiştiricilerinin baskısı altında, her yıl on binlerce köylü topraktan koparak büyük kentlerdeki işsiz yığınlarına katılıyordu. Kırsal yaşam yalnızca soya üreticisi şirketlerin paramiliter timlerinin değil, aynı zamanda, topraklarda soyadan başka herşeyi öldüren, su kaynaklarını zehirleyen, insanlarda körlük, kanser ve doğuştan deformasyonlara yol açan tarım ilaçlarının tehdidi altındaydı.[6] Yoksulluk ve açlık, hem kırda hem de kentte iktidardaydı.

Yarattığı umut nedeniyle kır ve kent yoksulları, Lugo’nun başkanlığını coşkuyla karşılamışlardı. Binlerce köylü ailesi, toplumsal reformları desteklemek üzere oluşturulan Toplumsal ve Halk Cephesi’ne dahil olan kırsal kooperatiflere katıldı. Kırsal örgütler, toprak reformunun acilliğine dikkat çekmek üzere bir dizi toprak işgali başlatmıştı.

Kırsaldaki bu radikalleşme, toprak sahipleri ve tarım devleri nezdinde alarm zilleri çalmasına yetecekti: bu kesimde campesino’lara desteğini bırakmazsa Lugo’nun gelecek seçimlere dek iktidarda kalamayacağına dair homurtuların yükselmesi gecikmedi.

Tehditler, Lugo’yu ürkütmüş olmalı: Kırsal ayaklanmaları bastırmaya yönelik özel askerî birliklerin eğitimine hız verilmesi, Lugo destekçileri arasında derin kuşku ve güvensizliğe yol açacaktı. Bu adımı, köylülerin -haklı olarak- büyük toprak sahiplerinin kolluk gücü olarak gördükleri jandarma karakollarının kırsaldaki yaygınlaşması izledi. Köylü örgütlerin bu önlemlere karşısı sert oldu: Toprak işgalleri yoğunlaşırken köylülerle polis/jandarma arasındaki çatışmalar sıklaştı.[7]

Başkan Lugo, kendisini ileri adımlar atmaya zorlayan campesino örgütleri, sol partiler ve Halk Cephesi ile köylüler ve diğer taban örgütleriyle tüm ilişkilerini kesmeye zorlayan toprak sahipleri ve tarım şirketleri arasında sıkışmış durumdaydı. Özellikle de iktidar ortağı Otantik Radikal Liberal Parti, muhalefetle el ele, üzerinde yoğun basınç uygulamaktaydı. Ulusal Campesino Örgütleri Koordinasyonu Genel Sekreteri Luis Aguayo’nun deyişiyle “Kongre ona karşı; yargı erki ona karşı. Hatta başkan kabinenin bütününü dahi kontrol edemiyor”du.[8]

Söylemeye gerek var mı, Lugo, Başkanlık yaptığı dört yıl içinde vaatlerinin -sağlık hizmetlerinde düzeltimlerin dışında[9]- hemen hiçbirini yerine getir(e)medi.[10]

Buna karşılık, toprak reformu söylemlerinin sürmesi içeride, Küba, Venezuela, Bolivya, Ekvator gibi Latin Amerika’nın göreli “radikal” (dolayısıyla ABD’nin antipati beslediği) yönetimleriyle iyi ilişkilerini sürdürmesi, Küba’ya karşı oluşturulan blokun karşısında yer alması,[11] ve belki daha da önemlisi, 2009’da Paraguay’da inşası planlanan ABD üssüne izin vermemesi[12], dışarıda (ABD nezdinde) onu hedef tahtasına yerleştirmeye yetmişti. Aslına bakılırsa, GDO’cu şirket Monsanto temsilcilerinin de katıldığı ABD elçiliğindeki darbe toplantıları daha Lugo’nun göreve başlamasının ertesi yılı, 2009’da başlamıştı. İlk darbe girişiminin bu yıl gerçekleştiği Wikileaks belgelerinde açığa çıkacaktı.[13] Devlet Başkanı Fernando Lugo, darbe söylentilerini yalanladıktan bir gün sonra ordu komutanlarını görevden aldı.[14]

Ordulu darbe teşebbüsünden sonuç alınamayınca, bu kez “parlamenter” (ya da “teknik”) darbenin yasal koşulları oluşturulmaya başlandı. Paraguay Senatosu 22 Haziran 2012’de anayasaya “görevlerini düşük performansla yerine getirdiği” takdirde başkanı görevini ihmalden ötürü yargılanabilmesine izin veren bir madde ekledi.[15] Hedefte tabii ki Başkan Lugo vardı.

Çokuluslu şirketler, ABD ve büyük toprak sahiplerinin ortak yapımı, sonuç alıcı “teknik darbe”, 2013 yılında, ülkenin en zengin toprak sahiplerinden, Colaroda Partisi eski senatörü Blas Riquelme’nin topraklarını işgal eden bir grup köylünün tahliye operasyonu bahanesiyle gerçekleştirildi. Pepe Escobar’ın anlatımıyla:

“15 Haziran’da bir grup polis ve komando, başkentten 200 km uzaktaki Curuguaty’de tahliye emrini zorla uygulamaya hazırlanıyordu ki, çiftçilerin arasına sızan keskin nişancılar tarafından pusuya düşürüldü. Tahliye kararını Colorado partisinin eski başkanı ve eski senatör olan zengin toprak ağası Blas Riquelme’yi koruyan bir yargıç çıkarmıştı. Riquelme’nin yasalara uydurduğu sahtekârlıkla ele geçirdiği devlete ait 2 bin hektar toprak, topraksız çiftçilerin işgali altındaydı ve çiftçiler Lugo’dan toprağın yeniden paylaştırılmasını talep ediyordu. Curuguaty’de sonuç 6’sı polis, 11’i çiftçi toplam 17 ölü ve en az 50 yaralı oldu. Oysa tahliyeyle görevlendirilen Özel Operasyon Grubu adlı elit güç, ABD ‘nin Kolombiya Planı çerçevesinde Kolombiya’da kontrgerilla eğitiminden geçmişti.”[16]

Pepe Escobar’ın “Amerika kıtasının en yolsuzu desek az kalacak bir senato” sözleriyle betimlediği Paraguay Senatosu Curuguaty olayını bahane ederek Lugo ile ilgili azil sürecini başlatmakta gecikmedi. Senato, Başkan Fernando Lugo’ya 24 saat içinde hazırlanıp savunmasını vermeye ve iktidarı terk etmeye davet etti. “Lugo bu silahlı çatışmaya neyin sebep olduğunu araştırmak için öneri verdi ama muhalefet çoktan tetik düşürmüştü bile.”[17]

İşte Fernando Lugo, bir “derin provokasyon” gibi görünen bu katliam gerekçesiyle alındı görevinden. Ancak ne ilginçtir ki insanların yaşamını yitirmesinden çok “topraksız köylülere destek verdiği” suçlamasıyla!

Gerçekten de azil gerekçelerin başında Curuguaty gelse de aslında 4 temel suçlama vardı:

- 2009 yılında bir askeri üste, Che Guevera bayraklarıyla sosyalist bir eylem yapılmasına göz yummak;

- Ñancuday’da toprak ağalarına karşı köylülerin işgal eylemlerini desteklemek;

- Paraguay Halk Ordusuna karşı yeterli mücadele vermemek;

- Curuguaty katliamı.[18]

Başkan Lugo, “teknik olarak yasal” olmakla birlikte “gayrımeşru” ilan etse de, Senato tarafından atanacak bir başkanla yerinden edilmesine olanak tanıyan yargı kararını kabul ederek muhaliflerinin elini güçlendirdi…

Latin Amerika ülkelerinin hemen tümünün “darbe” olarak kabul ettiği ve tanımayı reddettiği bu gelişmeyi ABD, tabii ki “hayra yordu”… ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Batı Yarımküre İşleri Bürosu sözcüsü Darla Jordan, “Paraguay Senatosu’nun Devlet Başkanı Lugo’yu soruşturmak için oylama yapmasını anlıyoruz. Tüm Paraguaylıları ülkenin demokratik prensipleri doğrultusunda, soğukkanlılık ve sorumlulukla, barışçıl bir şekilde davranmaları için uyarıyoruz” diyordu darbenin hemen ardından.[19] Bir başka deyişle “sorumlu” davranması gereken, darbeciler değil, darbeyle ekmeği daha da küçülecek, topraklarını daha da yitirecek Paraguay halkıydı…

Öyle de oldu… Lugo’nun azlinden sonra Senato yerine, büyük toprak sahipleri, soya ve büyükbaş hayvan üreticileriyle işbirliği içinde; Monsanto, Cargill ve Rio Tinta Alcan gibi çokuluslu şirketlerle çok sıkı ilişkileri olan, Ayrıca ABD ile ve ABD’deki aşırı sağcı hareketlerle içli dışlı olanLiberal Parti’li yardımcısı Federico Franco’yu getirdi. Franco’nun ilk icraatı, soya şirketlerinin talepleri doğrultusunda, soya üretiminin vergi dışı bırakılması oldu. İkinci olarak, büyük Rio Tinta Alcan alüminyum rafineri şirketinin Paraguay’a 4 milyar dolarlık yatırım yapma projesi Lugo hükümeti tarafından reddedilmişti. İktidara gelen darbe hükümeti ise Paraguay’a bu rafinerinin kurulması için yeşil ışık yaktı.[20]

Paraguay’lı campesino’lar ve kent yoksulları, başlarına geleceği biliyordu. Lugo’ya karşı düzenlenen darbe üzerine sokaklara döküldüler. Ancak Lugo’nun darbeye bir karşı duruş sergilememesi, kır ve kent yoksullarının elini iyice zaafa düşürmüştü… Sokak, çaresiz kaldı…

Ve 21 Nisan 2013’de yapılan seçimler, Colorado Partisi’nin geri dönüşüne sahne oldu: Colorado adayı, homofobik Horacio Cartes Paraguay devlet başkanı olurken, parti hem Senato hem de Meclis’de çoğunluğu kazandı… Bugün Paraguay ABD merkezli tarım Çokuluslularının cirit attığı, bir avuçluk oligarşinin ülkenin toprak ve servetinin büyük bölümüne el koyduğu, toprakları ABD üslerine ve zehirli tarım ilaçlarına ardına kadar açık, kırsalında ve kentlerin sokaklarında yoksulluğun ve her türden suç çetesinin kol gezdiği bir ülke… Politikacıları, yeni başkan Cartes’e hükümet üyelerine “Çalmaya son verin. Artık hırsızlık yapmayın. Bu halkın parası[21] çağrısını yaptıracak kertede yolsuzluğa batmış durumda… Lugo’nun başkanlığı, değerlendirilememiş bir olanak olarak geçmişte kaldı…

Paraguay bahsini kapatmadan önce Wallerstein’ın vurguladığı çok önemli bir duruma dikkat çekmek gerekiyor.

Latin Amerika ülkeleri, Paraguay darbesine çok şiddetli tepki verdi. Paraguay’ın, Latin Amerika “Ortak Pazar”ı Mercosur üyeliği askıya alındı. Üye ülkelerin oybirliğiyle… Ancak yine de, durumu ikircimli olan bir ülke var. Wallerstein’ın deyişiyle: “Ancak Brezilya’nın pozisyonu müphemlikler içeriyor. Köylüler karşısında mücadele ettikleri Paraguay’daki plantasyonların büyük bir bölümüne Brezilyalılar ve Uruguaylılar’ın (Brasiguayos) sahip olduklarını söylüyorlar ve Brezilya bunun için Paraguay ile tüm iktisadi bağlarını koparmak istemiyor. Üstelik, Paraguay Brezilya için önemli bir hidro enerji kaynağı.

Pekâlâ bundan sonra ne olacak? Kilit aktör kesinlikle Brezilya. Ortaya Bütün Güney Amerika’da Amerika Birleşik devletlerinin pozisyonunu güçlendiren bir tavır aldığı yönünde bir algıya yol açacak bir şey koyamaz. Ancak “gelişmekte” olan bir güç olarak Brezilya’nın siyasi çıkarları, yani Brezilya tarafından yönetilen güçlü bir Güney Amerika’nın oluşturulması yine aynı Brezilya’nın Güney Amerika’daki iktisadi çıkarları tarafından dengelenmek zorunda. Paraguay’da şimdi ne olacağını bilmek için gözümüzü Brezilya üzerinde tutmalıyız.”[22]

 

14 Temmuz 2016 10:27:35, Ankara.

 

N O T L A R

[*] Kaldıraç, No: 181, Ağustos 2016…

[1] “Jonathan’dan Notlar…”, Koyu Kırmızı, Yıl:1, No:1, Eylül 2015, s.12.

[2] April Howard, “Dissecting the Politics of Paraguay’s Next President”, 17 Nisan 2008, https://zcomm.org/znetarticle/dissecting-the-politics-of-paraguay-s-next-president-by-april-howard/.

[3] Ronald J.Morgan, “Paraguay’s Peasants under attack”, 15 Nisan 2009, https://zcomm.org/znetarticle/paraguay-s-peasants-under-attack-by-ronald-j-morgan/

[4] Ronald J. Morgan, “Paraguay’s Peasants Under Attack”, 15 Nisan 2009, https://zcomm.org/znetarticle/paraguay-s-peasants-under-attack-by-ronald-j-morgan/

[5] Pepe Escobar, “… ‘Demokratörlük’ Ülkeleri”, Asia Times, 4 Temmuz 2012.

[6] Ben Dangl, “The Tyranny of Soy Agribusiness in Paraguay”, 13 Aralık 2010, https://zcomm.org/zvideo/the-tyranny-of-soy-agribusiness-in-paraguay-by-ben-dangl/

[7] “Paraguay’da Kanlı Toprak Çatışması”, Sendika.org, 16 Haziran 2012.

[8] Ronald J. Morgan, “Paraguay’s Peasants Under Attack”, 15 Nisan 2009, https://zcomm.org/znetarticle/paraguay-s-peasants-under-attack-by-ronald-j-morgan/

[9] “Paraguay’da sağlık reformu kapsamında tedavi hizmetleri artık ücretsiz. Fernando Lugo’nun hükümetinin aldığı kararla 25 Aralık itibariyle tüm ülkede ücretsiz sağlık hizmetinin ikinci aşaması uygulanmaya başlandı. Sağlık sisteminin aşamalı biçimde ücretsiz hale getirmesinin ilk adımı, Lugo’nun göreve gelmesinin ardından atılmış ve bütün sağlık birimlerinde teşhis hizmeti ücretsiz hale getirilmişti. İkinci adımda ise tedavi hizmetlerinin ücretsiz olarak sağlanması öngörülüyor. Lugo hükümeti bir sonraki adımda ilacı ücretsiz hale getirmeyi planlıyor. Lugo, uzun vadeli bir plan dâhilinde sağlık altyapısını geliştirmeyi ve tamamen ücretsiz yapmayı planlıyor.” (“… ‘Yoksulların Papazı’ Sağlığı Parasız Yaptı”, Birgün, 31 Aralık 2009, s.10.)

[10] “Lugo en fazla oyu aldığı için seçildi; ancak partisi yasama organlarında, özellikle de Senato’da oldukça zayıf bir durumdaydı. Bu durumun neredeyse kaçınılmaz olan bir sonucu Lugo’nun yapma sözü verdiği çok az şeyi yapabilmesi oldu. Toprak reformu yapılamadı. Lugo uyuşturucu karşıtı adı verilen programlarında ABD birliklerinin rolünü sona erdireceği sözünü verdi. Ama onlarla çalışmaya devam etti. Paraguay’daki ABD askeri üssünü kapatmak için hiçbir hareket yapmadı.” (Immanuel Wallerstein, “Paraguay’da Darbe: Kim Ne Kazandı?”, Gündem, 28 Temmuz 2012, s.11.)

[11] Elif Görgü, “Paraguay Zenginleri Neden Seçimleri Bekleyemedi?”, Evrensel, 30 Haziran 2012, s.8.

[12] Shamus Cooke, “Obama’nın İkinci Latin Amerika Darbesi”, Birgün, 29 Haziran 2012, s.10.

[13] Metin Yeğin, “Paraguay ve Monsanto”, Gündem, 2 Mayıs 2013, s.10.

[14] “Lugo, Komutanları Görevden Aldı”, Cumhuriyet, 6 Kasım 2009, s. 10.

[15] Immanuel Wallerstein, “Paraguay’da Darbe: Kim Ne Kazandı?”, Gündem, 28 Temmuz 2012, s.11.

[16] Pepe Escobar, “… ‘Demokratörlük’ Ülkeleri”, Asia Times, 4 Temmuz 2012.

[17] Cüneyt Göksu, “Paraguay’da Sivil Darbe”, www.sendika.org, 2 Temmuz 2012.

[18] Elif Görgü, “Paraguay Zenginleri Neden Seçimleri Bekleyemedi?”, Evrensel, 30 Haziran 2012, s.8.

[19] Shamus Cooke, “Obama’nın İkinci Latin Amerika Darbesi”, Birgün, 29 Haziran 2012, s.10.

[20] Olgu Kundakçı, “Ricardo Canese: Lugo’ya Karşı Komplo Kuruldu”, Birgün, 20 Temmuz 2012, s.10.

[21] “Paraguay’da Başkandan ‘Çalmayı Bırakın’ Çağrısı”, Sabah, 15 Ocak 2015, s.7.

[22] Immanuel Wallerstein, “Paraguay’da Darbe: Kim Ne Kazandı?”, Gündem, 28 Temmuz 2012, s.11.

25.08.2016 (Sibel ÖZBUDUN)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

DİLLERİ YİTİRMEMEK İÇİN…

SORU(N)LARI İLE 15 TEMMUZ

UNUTMAMALI… KANIKSAMAMALI

NE GEÇMİŞ TÜKENDİ, NE YARINLAR… (1920’LERDEN 1970’LERE DEVRİMCİ KADINLAR)

HATIRA DEĞİL, HAFIZADIR ÇELİĞE SU VEREN(LER)

ÖĞRETEN EDEBÎ ZENGİNLİK: STEFAN ZWEIG

ZİNDANLARDAN HAYKIRAN ŞİİRSEL ESTETİK

ARZU ÇERKEZOĞLU’NA AÇIK MEKTUP

KENT(İN) VE KANAL(IN) SORU(N)LARI

ORTADA NE BİLİM KALDI NE DE AKADEMİ

ABDULLAH’IN MESELLERİNDEN SESLENEN ACILAR

KÜLTÜREL ÇÜRÜME VE FAŞİZM

BAŞINI KALDIRAN ŞİİR İNSANLIĞIMIZDIR

YERİMİZ MUTFAK DEĞİL, DÜNYA!

BİLİM, SOSYAL BİLİMLER, SOSYALİZM ÜZERİNE SORULAR, YANITLAR

ABD SEÇİM(SİZLİK)İ: MADE IN USA

DÖRT DAĞ İÇİNDEKİ DERSİM’İN HİKÂYESİ: “MA DİYA, SIMA MEVİNE/ BİZ YAŞADIK, SİZ YAŞAMAYIN” 2

DÖRT DAĞ İÇİNDEKİ DERSİM’İN HİKÂYESİ: “MA DİYA, SIMA MEVİNE/ BİZ YAŞADIK, SİZ YAŞAMAYIN”

KAPİTALİZM KADINLARIN YAĞMALANMASIDIR !

SİNBO DİRENİŞÇİLERİNE BİN SELAM; ÖZELLİKLE KADIN DİRENİŞÇİLERE !

FİGEN’İN (YÜKSEKDAĞ) DİZELERİYLE ŞİİR ÜSTÜNE

GELECEKTEKİ ETİKTİR ESTETİK

AKP “MUHAFAZAKÂR”LIĞI: CEMAATLER NE İŞE YARAR?

“ÖZGÜRLÜK” MÜ DEDİNİZ?!

ENDER ÖNDEŞ’İN YİRMİ ÖYKÜSÜ

YOKSULLARIN BAŞKALDIRISI VE KADINLAR (TARİHSEL BİR BAKIŞ) 2

YOKSULLARIN BAŞKALDIRISI VE KADINLAR (TARİHSEL BİR BAKIŞ)

“KAPİTALİZM VE ATAERKİ” ÜZERİNE NOTLAR

ENGELS, KADIN, AİLE

UNUTMAMAK, DEVRİMCİ BİR EYLEMDİR...

DERSİMİZ: KOMUTAN(IMIZ) CHE VEYA HASTA SIEMPRE, COMMANDANTE!

“SOSYALİZM VE İSLÂM” TARTIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR KAYNAK: BOLŞEVİK DEVRİMİ VE DİN

ANADOLU’NUN OTOKTON HALKI RUMLARIN HÂLİ ( 2 )

ANADOLU’NUN OTOKTON HALKI RUMLARIN HÂLİ

KİMİNİN DÜŞÜ, ÖTEKİNİN KARABASANIDIR

İKTİDARIN “KAYIKÇI DÖVÜŞÜ”: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

KADINLAR “SAVAŞ GANİMETİ” Mİ?

PANDEMİYLE GELEN(LER): DİSTOPYA MI, ÜTOPYA MI?

KAPİTAL’İN DİYALEKTİK MATERYALİST YORUMU

GEZİ/ HAZİRAN HAKİKÂTİ

“KADIN(LIK) BİLİNCİ” Mİ? (GENÇ BİR KADIN ARKADAŞIN SORUSUNA YANIT

“YASAM KÜÇÜKLERİMİ KORUMAK, BÜYÜKLERİMİ SAYMAK !

COVID-19 BİR TURNUSOL KÂGIDI

COVID-19: BÜYÜK RESMİ YA DA DEKADANS (2)

COVID-19: BÜYÜK RESMİ YA DA DEKADANS

ÜÇLÜ KRİZ SARMALINDA İNSAN MANZARALARI

“AGORAFOBİ”YE TESLİM OLMAMAK

İNFAZ DÜZENLEMESİ: “ADALET” Mİ DEDİNİZ?[*]

AKP, HSK, CORONA VE KADINA ŞİDDET

“İKİ KARDEŞ YAN YANA VE OMUZ OMUZA”: MUZAFFER –İLHAN- ERDOST

YÖNETENLER YÖNETEMEZ OLUP, YÖNETİLENLER YÖNETİLMEK İSTEMEYİNCE

KADINLARIN “YA BASTA!”SI

SAHNEYİ SOKAĞA, SOKAĞI SAHNEYE TAŞIYAN ESTETİĞİN ETİĞİ YA DA “YENİ(LMEYEN) KAPI”NIN MENŞEĞİ VEYA ONLARA DAİR

“VAR GİT ÖLÜM”: ÖLÜM RİTÜELLERİNE ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ

“İSA BOLİVYA’YA DÖNÜYOR” MU? YA DA BOLİVYA DERSLERİ

AKADEMİA’NIN “METAMORFOZ”U: “BAŞKAN”IN “ÜNİVERSİTELER”İ

KOLOMBİYA’NIN “BARIŞ”I!

İKİ “YOL” ÖYKÜSÜ ( 2 )

İKİ “YOL” ÖYKÜSÜ

GÜNDELİK YAŞAMI DÖNÜŞTÜRMEK: EKİM DEVRİMİ DENEYİMLERİ

SORU(N)LARIYLA BAŞKALDIRI(LAR)

“KIZIL’I MOR’A BOYAMAK” MI? HAYIR, TEŞEKKÜRLER!

YANITLAR

100 YIL DAHA YAŞAYASIN, İNSANCIL!

ÖLEN, NEO-LİBERALİZM DEĞİL, KAPİTALİZMİN KENDİSİ

DEVRİMLERE, KADINLARA VE NARODNİKLERE DAİR...

İYİ Kİ YAŞADILAR, İYİ Kİ YAZDILAR

AYŞE ÖĞRETMEN “DAVA”SININ ANIMSATTIĞI ( 2 )

AYŞE ÖĞRETMEN “DAVA”SININ ANIMSATTIĞI

“LÜZUM” ÜZERE: BİR KEZ DAHA İSTANBUL SEÇİMİ

İSTANBUL SEÇİMİ - BİR DEĞERLENDİRME

NEO-FAŞİZM(LER) “FEMİNİST” Mİ?

2019: YERKÜREDE VE COĞRAFYAMIZDA İŞÇİ SINIFI(MIZ)[2)

2019: YERKÜREDE VE COĞRAFYAMIZDA İŞÇİ SINIFI(MIZ)[

MASKELİ FAŞİZM: “POPÜLİST AŞIRI SAĞ”

ELEŞTİRİ, HAYATTIR; YAŞATIR!

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK” MI SAHİDEN?!

2019’UN 1 MAYIS’INA KENAR NOTLARI

VENEZÜELLA VE EMPERYALİZM KONUSU 3

VENEZÜELLA VE EMPERYALİZM KONUSU (2)

VENEZÜELLA VE EMPERYALİZM KONUSU

KADINLARIN BAŞKALDIRI TARİHİ VEYA “ÖNCE KADINLARI VURUN!

SEN ÇÜRÜMENİN RESMİNİ ÇİZEBİLİR MİSİN ABİDİN? YA DA MEMLEKETTEN EĞİTİM MANZARALARI

1968’İN 50. YILINDA SARI YELEKLİLER

“YA SEV YA TERKET”: BİR BİAT ARACI OLARAK MOBBİNG

YENİDEN HAYKIRABİLMEK: “YERİMİZ MUTFAK DEĞİL, DÜNYA

“KADINLAR İÇİN OLABİLECEK EN KÖTÜ ALAŞIMIN ORTASINDAYIZ”

ÖLÜMSÜZ ABİ(MİZ) OKTAY ETİMAN

Selam olsun bizden önce geçene

KEŞFEDİLMEMİŞ GELECEĞİN BİÇİMLENMESİ İÇİNDİ SAMİR AMİN

SAHİCİ OLMAK

HAVADIR, SUDUR, ATEŞTİR YANİ HAYATTIR GRUP YORUM

YARGI BAĞIMSIZLIĞI” MI DEDİNİZ ?

“ATAERKİ” ÜZERİNE

ÖFORİNİN ORTASINDA, UNUTULMAMASI GEREKENLER

KAPİTALİZMİN KENDİNİ İMHASI: NEOLİBERALİZM

SEN MİSİN “BARIŞ” DİYEN!

MARKSİZM VE KADINLARIN KURTULUŞU

AKP, İSLÂM, FAŞİZM ve KADINLAR

“KRAL ÇIPLAK” DEME VAKTİ: 2018 İSTANBUL’UNUN 1 MAYIS’(LAR)I

YA SOSYALİZM YA BARBARLIK!

OKTAY AĞABEY(İMİZ)

AKP’NİN “MUHAFAZAKÂR”LIĞI NEYE DENK DÜŞER?

KADIN(LAR) VE DEVRİM(LER)

AFRİN (VE SURİYE), AFRİN (VE SURİYE’N)İN ÖTESİDİR

KÜLTÜR “YERLİ VE MİLLİ” MİDİR? YA DA NEDİR?

EMPERYALİZM, T. “C” VE AFRİN

FAŞİZM VE KADINLAR

“YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER” NE KADAR “YENİ”?[

İŞÇİ SINIFININ KADINLAŞMASI

ZAPATİSTALARIN 33. YILI: BİR DEĞERLENDİRME

MARX’TAN ÖĞRENEN BİR ÇUKUROVALI: OKTAY ETİMAN

MURAT’IN DÜŞÜ, LAMBORGHİNİLER VE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLMEK

MARKSİZM + V. İ. LENİN = EKİM DEVRİMİ (NOTLARI)

AKP’NİN EĞİTİM SİSTEMİ Mİ DEDİNİZ?

HAMZA YALÇIN DERHÂL SERBEST BIRAKILMALIDIR

SOYKIRIMA TANIKLIK(LAR)

BİR İKTİDAR ARACI OLARAK KORKU

EMEKÇİLER, İŞSİZLER, YOKSULLAR NEREDE?[

“HALKIN SOYTARISI” DARIO FO “TİYATRONUN BÜYÜCÜSÜ”YDÜ

AKP’NİN EĞİTİM SİSTEMİYLE İMTİHANI

TOTALİTERLEŞMEYE, İHVAN’LAŞMAYA KARŞI

OĞLUM(UZ) ÖLÜMSÜZDÜR

ULAŞ, ULAŞ’TIR…

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAZGEÇİLEMEZ, ÖNCELİKLİ DEĞERDİR

BAŞKALDIRIDIR MİZAH YA DA HİÇ!

NE OLDU O “İMTİYAZSIZ, SINIFSIZ, KAYNAŞMIŞ KİTLE”YE?

HER KÖYDE BİR “KÖPEK” VARDIR...

“EVET” ÇIKSA DA “HAYIR”!

“MARKSİST-LENİNİST ROMAN YAZARI” : VEDAT TÜRKALİ

“CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ” VEYA BU KADAR YETKİYİ BABANIZA VERİR MİYDİNİZ

BİR “ELEŞTİRİ”YE KISA KENAR NOTLARI

ALEVÎLİK VE SINIF MÜCADELESİ: KÜLTÜR VE EKONOMİ POLİTİK

“DEMİRİN TUNCUNA, İNSANIN…”

PARANOYA VE MEGALOMANİNİN (“YENİ”) REJİMİ

TOTALİTARYANİZMİ SOKAKTA ALT EDEBİLMEK

FİDEL İÇİN SANCAĞI YARIYA İNDİRMEYİN, DAHA DA YÜKSELTİN!

AKP’NİN KADINLARA KARŞI SAVAŞI: “MADAM GİBİ ÖLMEK”

KRİZ, SAVAŞ VE İŞÇİ SINIFI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

“ÇOCUKLAR ÖLMESİN” DEMEK “TERÖR SUÇU” MU?[*]

LATİN AMERİKA: SAĞIN GERİ DÖNÜŞÜ - 1/ BREZİLYA ÖRNEĞİ[*]

DARBE GİRİŞİMİ VE SONRASI[*]

“LAİKLİK” Mİ? HANGİSİ?[*]

KADINLAR GERÇEKTEN DE “SINIFLAR-ÜSTÜ” MÜ?[1]

ÇOCUKLARININ ETİYLE BESLENEN ÜLKE[*]

AKP’NİN “BAŞKAN”LIĞI[*]

GÜNDEM’E, DÜNE VE BUGÜNE DAİR…[1]

RECEP’İN TÜRKÜ(/ŞİİR)LERİ[*]

AKP’NİN MUHAFAZAKÂRLIĞI, İSLÂMCILIĞI, NEOLİBERALİZMİ VE KADINLAR[*]

İBRAHİM KAYPAKKAYA VE KÜRT SORUNU[1]

“BİR DAHA ASLA” DİYEBİLMEK İÇİN: GÖZALTINDA KAYIPLAR[*]

“ESKİ(MEYEN)/ YENİ TÜRKİYE”DE BARIŞ (MI?)![*]

VAHŞETİN ALTERNATİFİ VAR ELBETTE![*]

GERÇEKTEN DE NEDİR “TERÖR”?[1]

1 MAYIS 2016 DERS(LER)İ[1]

LATİN AMERİKA’NIN DESAPARECIDO’LARI[*]

TANTALOS’U YARATMAK[1]

“KÜRESEL KÜLTÜR” MÜ?[*]

2016'DAKİ 1 MAYIS('IMIZ)

"İNSANLAR, BİR ŞİİR OKUDUKLARI, BİR RESME BAKTIKLARI İÇİN İSYAN ETMEZ!"

KAPİTALİZM, KÜLTÜR, DİRENİŞ[*]

“SUSMA, SUSTUKÇA SIRA SANA MUTLAKA GELECEK!”[1]

NİCE ONYILLARA ‘YENİKAPI’LI YOLDAŞLAR[*]

AKADEMİNİN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN[1]

SUSMA! SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK...[1]

HANGİMİZ ÖZGÜRÜZ Kİ?[1]