DİJİTAL GÜVENLİKTE DEV ADIM

İsa Altun UYARIYOR

DİJİTAL GÜVENLİKTE DEV ADIM

Intel Security, dijital ekonomiyi koruma altına alacak teknolojilere sahip yeni ürünlerini açıkladı. Entegre bir şekilde çalışabilen bu ürünler, makine öğrenimi tabanlı zararlı yazılım sınıflandırma sistemi ve bulut tabanlı gelişmiş tehdit tespit hizmetleri gibi sektörde ilke imza atan özelliklere sahip. Intel Security aynı zamanda sayıları hızla artan, yeni nesil siber tehditlere karşı etkin ve kapsamlı bir koruma sağlama misyonu doğrultusunda kullanımı açık yeni McAfee Data Exchange Layer'ı sektöre sunuyor.

 

Intel Security, dijital ekonominin en değerli varlıkları olan güven, zaman ve paranın korunmasına yönelik geliştirdiği güçlendirilmiş güvenlik ürünlerini açıkladı.

Günümüzde ekonominin fiziksel bir yapıdan ziyade, çevrimiçi ağlar ve sistemlerle örülü olduğuna ve siber suçlulara karşı korunma ihtiyacının her geçen gün arttığına değinen Intel Security Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Chris Young; "İkinci bir ekonomi olarak adlandırabileceğimiz bu yeni dijital dünyada parasal risklerin yanı sıra, özel sektör ve kamu kuruluşları zamana karşı yarışıyor ve sağladıkları güveni korumak için çalışıyor. Siber suçluların taktiklerini sürekli olarak yenilediği günümüzde, bizlerin de yakın bir iş birliği içerisinde olmamız ve artık eskiyen, siber suçluların çok iyi bildikleri yöntemler yerine sıra dışı güvenlik tedbirleri almamız şart. Bunun için siber güvenliği önceliğimiz haline getirmeliyiz. Bu anlamda bizim stratejik yaklaşımımız oldukça basit ve bir o kadar etkili: Daha iyi güvenlik sonuçları için tehditlere karşı alınan koruma ürünlerini bütüncül bir şekilde birbirine entegre ediyoruz, otomatik işler hale getiriyoruz ve tek merkezden yönetimini sağlıyoruz. Böylece daha az kaynakla daha hızlı bir şekilde riskleri azaltıyoruz" dedi.

Sektörün en büyük açık ekosistemine kurulan ve başarısı kanıtlanmış bir entegrasyon programı olan Intel Security birleşik korunma mimarisi, etkinliğini artırmak üzere entegre edilmiş dört koruma sistemi tarafından sağlanıyor. Bunlar; Dinamik Uç Nokta, Kapsamlı Veri Koruma, Veri Merkezi ve Bulut Koruma ve Akıllı Güvenlik Operasyonları.

Dinamik Uç Nokta

İzole çözümler tekil saldırılara karşı etkin koruma sağlasa da çok çeşitli, yeni nesil, sofistike tehditlerle mücadelede yetersiz kaldıkları pek çok vaka bulunuyor. Taktiksel güvenlik önlemleri, saldırıyı gerçekleştirenleri alt edecek şekilde tasarlanan entegre, dinamik güvenlik ve savunma yöntemleriyle değiştirilmeli. Intel Security'nin dinamik uç nokta tehdit savunma yaklaşımı, gelişmiş koruma, istihbarat bilgisi paylaşımı ve birleştirilmiş iş akışı ile tehdit savunma sürecini kontrol altına alıyor. Bunu da bugünün en zorlu tehditlerine dahi güçlü savunma sağlayan tek bir yönetim merkezi aracılığıyla gerçekleştiriyor. Dinamik uç nokta, davranışsal analiz, makine öğrenimi ve bulut teknolojilerinin gücünü kullanarak kurumların tehditler karşısında alması gereken aksiyonları dakikalar içerisinde belirliyor. Dinamik Uç Nokta, bugünün en zorlu ve gelişmiş tehditlerine karşı güvenlik sağlamak üzere pazarın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmiş koruma, tespit ve düzeltme sunan gerçek anlamda entegre bir uç nokta güvenlik çözümü. McAfee® Endpoint Security 10.5 ve McAfee® Active Response 2.0 yazılımı ile sağlanan bu çözümün sunduğu özellikler ise şunlar:

 • Tehdidin Yayılmasını Önleme – Dynamic Application Containmentözelliği sıfırıncı gün saldırıları ve fidye yazılım tehditlerine karşı artırılmış koruma sağlıyor. Zararlı yazılımın özelliklerine göre, sisteme girdikten sonra yapacağı öngörülen aksiyonları durdurarak ağ içindeki diğer uç noktaları korumaya alıyor.
 • Makine Öğrenimi ve Kısıtlama ile Tehditlere Karşı Gelişmiş, Kalıcı Koruma – Intel Security, buluttan hem statik ön uygulama hem de dinamik post-uygulama analizini kullanarak makine öğrenimi tabanlı zararlı yazılım sınıflandırması yapan ilk ve tek çözüm sağlayıcı. Bu sayede sıfırıncı gün saldırılarını gerçek zamanlı tespit ediyor, şüpheli bir durumda davranışları inceliyor ve geleneksel yöntemlerin ötesinde bir iyileşme sağlıyor.
 • Entegre Web ve Uç Nokta Koruma ile Güçlü Koruma –Intel Security uç nokta kullanıcısı ile web gateway teknolojisi arasında pürüzsüz bir bağlantı sunuyor. Böylece sıfırıncı gün zararlı yazılımlarının uç noktaya ulaşmasını, kurumsal ağların içinde ve dışında yayılımını engellemek için kalıcı bir koruma sağlıyor.
 • Gerçek Zamanlı, Gelişmiş Tehdit Koruma -McAfee Active Response 2.0 yazılımı, dinamik olarak süreç davranışlarını takip ederek ve tehdit kontekstine yöneticilerin gerçek zamanlı erişmesine izin vererek araştırmaları hızlandırmak için bulutu kullanıyor. Tehditleri hızlıca tespit etmek (hunting) ve karşı aksiyon (incident response) tek tıkla mümkün olmakta. Bu aksiyonlar, ayrıca, sonraki tehditlerde otomatik yanıt olarak kullanılabiliyor.

Kapsamlı Veri Koruma

Servis Olarak Yazılım (SaaS) uygulamalarındaki artış ve mobil çalışanların hızla artan sayısı, bulut tabanlı işlerin güvenli bir şekilde yönetilmesine yönelik ihtiyacı beraberinde getiriyor. Şirketler geleneksel çerçevenin dışında, açık ve kapalı ağları ve bulut hizmetlerini de kapsayan bütünleşik koruma arayışı içerisinde. Intel Security, kapsamlı veri koruma yaklaşımı ile web koruma, buluta erişim güvenlik aracısı, veri kayıp önleme ve şifreleme üzerinden güçlü ve bütünleşik bir SaaS güvenliği sağlıyor ve böylece uç noktalar, ağlar ve bulut tabanlı hizmetlerin tek bir noktadan yönetildiği sektörün en geniş kapsamlı çözümünü sunuyor. Genel kurallar, uygulamalar ve şifreleme tarafından sağlanan bütünleşik yönetim temeli ile Intel Security, şirketlerin iş verimliliği ve çalışan performansını maksimum seviyeye çıkartmalarına yardımcı oluyor. Şirketler hassas bilgilerinin kullanımını kolaylaştırırken, bu bilgilerin yetkisi olmayan kişilerce kötü kullanımı ya da bilgi sızıntısı risklerini minimize ediyor. Bu çözümün sunduğu yeni özellikler şunlar:

 • Merkezi Veri Koruma ile Yüksek Verimlilik –McAfee® DLP for Mobile Email 10.0 yazılımı, hem uç nokta hem de ağ üzerinden veri kaybını önlemek için bütünleşik uygulamalar ve kritik süreç yönetimi sağlıyor. Aynı zamanda manüel sınıflandırma ve son kullanıcı tarafından başlatılan DLP tarama ve iyileştirme gibi son kullanıcı güçlendirme araçları sunuyor. Böylece hem kurumsal güvenlik kültürünün güçlendirilmesine destek oluyor hem de yönetimin omuzlarındaki yükü azaltıyor.
 • Kapsamlı Web Güvenliği –McAfee Web Gateway Bulut Hizmeti ile, güvenlikten sorumlu ekipler kurum içi web gateway cihazlarıyla aynı gelişmiş koruma avantajlarına sahip olurken, bu cihazların gerektirdiği donanım ya da kaynak yatırımı yapmaları gerekmiyor. Bir önceki Web SaaS çözümüne kıyasla 3 kat fazla veri merkezi, daha iyi bir performans ve iyileştirilmiş çalışma zamanı sunan yeni bulut sistemi, iyi bir yatırım fırsatı sunuyor.
 • Bulut Uygulama Yönetimi –Beta sürümünde sunulan McAfee Bulut Veri Koruma, Buluta Erişim Güvenlik Aracısı (CASB-Cloud Access Security Broker) teknolojisine sahip. Bu sayede gerçek zamanlı uç nokta güvenlik kontrolü gibi özelliklerle riskli uç nokta ve bulut hareketlerine entegre bir bakış sağlıyor ve sadece güvenilen cihazların hassas bilgilere erişimine izin veriyor.

Veri Merkezi ve Bulut Koruma

Kurumlar artan bir hızla bulut bilişime geçerken pek çok güvenlik çözümünün karşılayamayacağı güvenlik ihtiyaçları da ortaya çıkıyor. Sonuç olarak pek çok kurum, zayıf ve istikrarsız bulut güvenlik yönetimi, güvenlik problemlerine çözümün yavaş sağlanması ve yetersiz donanım ve kaynak kullanımı gibi problemlerle karşı karşıya kalıyor. Intel Security bulut güvenlik ürünleri, veri merkezlerini gelişmiş tehditleri saptayan ve güvenliği fiziksel, sanal ve bulut altyapılarında etkin bir şekilde sağlayan sektörün öncü güvenlik sistemleriyle korumak üzere tasarlandı. Intel Security'nin Veri Merkezi ve Bulut Koruma çözümü, veri merkezi ortamlarında tek bir güvenlik bakış açısı sağlamak üzere sunucu güvenliği, ağ güvenliği ve tehdit istihbarat paylaşımı özelliklerini tek bir çatı altında buluşturuyor. McAfee® Server Security Suite 4.5 ve McAfee Virtual Network Security Platform (vNSP) 8.3 tarafından sunulan bu çözümün başlıca özellikleri şunlar:

 • Bulut Güvenliği Görünürlüğü – Bulut işlemlerini izleme özelliği, sanal makineler, ilgili işlemler, ağlar ve bellek için genel kullanıma açık ve özel bulutlar çapında kapsamlı bir görünürlük sağlıyor. Bu sayede şirketler güçlü ve tutarlı bir güvenlik yapısına kavuşuyor.
 • Tehdit İstihbarat Paylaşımı ve Birleştirme –Giriş seviyesi ağ güvenliği ve sanal makine korumanın birleştirilmesi, gelişmiş saldırıları engelliyor ve yüksek derecede sanallaştırılmış sunucu ortamlarında kurumların daha fazla tehdidi daha az kaynakla daha hızlı bir şekilde tespit edebilmesi için verimli kaynak kullanımı sağlıyor. Bir tehdit saptandığında, bu bilgi veri merkezi genelinde paylaşılıyor ve buna göre gerekli önlemler alınabiliyor.
 • Entegrasyon ve Yönetim -McAfee Management for Optimized Virtual Environments Anti-Virus (MOVE AV), McAfee Virtual Network Security Platform (vNSP), McAfee® Advanced Threat Defense ve McAfee Threat Intelligence Exchange ile VMWare NSX ve OpenStack gibi sanallaştırma ortamlarındaki yüksek entegrasyon, güvenlik uygulamalarının yönetiminin verimli ve çok daha kolay bir şekilde yapılmasına olanak sağlıyor.

Akıllı Güvenlik Operasyonları

Hızlı yanıt ve iyileştirme isteyen şirketler, güvenlik çözümlerini kolaylıkla entegre edebilen, kontrol eden ve yönetebilen kapalı devre tehdit savunma yaşam döngüsü yapısına ihtiyaç duyuyorlar. Intel Security, sağladığı yeni özelliklerle bu çözümleri ve Intel Security iş ortağı ekosistemi 'İnovasyon Birliği' üyelerini tek bir çatıda buluşturuyor, böylece gelişmiş görünürlük, araştırma iş akışı ve raporlama sunuyor.

 • Esnek Gelişmiş Zararlı Yazılım Tespiti –Yeni özellikler arasında; bulut tabanlı makine öğrenimi ile çalışan zararlı yazılım analiz hizmeti ve McAfee Cloud Threat Detection'ın yanı sıra zenginleştirilmiş kullanıcı deneyimi, daha fazla Windows OS kapsama ve iş hacminde önemli bir artış sağlayan sanal bir McAfee Advanced Threat Defense uygulaması yer alıyor.
 • Geliştirilmiş Görünürlük ve Araştırma -McAfee Enterprise Security Manager (McAfee SIEM), sezgisel, analist-merkezli kullanıcı deneyimi, tehdit yönetimi ve tehditlere müdahale etmeyi hızlandırmak için daha hızlı araştırma sonuçları sağlayan yeni bir HTML 5 tabanlı arayüz sunuyor.
 • Kapsamlı Strateji ve Tehdit Müdahale Hizmetleri –Yeni danışmanlık, dağıtım, değerlendirme ve tehdit müdahale hizmetleri, kurumların risk ve tehdit yönetiminde olgunlaşmalarına ve yatırımlarının geri dönüşünü artırmalarına olanak sunuyor. İhtiyaç duyulduğunda talep edilebilen güvenlik ve acil durum müdahale yönetim hizmeti şirketlerin mevcut uzmanlığına güç katıyor.

OpenDXL Girişimi

McAfee Data Exchange Layer (DXL) sektörün çok uzun zamandır farklı teknolojileri bir arada sunma ihtiyacına yanıt veren bir çözüm. Bu alanda öncülüğü üstlenen Intel Security, DXL ile sektörde en çok tercih edilen teknoloji sağlayıcılarını bir araya getiriyor. Bu süreci hızlandırmak için Intel Security, McAfee Data Exchange Layer'ı siber suçluların saldırılarını bertaraf etmede somut bir araç olarak sektöre açacağını duyurdu. Açık kaynak stratejisi ve DXL için yeni bir yazılım geliştirme kitinin (SDK) beta sürümü ile hem kurumlar hem de teknoloji sağlayıcılar ortak gerçek zamanlı iletişim kurma, güvenlik bilgilerinin paylaşımı ve tehditlere karşı koruma sürecinde en kısa yoldan en kolay aksiyonları belirleme gibi olanaklara sahip olacak. DXL, farklı üreticilere ait teknolojilerin birbirleriyle ve kurum içi geliştirilmiş uygulamalarla entegre olmasını sağlayan standart bir uygulama çatısı sunuyor. OpenDXL girişimi, DXL SDK'nın ve onu destekleyen yönetim ve topluluk altyapısının erişim ve kapasitesini artıracak. Böylece bağımsız yazılım sağlayıcılarındaki (ISV) geliştiricilerin, girişimcilerin, üniversitelerin ve hatta rakip şirketlerin DXL'in sunduğu pek çok gerçek zamanlı entegrasyon ve operasyonel faydadan yararlanmasını sağlayacak.

6.11.2016 (İsa Altun UYARIYOR)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Siber suç ile casusluk beraber büyüyor

VERİ KAYBETMEMEK İÇİN

Güncelleme ve güvenlik

Siber korsanlar boş durmuyor

Dijital Çağda Çocuk Olmak

Siber casuslar iş başında

Şirketler neden Bitcoin'e yatırım yapıyor?

SİBER SUÇLULARDA HEDEF YAŞLILAR

Çevrimiçi Uzaktan Gözetmenlik

SİBER SALDIRILARDAN KORUNUN!

“Güvenli Değil” uyarısı

Clubhouse kullanma rehberi

SAHTE VİLLA DOLANDIRICILIĞI!

Kötü amaçlı SMS

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ

Yapay zeka ile dolandırıcılık

Linkedin’de Kişisel Marka Olmak

SİBER SALDIRILAR ÜRKÜTÜYOR

NFT, dolandırıcıların hedefinde

Siber saldırılar arttı

İNTERNETTEN HEDİYE ALIRKEN DİKKAT!

İnsan, doğa ve yapay zeka

Dolandırıcılık Raporu 2020

Güvenli şifreler oluşturmak

SAHTE BAYRAM İKRAMİYESİ SMS’LERİNE DİKKAT!

Mobil uygulama güvenliği

HUKUKA AYKIRI ÇEKİLİŞ YAPANLAR

ŞİFRENİZ GÜVENDE Mİ ?

DOLANDIRICILIK E-POSTALARI

SİBER SALDIRILAR VE KİMLİK AVI

Kripto paranın tanımı

KİŞİSEL VERİLERİ GÜVENDE TUTMANIN YOLLARI

Siber Riskler

Şifresiz sanal ortam

Saldırılar KOBİ'lere yapılıyor

Siber hırsızlık hız kesmiyor

EN YAYGIN 5 SİBER TEHDİT

ŞİFRESİZ BİR DİJİTAL DÜNYA

Yedeğiniz yoksa dijital hayatınız tehlikede

YEMEKSEPETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE

Sekiz adımda dijital temizlik

PATRON DOLANDIRICILIĞI

Pandemiyi fırsata çevirdiler

Pandemi ve Uyku sorunu

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR VE GÜVENLİK RİSKLERİ

SAĞLIK SEKTÖRÜNE SİBER SALDIRILAR

Çalınmış parolalar 15 dolardan satılıyor

GÜÇLÜ AĞLAR İÇİN DİJİTAL TEMİZLİK

Startup'lara güvenlik tavsiyeleri

Siber Güvenlik Yol Haritası

Siber zorbalık

Kripto para dolandırıcılığı

'3 BİN TL PANDEMİ DESTEĞİ' YALANI

WHATSAPP'TAN GELEN KADINLAR GÜNÜ MESAJLARINA DİKKAT!

DİJİTAL TACİZE KARŞI UYARILAR

VODAFONE'DEN DEV YATIRIM

YAŞAM HAKKI KUTSALDIR

VERİ KURTARMA TALEPLERİ

WhatsApp krizi nasıl çözülecek?

ŞİDDETE 'SESSİZ KALMA'

MOBİL UYGULAMA TRENDLERİ ( Y ve Z KUŞAĞI)

VERİ KAYBINA DUR DEMEK İÇİN

TREND MİCRO CLOUDSEC OTURUMU

VERİ ÇALAN SİTELER

Dijital Çağda İnsan Kalmak / Kadın ve Adalet Zirvesi

VERİ İHLALİNİN ARDINDAN NE YAPMALI?

İŞLETİM SİSTEMLERİNİ GÜNCELLERKEN

RIZASIZ KULLANILAN KİŞİSEL VERİLER SUÇ TEŞKİL EDİYOR

VERİLERİN SİLİNME SÜRECİ

Mesajlarınız ifşa olabilir

KİŞİSEL VERİLER VE DEPO

VERİLERİ DARK WEB'E SAÇILAN ŞİRKETLER

VERİLERİNİZ SATILDI MI ?

Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve yalnızlığa sebep

Siber güvenlik teknoloji

Güvenlik ihlalleri büyük sorun

Ücretsiz içerik pahalıya mal olabilir

Dijitalde İtibar

Siber suç kurbanı olmayın

Sosyal medya evlilikleri nasıl etkiliyor?

KAYBOLAN VERİLERİ KURTARMANIN YOLU

Suçluların gözü, yeni mobil bankacılıkta

IoT Cihazlarınız Size İhanet Edebilir

Siber vurgunculardan veri tehdidi

Dijital Suçlar Birimi uyardı!

E-atık yönetiminde 7 başlık

Cihazlarınızı şirketlere teslim etmeden önce ne yapmalısınız

Kovid-19 ; Odaklanmak için

Mobil cihazlarda Fortnite ( koronavirüs nedeniyle)

Evden çalışma rutini

COVİD-19 VE SİBER HIRSIZLARIN PUSUSU

Elektronik Sigara ölümleri artıyor

Çocuklar ve internet güvenliği

TÜKECİLER VERİ İHLALİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

Gençlerde bağımlılık ve öfke ilişkisi

Fidye yazılımlarında yerel yönetimler hedef

Veri sorumlularına önemli uyarı

Bağımlılıkla savaşta aile tutumu

Bağımlılıkta önleme çalışması

IOT CİHAZLAR İÇİN GÜVENLİK

Eroin illetinin etkileri

Eroin tedavisi

Teknolojide Kadın Derneği

Bağımlılık hakkında sorular ve cevapları

Tiner Bağımlılığı

Kimlik avı

Çocuklar KOAH adayı

ŞİFRE ÇÖZÜCÜ ZARARI ENGELLEDİ

Şirketler ve siber koruma

İnteraktif Güvenlik

Sevgilinizi riske atmayın!

Online alışveriş ve bankacılık

En büyük veri ifşası

Boş vermeyin, dahil olun!

Gizlilik ve ihlal

KULLANICILAR SAHTE MAİLLERİ FARK EDEMİYOR

Hackerleri değil, sevdiklerinizi mutlu edin!

KORSANLAR EN ÇOK BU SEKTÖRLERE SALDIRIYOR!

FİZİKSEL GÜVENLİK SİBER GÜVENLİĞİ RİSKE ATIYOR

Uyuşturucu sorunu tartışıldı

Sosyal medya mahremiyeti ihlal ediyor

Zorbalara dikkat

Saldırganların gözü müşterilerde

GENÇLER SİBER ZORBALIĞA SESSİZ

Bağımlıyı tanıma rehberi

Ucunda ölüm var

Sen içersen o da içer

Kötücül Yazılımlar

Bağımlılık kader değil, çare var

Telefon kaybetmenin stresi oldukça yüksek

Bir Kereden Çok Şey Olur

Hedef mobil bankacılık

Banka müşterileri hedef

Dijital Finans Güvenliği

Akıllı kamera dönemi

AKRAN ZORBALIĞI SİBER ZORBALIĞA DÖNÜŞÜYOR

Okul Güvenliği ve Bağımlılık

Biri sizi izliyor

Gizli ve daha zeki

KODLAMA EĞİTİMİ VERMEK ŞART

İyi parola

Güvenlik teknolojileri yaygınlaşıyor

Bağımlıya Profesyonel destek

Fidyecilere teslim olmayın

Siber suçlular kaçamaz

Siber farkındalık

Dünya Uyuşturucu Raporu

'Bedava', 'ücretsiz' 'kampanyalar

Uygulamalar endişe yaratıyor

BİLİŞİM GRUBU, "Gelecek 5.0"ı konuştu

Bağımlılık tedavisinde başarı

DDos saldırıları

ÇALINAN VERİLER DERİN İNTERNETTE

Dijital sorun yaşama

Siber güvenlik

Nefes Çalışmaları

Çocuklarda online oyunlara daha dikkat etme zamanı

Bayram tatili yaklaşıyor. Siber suçluları engelleyin

ÇOCUKLAR VE DİJİTAL TEHLİKELER

Telefon tacizleri

Instagram sahtekarları

Sahte patron

SİBER SALDIRILAR

Kimlik avı saldırıları

Fidye yazılım saldırıları

Mobil cüzdanlar tehdit altında!

Siberde güvenli sohbet

Yerli çözümler ve yetkin işgücü

Şifre kırmak için 2 Saat Yeterli!

OLTALAMA SALDIRILARI

EVİNİZİN GÜVENLİĞİ

CİHAZLAR DİJİTAL PARA HEDEFİNDE

Dijital itibar ve e koruma

Kripto paraya soygun girişimi

YENİ MEDYA VE KRİPTOPARA

Ofis veri güvenliği

Hırsızlık kurbanları

Hackerların gözü Monero'da

Telefonum olmadan asla

Aşkınız mı internet güvenliği mi?

"AKILLI TELEFON ZİHİNSEL GELİŞİM"

'Dijital Hedef Tahtası'

SAHTE SMS VURGUNU

Bağımlı Köyü Projesi

ÇOCUKLAR TATİLDE SİBER SUÇLULAR İŞ BAŞINDA

Torbacıları bağımlı annelerine sorun

İşlemci açıkları

SOSYAL MEDYA BİLİNCİ

2018: Makinelerin yükselişi

Siber Saldırganlar Yeni Yıl Alışverişinde

TEKNOLOJİDE BİR İLK

Güvenlik Açıkları ve Zararlı Yazılımlar

Saldırılar nasıl oluyor

Zehirli tuzakta internet'in etkisi

ÇEVRİMİÇİ EMNİYET EĞİTİMİ

Yeşilay teknoloji bağımlılığı

Cihazlar saldırıya açık

SİBER SALDIRGANLAR PUSUDA

Bir Kereden Çok Şey Olur

Bir Kereden Çok Şey Olur

Kimyasal terör

Bilgileri hacklendi

ATM SOYAN YAZILIM

CİHAZLAR TEHLİKE ALTINDA!

Gençleri bekleyen tehlike

Ev Cihazları, Siber Suçlulara Hedef

Veri analiziyle dolandırıcılık

Siber saldırlar artışta

Veri İhlalinin etkisi

Sahte Haber Hizmeti

CANLI BOMBA TESPİT SİSTEMİ TÜRKİYE'DE

MOBİL UYGULAMALAR HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Bayram ve tatil etkisi Türkiye'yi korudu

Tatildeyken aklınız evde kalmasın

Geleceği Tasarla

Siber saldırganların gözü sanayinin altyapısında

KLİNİĞİN MÜŞTERİLERİNE ÇIPLAK FOTOĞRAF ŞANTAJI

Mobil Ödemenin Akıllı Yolu

Film izlemeye çalışırken, paranızdan olmayın!

Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz

CEZALAR ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA

MOBİLİTE: GÜVENLİ ŞEHİR

Kontrol Bende

Teknoloji okur-yazarı

ŞİRKETLER MİLYON DOLARLAR KAYBEDEBİLİR

GOOGLE DOKÜMANLAR KULLANICILARI TEHLİKEDE!

Veri Merkezi Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 7 Konu

Wannacry fidye yazılımına karşı önlemler

Kadınlara "Güçlü" Destek

WannaCry saldırısı

Bulut bilişim hakkında 5 efsane!

ÇİFTÇİNİN VERİMLİLİĞİNE DESTEK

ANNENİZE İNTERNETTEN HEDİYE ALIRKEN DİKKAT EDİN!

Siber saldırılara karşı hazır mıyız?

30 İLDE 10 BİN ÇOCUK KODLAMA ÖĞRENECEK

Çocuklara teknoloji için 5 ipucu

Siber suçlular şimdi de Minecraft meraklılarına yöneldi

Sosyal medya fenomenleri dijital pazarda

Saniyede 3 Yeni Siber Tehdit

Veriler her yerde ve çok para ediyor

Enerji sektörü siber güvenlikte teknolojinin hızına yetişemiyor

Bugünkü saldırılar 20 yıl öncesiyle bağlantılı

İnternetle Hayat Kolay Projesi

Şifresiz wi-fi kullananları bekleyen tehlike

Ekranlar iletişimi engelliyor

Acil sağlık ihtiyacı Panik Butonu

Bu çocuklar bizim !

AKILLI CİHAZLARI AKILLICA KULLANIN

Dijital hijyene önem vermemek verileri riske atıyor

Online Güvenli Alışveriş için Nelere Dikkat Etmeli

Türkiye'nin %78'i Neden 4 Megabit Hıza Mahkûm?

Bir milyardan fazla e-arşiv fatura düzenlendi

Bağımlılığa karşı bilinç oluşturmak

Online Güvenli Alışveriş

Mirai Windows'tan yayılıyor...

Günde 350 bin zararlı yazılım

ÇOCUĞUNUZUN KUCAĞINDAKİ CASUS KAYITTA

Bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemi

İstenmeyen e-postalardan fidye yazılımı çıktı.

Bu güncellemeye dikkat!

Kadınlar dijitalleşecek

Üzgünüz diyerek 250 bin dolar istiyorlar

Erkekler "like" konusunda daha hassas

PlayLab'dan teknoloji kampı!

ÇOCUĞUNUZLA SOSYAL MEDYA SÖZLEŞMESİ

Teknolojiye daha fazla kadın eli değecek

Zayıf şifre tehlikesi

Çocuklara Hediye Seçerken Güvenliği Göz Ardı Etmeyin

ÇARESİZSENİZ, ÇARE "SİZSİNİZ"

Kaybetme korkusuyla sosyal medyadan uzaklaşamıyoruz.

Resimlerin içine saklanan virüs

Fotoğraf ile ispat dönemi başladı

2016'nın en büyük siber saldırıları

YENİ YILA GİRERKEN TUZAĞA DÜŞMEYİN

Şirketlere 40 Saniyede Bir Saldırı

IBM Siber Güvenliğe 200 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

Zararlı Yazılımların Sayısı 1 Milyara Ulaştı

BİLİŞİMİN KALBİ ANKARA'DA ATACAK

Şifre-fidye yazılımlarına karşı bir adım daha

Teknolojik gelişmeler iş dünyasını nasıl etkileyecek?

Uyuşturucu sorun çözmez, daha da derinleştirir

İnternetten Alışverişe Günde Yarım Saat Harcıyoruz

Veri Güvenliği Geleceğin En Önemli Sorunu

Bilişim ülkelerin geleceğini değiştirecek

Cihazların Sadece %45'i Korunuyor

Fidye Yazılımı Mağdurları Arttı

Siber Güvenlikte 2017'de Neler Yaşanacak?

Yeni bela: 'Kulaktan alınan uyuşturucu'

Siber güvenlikte doğru bilinen 5 yanlış

Bilgisayar oyunlarında kara para aklıyorlar

Parola kâbusuna son!

MOBİL TİCARETTE TÜRKİYE LİDER

Mobil e-ticaret pazarı büyüyor

Saldırılar ürkütüyor

Gizlilik mi, popülerlik mi?

YETİŞKİNLER; KUMAR, ERGENLER; SOSYAL MEDYA, ÇOCUKLAR; OYUN BAĞIMLISI

Bağımlılık tedavisi ve devletin rolü (2)

Çocuğunuz internette güvende değil!

Siber savaşta uluslar arası işbirliği

Hedefte Türkiye var

Ön Ödeme Dolandırıcılığına dikkat!

Geleceğin eğitim teknolojileri Türkiye'de!

İnternette güvenli Para yöntemleri

Kişisel veriyi korumayan yanacak

Kişisel veriyi korumayan yanacak

Gerçek dünyaya dönün!

"Çalışmalarımız dünya ülkelerine model oluyor"

Türkiye ekonomisine siber saldırılar artışta

Dernek istismarına dikkat!

Okullar açılırken Cep telefonları tehdit unsuru

Öğretmen ve öğrenci sanal ortamda buluşacak

Siber savaş kapıda

Faturayı çocuklar ödüyor

Comodo: GoDaddy kullanıcıları da hacker mağduru

Hackerler Hangi Yaş Grubunu Hedefliyor

Sahtekârlar kredi kartlarını hedef alıyor

Bağımlıya şiddet uygulamayın

Fidye yazılımlarının yeni hedefi: Hastaneler

Sosyal medya hesabınız güvende mi?

VERİ KAYBI MÜŞTERİ KAYBINA NEDEN OLUYOR

Sanal dünyanın kontrolü sizde olsun

"Festival ve konserler torbacıların hedefinde!"

Bilişimde, Babalar 'light' anneler taşfırın

'Rol model' bir bağımlı Danışmanı

Derin internete dikkat

Fotoğrafınızı çeken bir hacker olabilir

'Bu meret bırakılmaz ki '

Tatilde bilgisayara dikkat

Pronet Panik Butonu kadınların yanında!

Maddeyle mücadeleye Tepe damgası

Dolandırıcılık Raporu açıklandı

Hackerlerin hedefi Mac kullanıcıları

Bayev Derneğinden Onur Ödülü

Çocuklara İnternet Zararlarını Öğreten Oyun ve Pokemon GO

Bu Tv Kanallarına Dikkat !