33’LER İLE ÇAĞDAŞ’INDAN ÖĞRENDİKLERİM(İZ)[*]

Temel Demirer

33’LER İLE ÇAĞDAŞ’INDAN ÖĞRENDİKLERİM(İZ)[*]

“ben

gerçeğin içindeki düş’ü

düş’ün içindeki gerçeği aradım.”[1]

 

Zor bir konuda; “33’ler ile Çağdaş’ından Öğrendiklerim(iz)”e ilişkin konuşmayı deneyeceğim.

“Deneyeceğim”; çünkü, dedim ya, zor bir mesele 33’ler ile Çağdaş’ın Suruç’undan söz etmek.

Kolay mı?

“Acı çekmiş hiç kimse artık eskisi gibi değildir,” derken Cesare Pavese; ekler Jean Paul Sartre da: “Vicdan hatırladıkça hiç bir suç unutulmaz…”

Evet, insanları acılarındaki ortaklık kadar birbirine bağlayan hiçbir şey yokken; biz acı çekenler ve unutmayacak olanlardanız.

Bizim için aklın sesi, öfkenin haykırışı yürekten geçtiği için değerlidir. Çünkü insan(lar) gerçeği, ancak aklı ve yüreğiyle baktığı zaman görebilir.

Bunların böyle olduğunu 33’ler ile Çağdaş’tan bir kere daha öğrendik.

Belirtmeden geçmeyeyim: Bir şeyi öğrenmek için onu anlamak, duyumsamak gerekir.

Hem de Farid Farjad’ın, “Bir çocuğun eline diken batsa; insan yanmalı” uyarısındaki gibi insan olmak ve kalmak kolay değilken…

Ve Ataol Behramoğlu’nun, “Kan dökücülüğün tarihi yazıldığında/ Kendileri gibi düşünmeyenlerin/ Kanına susayanlar/ Yerlerini alacaklar ilk sırada/ Vicdansızlığın tarihi yazıldığında/ Gözyaşı üstüne kurulu saraylarda/ Güvende olduklarını sananlar/ Bir başka dünyada değil bu dünyada/ Vicdanlardan yükselen alevlerin/ Cehenneminde yanmaktan kurtulamayacaklar,” dizelerindeki kesinlikle!

Çünkü Umberto Eco’nun, “Ama yolundan sapma, ey öyküm,” haykırışındaki üzere bizim indimizde Karl Marx’ın, “İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır”; Ernesto Che Guevara’nın, “Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim,” uyarıları geçerliliğini yitirmemiştir hâlâ ve her daim.

33’ler ile Çağdaş’ın evvel ve ahirindeki ol hikâyedeki üzere.

* * * * *

Bunun Theodor Adorno’nun, “Gerçeğin yalan, yalanın da gerçek gibi göründüğü bir dönemeçteyiz şimdi,” diye tarif ettiği bugünün dünyasında çok önemli olduğundan şüphe duymuyorum.

Sürdürülemez kapitalizme mündemiç burjuva hayat tarzı bu gezegenin hayal gücünü öldürüyorken; hiçbir şey bu vahşetin iktidarını, sessizlik kadar güçlendiremez.

Kolay mı? Gerçekliğin bile yapaymış “gibi” sunulduğu yalanın imparatorluğunda Baruch Spinoza’ya kulak vermek “olmazsa olmaz”dır: “Despotların örselenmiş ruhlara, örselenmiş ruhların ise despotlara ihtiyacı vardır. İtaat bütün toplumların temelidir. Düşünce gücünü itaat etmeye tabi kılan duygu ise kederdir; bu nedenle, kederli duygulanışları artırmak iktidarın işleyişi için zorunludur.”

Evet, duyarsızlığın/ sessizliğin bir “erdem” gibi görülüp, çoğaldığı tabloda insan(lık) için en zor olan şey, her gün insan kalmaktır.

33’ler ile Çağdaş’ının öğrettiklerinden biri de -bir tek insanın bile köleliğinin bile herkesin özgürlüğünü etkisiz hâle getirdiği kapitalizm koşullarında- insan olmak ve kalmak meselesidir.

Kendin, insani var oluşun pahasına olduktan sonra, tüm dünyayı kazansan eline ne geçer ki?

Maksim Gorki’nin, “İnsanların ruhunu öldürüyorlar anne. İşte asıl cinayet bu,” biçiminde özetlediği yabancılaşmanın orta yerinde belki bir şeylere sahipsin; ama kendi varlığın yokken; herkes birbirine benziyor. Her biri ötekilerin yaptığını yapıyor. Biriyle konuştum mu, hepsiyle konuşmuş oluyorsun.

Özetle: Var olan kapitalist düzen(sizliğ)i kabullenip, ona teslim olarak, “mutlu” olduğunu varsayan herkes bir “sosyal böcek”ken; Karl Marx’ın, “İnsan ancak toplum içinde bireye dönüşebilen bir hayvandır,” uyarısının altını çizin.

Sonra da Paulo Coelho’nun, “İnsanlar fırsatların gelmesini beklerken, fırsatlar da insanların gelmesini beklerler. Fırsatlar bekler... İnsanlar bekler... Kazanan hep mazeretler olur,” uyarısı eşliğinde, unutmayın: Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin ya da sana dayatılanları kabullenmeyi.

Mâlum: Geçmişin hüzünleri yanında gelecek(sizliğ)in endişeleriyle biçimlenmiş bir var oluştan bir şey beklemek mümkün değilken; insan(lık) “İyi ki”lerle güçlenir, “Keşke”ler ile tükenir daima!

Tam da bu ufukta Federico García Lorca’nın, “Biri öbürüydü, ikisiyse hiçbiri,” diye tarif ettiği şeyken; insan isek, insan(lık)ın acılarına sırt dönmek mümkün mü?

33’ler ile Çağdaş’ı “Hayır” diyenlerden ve gereğini yerine getirmekten kaçınmayanlardan; ölüm(süzlük) pahasına korkmayanlardandı…

* * * * *

Ben ölüme değil, hayata inanlardanım; insan(lık)ın bir parçasıyım ve elbette her ölümle eksilirim.

Ancak Albert Camus’nün, “Ölüm hayattan daha evrenseldir. Herkes ölür; ama herkes yaşamaz,” uyarısını “es” geçmem. Ve bilirim bu dünyadan insanlar göçüp gidebilir, ama yaptıkları iyi şeyler kalır ki, bu da ölümsüzlükle betimlenir.

“Ölüm” dedim! Bir insan hayatı ne kadar yaşamamışsa, ölümden o kadar korkarken; ne mutlu yaşamlarını, -33’ler ile Çağdaş gibi- korkuya emanet etmeyenlere, yani korkusuzlara ya da korkunun egemenliğine meydan okuyanlara veya sadece korkmaktan korkanlara…

Korku içinde yaşayanlar asla özgür değildir; korkularına boyun eğen, özgürlüğüne sırt çevirir. Bu kadar da değil; korku, yalanı doğurup, besler!

Oysa yaşamda hiçbir şey korkmak için değil ve her şey anlaşılmak içinken; düzene mündemiç “güven verici”(!) bir yalan yerine, zorlu bir gerçeği kucaklamak daima daha iyidir.

Çünkü görmek isteyenler için yeterince ışık, istemeyenler için yeterince karanlık var ve “güven verici”(!) yalana sarılan sorgulanmamış bir var oluş koyun(lar)a uygundur; insan(lar)a değil…

Muhyiddin İbnü’l Arabi’nin, “Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun?” sorusu eşliğinde, unutulmasın: İnsan olmak ve kalmak, sadece aydınlığı hayal ederek değil, korkusuzca karanlığın bilincine varmakla mümkündür.

Ve dahi dünyada en büyük hata, hata yapma korkusuyla yaşayıp; korkuya teslim olarak hayatın gerçeklerine, akışına, diyalektiğine sırt dönmektir. İyiyle kötü kendi başlarına var olamazlar. İyi kötünün, kötü de iyinin yokluğuyken; bilmeyen var mı?

“Değişmeyen tek şey, değişimdir… Aynı şeydir, canlı ve ölü, uyanık ve uyuyan, genç ve yaşlı. Çünkü öncekiler sonrakiler olur, sonrakiler önceki,” derken Herakleitos; Friedrich Engels de: “Tüm doğa, en küçüğünden en büyüğüne dek, küçük bir kum tanesinden güneşe, canlı en ilkel hücreden insana dek, sürekli bir var oluş ve yok oluş, sürekli bir akış, sonsuz bir hareket ve değişme içindedir.”

* * * * *

Hayatın gerçekleri, akışı, diyalektiği hepimize; 33’ler ile Çağdaş’ının da hepimize hatırlattığı üzere umut ile hayal kurmanın vazgeçilmezliğini anımsatır.

Hayalsiz umut, umutsuz hayal olmazken; “Gerçekler hayal değildir, ama hayaller gerçek olabilir,” diye hatırlatır hepimize Jorge Luis Borges.

Yaşam(lar)ımız, ancak başkalarının yaşamlarına değer kattığımız ölçüde değerliyken; hayatı savunma cüretiyle başkaları için yaşanan hayat, yaşamaya değer olandır.

Hem de sadece aydınlığı hayal ederek değil, karanlığın bilincine varan bir cüretkâr iradeyle…

Kolay mı? Bir hayali umutla gerçekleştirme imkânı yaşamı ilginç ve yaşanabilir kılar; sorgulama yeteneğini yitirmeden hayal ve umutla bezeli duyarlılıkla yaşamak, yeniye gebe olan yıkıma hazırlanmaktır.

Tüm bunlar umutsuz olmaz; olamaz! Çünkü “Umut iyi bir şeydir, belki de en iyi şeydir ve iyi bir şey asla ölmez,” Stephen King’in de işaret ettiği gibi…

İyi de, “Umut ve onu oluşturan nedir” mi?

Umut, eskiyi ve zamanın gereklerine uymayanı aştığı ölçüde gerçeğe dönüşerek, var olanı aşan yaratıcılıktır.

Umudun oluşabilmesi için, umut eden bir özneyle umudu besleyen nesnel gerçekliğin buluşması gerekir. Umut ve umutsuzluk kapsamında araştırılması gereken tam da bu karşıtlık ilişkisidir. Umut ve umutsuzluğu ayırmak için “Umut üreten nedir?” sorusu şöyle yanıtlanabilir: Oluşmuş olan, her zaman ve her yerde geçmişe ait olandır; geçmişte kalandır. Bu nedenle, umut üretemez. Oluşmakta olan, şimdide gerçekleşir ve gelecek ufkunu görülür duruma getirir; bu niteliği nedeniyle de umut yaratır; değişme ve değiştirme isteğini canlandırır. Yalnız “dünyayı değiştirmeyi” amaçlayan düşünme, gelecek ile ilgilenir...

Öte yandan, dünyada, toplumda, doğada ve insanda her şey karşıtıyla vardır. Bu nedenle, umut, umutsuzluk ile iç içedir ve her zaman umutsuzluğa dönüşebilir.

Umut ve umutsuzluk tarihsel süreçte hep iç içeyken; Ernst Bloch’un belirlemesiyle, “Ölçüt anlamında temellendirilmiş umut, öyle kolayca düş-kırıklığına uğratılamaz, geri alınamaz.”

Umut, eskiyi ve zamanın gereklerine uymayanı aştığı ölçüde gerçeğe dönüşür; çünkü var olanı “Aşmaktan daha insancıl bir şey olamaz.” Öteden beri bilinen bir şeydir: Sınanmış umut, tanımı gereği, her şeyden önce “Tehlikenin olduğu yerde kurtaranın, kurtaran olduğu yerde de tehlikenin büyüdüğünü” bilir; başarısızlığa uğratan şeyin dünyada işlevi ve yerinin olmadığını bilir. Nesnel gerçek olanağın, umudu ve umutsuzluğu içerdiğini bilir.

Bu doğrultuda şu ilke hep anımsanmalıdır: Dünya “içinde deney yapılan ve olası çözümü içinde taşıyan bir laboratuvardır.”

Ve bu nedenle de, şu söylenebilir: “Bir gün, öndedir ve önde kalacaktır; putlar önünde diz çökmüş olanlar, Prometheus’un ölümsüzlüğü karşısında dehşete düşenler”, bu günü duymazdan gelemeyecektir. Heraklit şöyle demiştir: “Umulmayanı ummayan, onu bulamaz.”[2]

Toparlarsam: Umutsuzluğun en yaygın/ sarsıcı/ derin biçimi, kendisi olmaktan, yani hayallerinden vazgeçerek başkası olmaya boyun eğen yabancılaşmadır.

Çözüm ise Metin Altıok’un, “Sık dişini, yılma sakın, vazgeçme bu umuttan/ Elbet bir gün insanlar hasretle kenetlenir/ Gör işte o zaman, devranını küskün dünyanın/ Bilinmedik cemrelerle bak nasıl çiçeklenir,” dizelerindeki -33’ler ile Çağdaş’ını anımsatan- kararlılıktır; devrimci praksistir…

* * * * *

Hayalin umudunu, umudun hayalini var eden kararlı yapmak eylemi; yani devrimci praksis; veya “11 Tez”in gereğidir; Albert Camus’nün, “Bana ya hep ya hiç gerek,” haykırışındaki üzere…

İstemekle hiçbir şey olmazken; yerküredeki büyük işlerin hiçbiri, tutkulu yapmak eylemi olmadan gerçekleşmemiştir. Sözler ya da kaygı ve temennilerle hiçbir şey olmaz! Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz. Ne pişirirseniz onu yersiniz…

Öncelik -her daim- aklın zincirlerini kırıp, en büyük engelden kurtulan iradenin; özgürlük düşmanlarını yüksek sesle yargılayan kararlılığındadır.

Malûm: Dilek ve temenniler ile kaygı edilgenliğinin tek tedavisi, hareket hâlinde olmaktır; yani devrimci praksistir.

Kolay mı? Özgürlük, akıl kadar irade ve yüreklilikle mümkündür. Bunun böyle olmasıyladır ki mümkünü elde etmek için dahi “imkânsız” denileni zorlamakla mükellefiz. Çünkü güneşin, diz çökenlerden önce, ayakta duranların üzerinde parladığını ve de yolların, yolcular için değil, gidilecek yerlere ulaşmak için yapıldığını unutmamak zorundayız.

Evet insan(lar) doğar, büyür, yaşar ve ölür(ler). Önemli olan “çok” yaşamak değil; yaşadığın sürece insan olmak ve kalmak sıfatına uygun şeyleri yapabilmektir.

İnsanı insan kılan sahip olduklarımız değil, sahip olduklarımız olmadan neyi, nasıl ve ne pahasına yaptığımızdır; Friedrich Nietzsche’nin, “Önce kendini inşa etmelisin, dimdik bir beden ve dimdik bir ruhla,” uyarısını “es” geçmeden!

Bu noktada hâlâ kalp(imiz) çarpıyorsa, ten(imiz) de soğumadıysa, insanın umutsuzluğa kapılması kabul edilemez. Bilinç arttıkça, umut keskinleşirken; amaçları uğruna sadece kendinden bir şeyler verebilen kişinin insan olduğu kavramak gerekir.

Fyodor Dostoyevski’nin, “Herkesi öldürüyoruz, sevgili dostum. Kimini kurşunlarla, kimi sözlerle, kimini yaptıklarımızla ve kimini de yapmadıklarımızla,” diye betimlediği bir iklimde aydınlıkta uykuda olanlara inat; karanlıkta uyanık olma kararlılığıyla…

Özgürlük bir bütündür. Bu nedenle başkalarının özgürlüğünü amaç edinemediğiz sürece kendi özgürlüğümüzü gerçekleştiremeyiz; “Orada duruyor, birinin bir şeyler yapmasını bekliyordum ama sonunda beklediğim kişinin kendim olduğunu anlamıştım,” diyen Markus Zusa’nın uyarısı eşliğinde…

Malum yegâne ve gerçek güç, fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir; 33’ler ile Çağdaş’ının kanıtladığı üzere...

* * * * *

Tüm bunlar için, Jean-Paul Sartre’ın “Yalnızım, ama bir kente yürüyen ordu gibiyim,” sözlerindeki irade ile insan-ı kâmil olmak gerek…

Malcolm X’in, “Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter,” diye tanımladığı insan-ı kâmil; kötülük karşısında bacakları titremeyen ve kötüyü itiraz etmeden kabullenen kişinin, aslında kötüyle birlikte çalışan olduğunu unutmayandır.

Aydınlığı hayal etmesi yanında karanlığın bilincine varan insan-ı kâmil; “Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim,” diyen Ernesto Che Guevara’nın veya 33’ler ile Çağdaş’ının suret(ler)inde cisimleşendir.

İnsanlar ışığı, Onların -Kerem gibi- çıkardığı büyük yangının ışığıyla görürler. Ve hiçbir fırtına Onların denizin engin mavisini sevmesine engel olamamıştır.

* * * * *

33’ler ile Çağdaş’ına ilişkin diyeceklerimi “son”landırırken; acı çektiğim doğrudur; ama bu acıyı bastıran bir şey daha var: O da, Onlarla duyduğum onur ve öfkedir…[3]

Bu duygu bana Nâzım Hikmet’in -‘Taranta Babu’ya Mektuplar’ındaki- “Ve dünya öyle büyük, öyle güzel öyle sonsuz ki deniz kıyıları/ her gece hepimiz yan yana uzanıp yaldızlı kumlara/ yıldızlı suların türküsünü dinleyebiliriz,” dizelerini terennüm ettirirken; birden dilimden Necati Cumalı’nın, -‘Türkü’sündeki- “Bugün üzgünüm/ Ama yarın/ Yarın bu dünya böyle kalmaz,” mısraları da dökülüveriyor.

33’ler ile Çağdaş’ının hayalleriyle bezenmiş umutlarına hâlâ büyük değer veren birisi olarak gelecek için hiç bir endişe duymadım; o yeterince hızlı geliyor; bundan şüphem yok…

Furuğ Ferruhzad’ın, “Ellerimi bahçeye dikiyorum,/ yeşereceğim, biliyorum, biliyorum, biliyorum,” dizeleri 33’ler ile Çağdaş’ından hepimize, hepimizin şüphesiz kesinliğimizi ne kadar güzel anlatıyor değil mi?

Ancak, elbette hiçbir şeyin kolay olmadığını biliyor(uz) ve unutmuyor(uz): “Setlerin içinde zaman birikiyor; gerçekleşmemiş arzuların için için kaynadığı kazan; ha patladı ha patlayacak. İmgelemsel olan ile gerçeğin birbirine karıştığı yollarda yürüyoruz.”[4]

Müthiş bir ikircimsizlikle gerçeğe sarılıyoruz…

 “Yurda ve halkın özgürlüğüne düşman olanlar, her zaman halkın soylu davası uğrunda kendilerini feda edenlere haydut gözüyle bakmışlardır,” vurgusuyla, “Dizlerimin üstünde yaşamaktansa, ayaklarımın üstünde ölmeyi tercih ederim… Halk için adalet yoksa, hükümet için barış olmamalıdır,” diye haykıran Emiliano Zapata’nın…

Veya Immanuel Kant’ın, “Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalıp ezilmekten yakınmamalıdır”…

Ya da Friedrich Hölderlin’in, “Biz hiçiz, aradığımızsa her şey”…

Sonra da Fidel Castro’nun, “Dünyada kapitalizm de dahil olmak üzere hiçbir şey değiştirilemez değildir” …

Nihayet Dante Alighieri’nin, “Her karanlık kendisini sonlandıracak şafağın tohumlarını içinde taşır,” uyarılarının altını çiziyoruz…

Malûm: “O gün gelince” der ve ekler Vitezslav Nezval: “O gün bir gelsin bak, bize artık aç kalmak yok.// Çekip gidince soyguncular, bir başka dünya kuracağız./ Yaşamak neymiş, yaşamak, sen o zaman gör bak!”

33’ler ile Çağdaş’ı kulağımıza daima “O gün gelecek” diye fısıldar; zorbalara, katillere inat!

Bilirsiniz: Hitler, döneminin büyük barbarı idi. 1940’da savaşı kazandığından söz ediyordu; hatta “ışık ve ihtilal kenti” Paris’e girmişti. Ne oldu? Malum!

Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Pinochet, Evren vd’leri tarihte birer utanç lekesidirler sadece…

Ya Şili’nin büyük ozanı Victor Jara?

Faşist barbarı ellerini kestirip, “Şimdi şarkılarını çal bakalım!” dedikleri ezilenlerin sesi…

Elleri kesilmiş de olsa Onun türküleri eskisinden daha güçlü söyleniyor. Jara sadece Şili’nin değil, tüm ezilenlerin sesi ve onurudur…

Onur yok edilemez!

33’ler ile Çağdaş’ı onurdur; onurumuz ve gelecek(imiz)e verilmiş sözümüzdür…

 

1 Ekim 2019 17:13:43, İstanbul.

 

N O T L A R 

[*] ‘33 Düş Yolcusu’ndan Çağdaş Aydın Anısına: Kırmızı Gül’ün Defteri’nin Tanıtımı için 12 Ekim 2019 tarihinde Ankara Vengo Cafe’de düzenlenen etkinlikte yapılan konuşma… Newroz, Ekim 2019…

[1] Ferit Edgü.

[2] Onur Bilge Kula, “Umudu Oluşturan Nedir”, Cumhuriyet Kitap, No:1536, 25 Temmuz 2019, s.6.

[3] “Bu memleketin jeo-politik konumu/ Küfürsüz yaşamaya uygun değil...” (Can Yücel.)

[4] Rahmi Öğdül, “Harita Kıvrımlarında Geleceği Saklar”, Birgün, 23 Ağustos 2019, s.15.

 

20.10.2019 (Temel Demirer)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

ŞİİR İNCE İŞTİR; KALIN KAFALARA TESİR ETMEZ!

NURHAK AYAKTAYKEN “ÖLDÜ MÜ DENİR ONLARA”?!

HAKLAR(IMIZ) İÇİN DEVLETE KARŞI ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

MADIMAK’TA YAKILIP YIKILAN HEPİMİZDİK

SEVDİĞİ RENK MAVİ; TUTKUSU DA AŞK VE DEVRİMDİ

HAKLAR(IMIZ) İÇİN DEVLETE KARŞI ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

FUTBOL FELAKETİ

MAFYASIZ KAPİTALİZM OL(A)MAZ

BUGÜNDE ‘68/ ‘71’İ ANLAMAK

1830’DAN 1871’E -AVRUPA’DA- SINIF SAVAŞLARI

GENÇLİK(İM)DEN KALAN(LAR) FİKRET İLE TİMUR

NEFRETİN, AYRIMIN BOY HEDEFİ: ÖTEKİLEŞTİRİLEN ALEVÎ(LER)

İKTİSADÎ ÇÖKÜŞ, BEŞERÎ ÇÖZÜLME

1 MAYIS’A GİDERKEN

ANIN YAZARI: ADALET AĞAOĞLU

KARDEŞİM(İZ)İN “DAVA”SI (MI?)![*]

SAHNE (DURUŞU) PERFORMANSININ POLİTİKASI

YEDİ NOKTA YA DA YETER ARTIK

YAZMAK SERÜVENİNE BİR BAKIŞ

ÇİN DEYİNCE...

KLASİK MÜZİĞİN ÖNEMİ[*]

ÖZGÜRLÜK YERKÜREYİ KURTARIP, GÜZELLEŞTİRME UMUDU VE İRADESİDİR

KAHVERENGİ TONLU COVİD-19 GÜNLERİNDE (C)EZAEVLERİ

“İŞÇİ SINIFI” DEYİNCE

ANILAR, SESLER, ŞARKILAR

ÖZGÜR İFADE “HAZIR OL”DA DUR(A)MAZ

MİZAH/GÜLMECE ŞAH(LAR)I MAT EDER

DEDE EFENDİ’Lİ, İTRÎ’Lİ, LİMONCİYAN’LI KLASİK MÛSİKÎ

EKONOMİK VAZİYET(İMİZ) İLE BEŞERİ TABLO(MUZ)[1]

“ADINI SİZ KOYUN” 3

“ADINI SİZ KOYUN” 2

“ADINI SİZ KOYUN”

“AZ YAZIP ÇOK SÖYLEYEN” CEMAL SÜREYA

İSYAN SANCAĞINI YÜKSELTENLERİN KUŞAĞINDANDIR GENÇLİK

ÖRNEKLERİYLE -OLMASI GEREKEN- AYKIRI[*]

YAPITLARIYLA HAFIZALARDAN SİLİN(E)MEYEN AGNÈS VARDA

“ŞİMDİLERDE KARAMSARLIĞI DAHA İYİ ZAMANLARA BIRAKALIM”

GOMİDAS’LI HALK MÜZİĞİ(MİZ)

ŞAİRLER GALERİSİ

RUMLARA DAİR TARİH (B)İLGİSİ

GEÇMİŞTEN (BUGÜNDEKİ) GELECEĞE

IRKÇILIK/ FAŞİZM SUÇU

COVID-19 GÜNLERİNDE SORU(N)LAR, SORUMLUKLAR

V. İ. LENİN VE EKİM DEVRİMİ

HÂLÂ ONLARLAYIZ; ONLARDANIZ

“MED CEZİR”Lİ ‘ÇETİN’ KALEM

AYDIN DURUŞU VE SORUMLULUĞU

VATAN’IN F3’ÜNDE DÖRT GÜN

SORU(N)LAR, YANIT(SIZLIK)LAR

TRUMP KÂBUSU VE EMPERYALİST ABD

DOĞAN HIZLAN VESİLESİYLE ELEŞTİRİ VE YAZMAK ÜSTÜNE

BİR “İZMİRKOLİK”İN SERÜVENİ

TÜRKÜLER(İMİZ) VE BİZ

HAYALLERİMİZİ EMZİREN YAZMAK EYLEMİ

LAİKLİK ZARURETTİR

15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININDIR; ÖĞRETEN TARİHİMİZDİR ( 2 )

15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININDIR; ÖĞRETEN TARİHİMİZDİR

DOĞAN GÜNÜN OZANLARI

SURUÇ’UN 33’LERİ VE ONLARIN ÇAĞDAŞ AYDIN’I

ARKADAŞ(IMIZ) Z. ÖZGER

“DİNEN BİR FIRTINA”YI ANLA(T)MAK

“MODAYI BİLİP DE ONA KAPILMAYAN”DI AHMET OKTAY

ÖZLEMLERİN İSYAN ÇIĞLIĞIDIR ŞİİR

PINAR YOLDAŞA KALKAN ELLER KIRILIR

BİR SEVDADIR TİYATRO

ÖMER ŞERİF’İN OYUNCULUĞU

2020’NİN 18 MAYIS’INDA ONA DAİR

YER İLE GÖK ARASINDAKİ UYUM: KLASİK MÜZİK

6 MAYIS HAKİKÂTİ ÖLÜMSÜZDÜR

ÖLÜM ORUCUNUN 320. GÜNÜNDE İBRAHİM GÖKÇEK İÇİN

COVID-19 YERKÜRESİ İLE COĞRAFYAMIZDA 1 MAYIS 2020 ( 2 )

COVID-19 YERKÜRESİ İLE COĞRAFYAMIZDA 1 MAYIS 2020

ÖĞRENCİSİ OLDUĞUM ‘İNSANCIL’A DAİR

BUGÜNÜ VE SONRASI İLE COVID-19

“DUVAR”(LAR)I AŞAN O; HÂLÂ “UMUT”LA “YOL”DA, BİZİMLEDİR ( 2 )

“DUVAR”(LAR)I AŞAN O; HÂLÂ “UMUT”LA “YOL”DA, BİZİMLEDİR

UNUTAMADIĞIM FİLM(LER), YÖNETMEN(LER), OYUNCU(LAR

HAPİSHANE(LERİN) HÂL(LER)İ ( 2 )

HAPİSHANE(LERİN) HÂL(LER)İ

TARIM(IN) HÂL(LER)İ

KLASİK MÜZİĞİN FARKLI İKİLİSİ: MOZART İLE STRAUSS

AŞIKTI, “GARİP”Tİ, HALK DERVİŞİ NEŞET ERTAŞ

TARİH(İMİZ)E HAYRANLIKLA, MİNNETLE, SAYGIYLA

ÇOKSESLİ MÜZİĞİN DEVRİMCİ DEHASI BEETHOVEN

SİNEMAMIZIN DERVİŞİ: AYTAÇ ARMAN[*]

EYGİ VESİLESİYLE -BALIK HAFIZALILAR İÇİN- 50 YIL SONRA “KANLI PAZAR

19 ARALIK’IN (C)EZAEVLERİ GERÇEĞİ! ( 2 )

19 ARALIK’IN (C)EZAEVLERİ GERÇEĞİ!

KRİZ İLE GELEN(LER)

USTANIN KADİM DOSTU, YADİGÂRI BALABAN

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR? ( 3 )

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR? (2)

DÜNDEN BUGÜNE ŞİLİ’DE NE(LER) OLUYOR?

IŞIĞIN RESMİNİ ÇİZEREK, TARİHİ ZAPT ETMEK

KRİZ KISKACINDA: YERKÜRE, COĞRAFYAMIZ VE İŞÇİLER ( 2 )

KRİZ KISKACINDA: YERKÜRE, COĞRAFYAMIZ VE İŞÇİLER

EMPERYALİZM ÇAĞINDA BARIŞ SAVAŞ DEMEKTİR, SAVAŞ DA BARIŞ! ( 2 )

EMPERYALİZM ÇAĞINDA BARIŞ SAVAŞ DEMEKTİR, SAVAŞ DA BARIŞ!

BLUES, CAZ, ROCK VE ÖTESİ ( 2 )

BLUES, CAZ, ROCK VE ÖTESİ…

“YDD” EŞİTSİZLİĞİ VE GÖÇ(MENLİK) ( 2 )

“YDD” EŞİTSİZLİĞİ VE GÖÇ(MENLİK)

EKONOMİK HÂL(İMİZ) Mİ ( 2)

EKONOMİK HÂL(İMİZ) Mİ?!

HAS BİR TİYATROCU: CÜNEYT TÜREL

AHMET KAYA VARDI, VARDIR, VAR OLACAKTIR

KAVGADAN BESLENİP; ONU ÇOĞALTAN ŞİİRİN ŞAİRİ: ADNAN YÜCEL

ULUSLARARASI KAOSUN GELECEĞİ

İMPARATORLUĞUN TRUMP’LI ENCAMI ( 2)

İMPARATORLUĞUN TRUMP’LI ENCAMI

POLİTİK (DEVRİMCİ) MÜZİK ( 2 )

POLİTİK (DEVRİMCİ) MÜZİK

KÖLELİĞE KARŞI MÜCADELENİN BİRLİĞİ İÇİN (YA DA “NE OLUYOR; NASIL; NE YAPMALI” MI?)

ELEŞTİREL ARABESK HİKÂYESİ

SÖZÜN MİLİTAN EYLEMİ; HAKİKÂTİN BEDELİ ÖDENMİŞ SÖZCÜSÜ

KIPIR KIPIR, NEŞE DOLU “DELİ KADIN”: AYŞEN GRUDA

CUMHURİYET İLE MÜZİK(İMİZ)

BAŞKALAŞANLARDAN DEĞİL, GELİŞENLERDENDİ GÜLRİZ SURURİ

KİTLE ÖRGÜTLERİ VE DEMOKRATİK İŞLERLİK

“SANAT UZUN, YAŞAM KISA”YDI MELİH CEVDET İÇİN

ZOR(UNLU) BİR MESELE: ALTERNATİF DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİM

YAZDIĞINIZ YAŞAM YA DA SAFSATADIR!

HALKIN -BAŞKALDIRAN- ARZUHÂLCİSİ: YAŞAR KEMAL

ERMENİ SOYKIRIMI’NIN BELGESİ VAR (MI?)[2]

ERMENİ SOYKIRIMI’NIN BELGESİ VAR (MI?)

MAYIS KIZILLIĞINDA ‘71 KOPUŞU VE KAYPAKKAYA

BUGÜN(ÜMÜZ)DE FAŞİZM(LER)

SİNEMANIN MÜSTESNA İSİM: METİN ERKSAN

İNSAN OLMAK ZORKEN, ‘İNSAN’DI ZEKİ ALASYA

ÖLÜMSÜZLÜK BAĞLAMLI KIZILDERE(MİZ)

SAİT FAİK’İN DÜŞ(ÜNCE)LERİ

İSYANA DÖNÜŞ(EME)YEN İTİRAZ VEYA MÜSLÜM GÜRSES HİKÂYESİ (Mİ?

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM ( 3 )

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM ( 2 )

“ÖN SAVUNMA(M)”: USÛL İLE ESASA MÜNDEMİÇ İTİRAZ VE KANAATLERİM

EGEMEN MEDYAYA İTİRAZ VE ALTERNATİF ( 2 )

EGEMEN MEDYAYA İTİRAZ VE ALTERNATİF

YAŞAM(A) HAKKI MÜCADELESİ (MAHMUT KONUK ÖRNEĞİ) 2

YAŞAM(A) HAKKI MÜCADELESİ (MAHMUT KONUK ÖRNEĞİ)

DİZELERİYLE REFİK DURBAŞ ÖYKÜSÜ

AFORİZMALARDAN BUGÜN(ÜMÜZ)E UYARILAR

‘KEL MAHMUT HOCA’ + ‘YAŞAR USTA’ + ‘TURŞUCU KAZIM’ + ‘AYYAŞ EMİN’Dİ O…

hatırlamiyorum-nakaratlarina-hatirlatalim

“NETAMELİ BİR KONU”: ULUSAL SORU(N)

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI ( 3)

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI ( 2 )

VAR OLANDAN KOPMAK İÇİN YEREL SEÇİM VE SORU(N)LARI

ABD EMPERYALİZMİ VE VENEZÜELLA 2019

AYKIRI DİZELER, ŞAİRLER

ÇEŞİTLİ VECHELERİYLE BEŞERİ (EKONOMİ-POLİTİK) KRİZ

“BÜYÜK FOTOĞRAFÇI”NIN GERÇEĞİ VE DRAMI

KRİZ “İMKÂN, TEHDİT VE KARAR” BİLEŞKESİDİR

İNSANI İNSANLAŞTIRAN DEĞERLER: AŞK, SANAT, BAŞKALDIRI, MÜCADELE

HİÇLEŞTİRİLME KAYGISINDAN ÖFKEYE SARI YELEKLİLER

68 HAREKETİ, MAYIS(IMIZ), KAYPAKKAYA VE 1971

KAPİTALİZM, EKOLOJİK YIKIM VE MARKSİZM ( 2)

KAPİTALİZM, EKOLOJİK YIKIM VE MARKSİZM

NBC SİNEMASI (MI?)

DÖRT GÜNLÜK “Bİ ŞEY”

ISINMANIN ÖTESİNDE -YANIYOR!- YERKÜRE

YEŞİLÇAM’LI TÜRK(İYE) SİNEMASI

YAZMAK EYLEMİNE MÜNDEMİÇ NOTLAR

SANAT (VE TİYATRO) İLE HAYAT

EYYAMCI DEĞİL, HER DEVİRDE İNSANDI TARIK AKAN

YIKA YIKA YARATARAK YAZMAK

SIRILSIKLAM BİR ÂŞIK: BEDRİ RAHMİ

İŞÇİ SINIFININ “BUGÜN”ÜNDE SENDİKA(LAR) ( devam)

İŞÇİ SINIFININ “BUGÜN”ÜNDE SENDİKA(LAR)

ÖNCESİYLE 15-16 HAZİRAN’DAN BUGÜN(ÜMÜZ)E

HAKKÂRİ’DEKİ PARİS’Lİ: FERİT EDGÜ

TİYATRONUN UNUTULMAZ İNSAN(LAR)I

KARL MARX İLE MARKSİZMİ

LATİN AMERİKA VE EDEBİYAT ve GRUP YORUM'la dayanışma videosunu

ÜTOPYALAR(IMIZ)IN TARİHSEL ZEMİNİ

TÜKETİLE(MEYE)N İNSAN(LIK

KAPİTALİST KENT(LEŞMEMİZ)İN HÂL-İ PÜR MELALİ

KRİZİN, SAVAŞIN, VAHŞETİN “YDD”Sİ

POLİTİK SİNEMA İHTİYACI BÜYÜRKEN

O SES PEŞİNDEN SÜRÜKLENEN YILDIZ KENTER

MART’IN 10 KIZIL KARANFİLİ (VE ANIMSATTIKLARI

“DERİN AŞKLARIN, BAĞLILIKLARIN, HASRETLERİN, ŞEFKATİN ŞARKILARINI SÖYLEDİ” YILMAZ GÜNEY

DEVRİMCİ BİR DERVİŞ: OKTAY ETİMAN

İTİRAZ EDEN MÜLKSÜZLER İÇİNDİR LE GUIN

İRAN SOKAKLARININ BAŞKALDIRISI

SAF IŞIĞIN, ŞEFFAF SİMGELERİN ŞAİRİ: TOMAS TRANSTRÖMER

KAPİTALİZM KİRLİDİR, KİRLETİR

HRANT’IN KOLEKTİF KATLİNİN ANATOMİSİ

OHAL’(LERİN)İN EKONOMİ-POLİTİK DÖKÜMÜ

ŞİMDİLERDE ŞİİRE DAHA ÇOK MUHTACIZ GİRİZGÂHI

İSYANCI ŞEYH BEDREDDİN GERÇEĞİ

ORTADOĞU SARMALI VE T.“C”

DÜŞÜN(ECEĞİZ), YAZ(ACAĞIZ), KONUŞ(ACAĞIZ), SUSMA(YACAĞIZ)![

FAŞİZM(LER)İN GÜNCELLİĞİ VE IRKÇILIK

AŞK -İNSAN(LIK)A DAİR- HER ŞEYDİR![

EKİM DEVRİMİ İLE TARTIŞMALI “TARTIŞMALAR”I

GÜNCELDEN TARİHSELE İŞÇİ SINIFI

KAPİTALİST İKTİDARIN EĞİTİM(SİZLİĞ)İ VE COĞRAFYAMIZ

YENİ(DEN) ‘68’İ ANIMSA(YALIM)

AN-KARA’DA BİR KIPKIRMIZI CUMARTESİ

GÜLTEN AKIN: KENDİ GİTTİ, ŞİİR(LER)İ KALDI

BOYACI HALİL’İN MÜŞFİK KENTER’İ

EMPERYALİST YERKÜREDE BARIŞ (YALANI) VE SAVAŞ (GERÇEĞİ )

SİNEMA VE YÖNETMEN(LER)

PARİS KOMÜNÜ(MÜZ) HÂLÂ GÜNCEL

KAPİTALİZM VE TARIM(IMIZ)

“DUYARLILIĞIN İNCELİĞİN ESENLİĞİN YAZARI”: OKTAY AKBAL

KAPİTALİZMİN YARATTIĞI TABLO MU DEDİNİZ?

ÖĞRENCİ HAREKETİNİN TOPLUMSAL MÜCADELEDEKİ YERİ VE ROLÜ

HAYAT(LAR)IMIZA DOKUNMUŞ BİR MÜZİSYEN: ATTİLLA ÖZDEMİROĞLU

ADALETSİZLİK KARŞISINDA DEVRİMCİ SANATIN KONUMU VE İŞLEVİ

KATLEDİLDİĞİMİZ SURUÇ’LA ÇOĞALDIK

ŞİİRE KOÇAKLAMA

ÖZGÜRLÜĞE MUHTAÇ VE MAHKÛMUZ!

AYDIN/ ENTELEKTÜEL MESELESİNE DAİR

ŞİİR GİBİYDİ JOHN BERGER

SEVDİKLERİMDENDİR ÜÇÜ BİRDEN

YAZMAYI YAZMAK YAPAN

BAHAR(LAR)IN HALKI: ROMANLAR

ESKİ(MEYEN) SESLER, TINILAR

ORHAN KEMAL: USTADIR, YERİ AYRIDIR, MÜHİMDİR

“CULPA VACARE MAXIMUM EST SOLATIUM”

UNUTUL(A)MAZLAR YA DA HATIRLAYIN ONLARI

FİRARİ YAŞAM(IN)IN YAZMAK EYLEMİ

15’LER DAİR: GEÇM(EM)İŞ BUGÜNÜ(MÜZÜ)N ÖNSÖZÜDÜR !

SATIRLARDA AKAN YAŞAMIN BİLGELİĞİ

İNKÂRA ORTAK OLMA(K)!

“EVET”(İN EKONOMİSİN)E HAYIR!

ALAYINA İSYAN: “EVET”İN REFERANDUMU’NDA “HAYIR”![

“ÖZGÜRLEŞME DİLDE BAŞLAR”[

İNSAN(LIK), ONA İNANAN ŞAİR(LER)İN ŞİİR(LERİN)E MUHTAÇ

ALAYINA İSYAN, HEPSİNE “HAYIR”![

EKİM’İN 100. YILINDA KAVRAMLAR, GERÇEKLER

ZULA(NIZ)DAKİ ŞİİR, MAVZER(İNİZ)DEKİ MERMİ GİBİDİR

İKTİDAR, EĞİTİM, ÜNİVERSİTELER VE GENÇLİK

AKP’NİN -KAPİTALİZM PATENTLİ- ÇEVRE PRATİĞİ

“TEKÇİLİK” GÜZERGÂHINDA NEYİ, NASIL YAPMALI?

KÖTÜLÜK(LER) TABLOSU MU? “PANTE REI”![

ŞEYH BEDREDDİN: “SÖZÜ, BAKIŞI, SOLUĞU ARAMIZDAN ÇIKIP GELECEKTİR

UMUDU -TÜKETMEDEN- ÇOĞALTANDI SENNUR SEZER

“KIRIK MOZAİK”(İMİZ)İN PARÇASI SÜRYANÎLER

ORTADOĞU: BÜYÜK FOTOĞRAF İLE “KÜÇÜK” AYRINTI(LAR)

“İNSANLIK HÂLİ”NİN TERCÜMANI: FRANZ KAFKA

RESİM “SÜS” YA DA “AKSESUAR” DEĞİLDİR, OLAMAZ!

FUTBOL: GERÇEK VE BAĞINTILARIYLA TARTIŞALIM MI, TARTIŞMAYALIM MI?

EKİM’İN LENİN, LENİN’İN EKİM DESTANI

EGEMEN KLİKLER ARASI HESAPLAŞMA VEYA 15 TEMMUZ’UN ŞECERESİ[*]

SİYONİZM KARŞISINDA FİLİSTİN İLE ARAFAT’I[*]

ZEKÂ, YARATICILIK KADAR YÜREKLİLİKTİR KARİKATÜR(İST)[*]

BARIŞ (=HAYAT) İLE SAVAŞ (=ÖLÜM) HÂLİ[*]

TARTIŞILAN ASLÎ SORU(N) ÖZGÜRLÜKTÜR[*]

EGE MAVİSİNİN -HALİKARNAS- BALIKÇISI[*]

101. YAŞINDA AZİZ NESİN USTA[*]

68 BAŞKALDIRISI VE ÖĞRENCİ HAREKETİ[1]

“ÇORUMLU ‘BAUDELAİRE’PEREST”: SAİT MADEN[*]

KARAR VERİN: “SİZİN MUHAMMED ALİ’NİZ HANGİSİ?”[*]

HAYAT VE SANAT = GENÇLİK VE MÜCADELE[1]

GİDEN(LERİN) İKİ(SİN)DEN KALAN(LAR)[*]

BAŞYAPITI ‘GABO’NUN KENDİSİYDİ, HAYATIYDI[*]

YAZMAK EYLEMİNİN KADINLARI[*]

MİLLİYETÇİLİK VİRÜSÜ VE FUTBOL[*]

ANAYASA, BAŞKANLIK SİSTEMİ VE LAİKLİK[*]

33’LER SURUÇ’TUR; BİZ 33’LERİZ![*]

SYRIZA: NEYDİ? N’OLDU?![*]

“GEZİ”(/HAZİRAN) SANATI[*]

YENİDEN -VE BİR KEZ DAHA- FAŞİZM[*]

TÜRK(İYE) PATENTLİ PANOPTİKON HÂLİ[1]

ÇÖZÜLME, PARÇALANMA VE KUTUPLAŞMA GÜZERGÂHINDA[*]

DİK DURAN NİKBİNLİK: SABAHATTİN ALİ[*]

AŞKLARIN, KAVGALARIN, BARUT KOKAN DİZELERİN ŞAİRİ: HASAN HÜSEYİN[*]

SOYKIRIMDAN SÜRGÜNE ÇERKESLER[*]

44 YIL SONRA ONLAR YANİ SONSUZLAR[*]

AŞK, TRAVMA, TOPLUMSAL İNŞA VEYA DEVRİM, KAPİTALİZM, SOSYALİZM[1]

PEKİYİ YA İSYANCI KAZIM’DAN SONRA BİZ?![*]

TARİHSELDEN GÜNCELE İBRAHİM KAYPAKKAYA[1]

HAYATI ÖRGÜTLEYEN AŞKINLIKTIR SANAT (İLE TİYATRO)[*]

KAPİTALİZMİN “ÇEVRE”Sİ YA DA EKOLOJİK KÂBUS![1]

BUGÜN(ÜMÜZ)DE ENTELEKTÜEL, EĞİTİM, AKADEMİ[*]

MÜLKİYET, İKTİDAR, DEVLET (=DEMOKRASİ) VE…[1]

RADİKAL SOSYALİZM HÂLÂ GÜNCEL!

2015 1 MAYIS’INDAN 2016’YA YİNE, YENİDEN, ISRARLA TAKSİM!

KIZILDERE TARİHİ(MİZ) HEPİMİZİNDİR[1]

KÜLTÜREL YOZLAŞMA KARŞISINDA DEVRİMCİ SANAT[1]

KOMÜN’DEN EKİM’E ESKİ(MEYEN) SOSYALİZM

YALNIZLIĞIN ÇOĞUL SENFONİSİ: SAİT FAİK ABASIYANIK[*]

SAVAŞIN BATI CEPHESİNİN SORU(N)LARI İLE “DOĞU”[*]

ORTADOĞUDA T.CNİN HÂLİ VE ROJAVA

SANATIN SINIFI VEYA SANAT SİYASAL VE SINIFSALDIR

ORTADOĞUNUN KANAYAN YARASI FİLİSTİN

VERİLERİYLE DEMOKRASİ (MÜCADELESİ) VE DÜZEN(SİZLİK) ÜZERİNE

FAİLİ MEÇHUL -OLMAYAN- KAYIP(LAR)

80'Lİ YILLAR = İNSAN(SIZLIK) + UMUT(SUZLUK) + EYLEM(SİZLİK)

ERMENİLERİN BUGÜNÜ=HRANT+KAMP ARMEN

KÜRTLER VE ORTADOĞU

chavez venezüella'sında ne(ler)oluyor? bolívarcı halkçılık mı, sosyalizm mı