F TİPİ YETMEDİ

F TİPİ YETMEDİ

Gazeteler, KAN PARTİ AKP'nin çıkaracağı yeni KHK ile tek tip elbiseyi cezaevlerinde uygulamaya sokacağını yazıyor.

Karanlığı temsil eden FETÖ ve TAYÖ ikiz kardeşler arasında süren dişe diş savaş böylece cezaevlerini yangın yerine çevirmiş olacak.

1980'lerde Kenan Evren de bu faşist uygulamaya girişmiş, tutsakların sert tepkisi ile karşılaşmıştı.

Tutsaklar canlarını ortaya koyarak o paçavra elbiseleri çöpe atmışlardı.

Tek tip elbise, egemenler dışındaki tüm topluma yönelen ağır bir tehdit ve gözdağıdır. Ve şiddetli bir korku yayarak toplumu rehin almaktır.

Öncelikle, hepimizi hedefleyen bir tehlike olduğu için karşı çıkmalıyız.

Ayrıca...

Kişiyi damgalama, ruhen çökertme ve kendine yabancılaştırma saldırısı olarak da insan haklarına vahşi bir saldırıdır.

Meselenin başka bir yönü daha var:

Cezaevlerinde sürdürülen azgın terör, halk üzerinde estirilen terörün bir parçasıdır. Bu nedenle cezaevlerinin insanileştirilmesi için verilecek mücadele - gerici cephede bir gedik açacağı için – halkın özgürlüğü uğruna verilmiş bir mücadele olacaktır.

Tutsak aileleri ve sınırlı sayıdaki duyarlı insanları ayrı tutarsak...

Muhalif siyasi partiler, kurumlar ve toplum cezaevleri meselesinde üstüne düşeni yapmamıştır. Bu nedenle cezaevlerinde kronikleşen zulümden hepimiz tarih önüne sorumluyuz.

Bu toplumsal duyarsızlık nedeniyledir ki, insanlar kapatıldıkları cezaevlerinde devletin demirden pençesine terk ediliyorlar.

O kanlı pençe ki, hak arayan herkesin kalbinde zehirli bir izi vardır.

Şu gerçeği bir yere not etmekte fayda var:

Cezaevleri hükümetlerin en güçlü olduğu, ama aynı zamanda en zayıf olduğu alanlardır.

Yani toplumu kıskaca alan KAN PARTİ AKP, bu tek tip elbise meselesinde bozguna uğratılabilir.

İkinci dünya savaşında Danimarka'yı işgal eden Almanlar, soykırım uyguladıkları Yahudileri diğer halktan seçebilmek için kollarına sarı yıldızlı bir bant takma zorunluluğu getirmişlerdi.

Danimarka halkı Yahudileri korumak için o yıldızlı bantlardan takıp sokağa sel gibi akınca,  Almanların bu faşist girişimi kendiliğinden boşa çıkmıştı.

Biz de, KAN PARTİ AKP' nin bu faşist saldırısını benzer bir yöntemle geri püskürtebiliriz.

Nasıl mı?

On binler halinde o tek tip cezaevi elbiselerini giysek bize kim ne diyecek?

Bir an için bir insan selinin o turuncu elbiseler içinde sokaklarda bayrak bayrak dalgalandığını hayal edelim!

Böyle yaygın bir protestoyu örgütlemek bizim gücümüzü aşar. Ancak siyasi partiler ve kurumlar organize edebilirler. Hazırlık çalışmalarının başlatılması bile KAN PARTİYİ bu zorbalıktan vaz geçirilebilir. 

Size sorum şudur:

Bizler, ilgili siyasi partilere ve kurumlara...

Bu protestoyu şimdiden örgütlemeleri için toplu halde bir çağrı yapsak, sizce nasıl olur?

Fikrinizi almak istedim.

alinakavdo@gmail.com

 

22.12.2017 (Mahmut Alınak)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR