Yurtdışı ihaleler konusunda uzman ihale avukatı.

Yurtdışı ihaleler konusunda uzman ihale avukatı.

Yurtdışı ihaleler konusunda uzman ihale avukatı.

Önceki yazılarımızda Türkiye’de kamu ihale hukuku konusunda sınırlı sayıda uzmanlaşmış hukuk bürosu olduğunu belirtmiştik. Bu yazımızda ise Türk şirketlerin yurt dışındaki ihalelere ne şekilde katılabileceklerini anlatmaya çalışacağız.

 

Bilindiği üzere Türkiye’deki ihalelerin çoğu yerli ve yabanca şirketlere açıktır. Bir başka deyişle, çok sayıda ihaleye yabancı şirketler tarafından da teklif sunulabilmektedir. Elbette ki yabancı şirketler, genel olarak yüksek bedelli ihalelere katılım göstermektedir. Buradan hareketle hemen belirtmeliyiz ki, Türk şirketlerin de yabancı ülkelerdeki ihalelere katılımı mümkündür. Bu noktada, Avrupa Birliği uygulamalarından ve Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşmasından da bahsetmek gerekmektedir. Birliğe üye ülkeler diğer üye ülkelerin şirketleri hakkında ve aynı şekilde anlaşmaya taraf ülkeler anlaşmaya taraf ülkelerin şirketleri hakkında katılımı engelleyici düzenlemeler getirememektedir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne aday ülke konumundadır. Kamu Alımları Anlaşması ile ilgili olaraksa gözlemci statüsündedir. Bu hususları belirttikten sonra, farklı ülkelerde (özellikle de Afrika ülkelerinde) Türkiye’deki ya da Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bir ihale mevzuatı olmadığını, yine bu ülkelerde de Türk şirketlerin ihalelere girebileceğini belirtmek gerekir.

 

İstanbul’da kurulu Hakkakul Avukatlık Bürosu, uzun bir süredir Türk şirketlerin yurt dışındaki ihalelere katılımı konusunda danışmanlık hizmetleri sunmakta, diğer ifadeyle ihale avukat lığı yapmaktadır. Bu hizmetler içerisinde, şirketlerin faaliyet alanındaki ihalelerin tespit edilerek şirketlere sunulması, bu ihalelere katılım koşullarının raporlanması ve ayrıca tekliflerin hazırlanması ve sunulması konusunda aracılık gibi hizmetler bulunmaktadır. Büroyla iletişime geçtiğimizde, yetkililer bu alanda kendileri dışında faaliyet gösteren başka bir büronun ya da şirketin bulunmadığını belirtmekteler. Ayrıca Türk şirketlerin yurt dışında iş yapmaya çok istekli olduklarının ancak riskler nedeniyle çekingen davrandıklarının altını da özellikle çiziyorlar. Türkiye’yi yurt dışındaki başarılarıyla gururlandıran Türk şirketlerinin arasına, önümüzdeki dönemde çok sayıda yeni Türk şirketinin de katılacağına inanmaktayız.

9.05.2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz