Hıdrellez deyince bir Hızır ile İlyas'ı bir de o gün darağacına gönderilerek idam edilen üç fidanı biliriz

Hıdrellez deyince bir Hızır ile İlyas'ı bir de o gün darağacına gönderilerek idam edilen üç fidanı biliriz

Hıdrellez deyince bir Hızır ile İlyas'ı bir de o gün darağacına gönderilerek idam edilen üç fidanı biliriz

Anadolu halk geleneğinde 6 Mayıs hıdrellezdir. Sevenlerin, özlem çekenlerin kavuşma günüdür Hıdrellez.

Hıdrellez deyince Hızır ve İlyas gelir akla.

Hikayesi de ilginçtir.

Hızır ve İlyas, Hükümdarın ordusundaki iki askerdir. Hükümdar bir gün ordusuyla birlikte ölümsüzlük suyunu (Ab-u Hayat) aramaya çıkar. Yolculukta, Hızır ve İlyas diğer askerlerden ayrılırlar. Bir subaşında durup, yemek için kurutulmuş balık çıkarırlar. Tam bu esnada deniz suyu balığa sıçrar, balık canlanır ve suya atlar. Böylece Hızır ve İlyas ölümsüzlük suyunu bulmuş olurlar. Bu sırada bir melek gelir. Hızır ve İlyas’ın kıyamete kadar yaşayacaklarını, fakat Hızır’ın karada, İlyas’ın denizde ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini bildirir.

Hıdrellez günü yani 6 Mayıs’ta Hızır ve İlyas’ın buluştuklarına, onların buluşmalarıyla ölü tabiatın canlandığına inanılır. Halk inanışına göre 6 Mayıs’ın yağmurlu geçmesi, Hızır ve İlyas’ın buluştuklarında sevinçlerinden ağlamalarının ve bulutların da onlara katılmalarının bir ispatıdır.

Sebebiyse idamlar.

Dar ağacında üç fidan...

Tarih 15 Mart 1971...

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan yakalandılar.

Mahkemeleri 16 Temmuz 1971 günü Altındağ Veteriner Okulu binasında Tuğgeneral Ali Elverdi başkanlığında Baki Tuğ savcılığında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 no'lu Mahkemesi'nde başladı ve 9 Ekim 1971 günü bitti. Deniz ve arkadaşları 16 Temmuz 1971'de başlayan THKO-1 Davası'nda TCK'nin 146. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, 9 Ekim 1971'de 146/1 maddesi uyarınca idam cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararı şöyleydi:

" Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını; bir kısmını tağyir, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kununun 146/1 maddesi uyarınca ölüm cezası ile tecziyenize karar verdi. Hüküm bir hafta içinde kabulu temizdir, tutukluluğunuz devam edecektir."

İdam cezaları o zamanlar senato tarafından onaylanmak zorundaydı. İsmet İnönü "siyasi suçlar idamla cezalandırılmamalıdır" diyerek Bülent Ecevit ile birlikte ret oyu kullandı. AP genel başkanı Süleyman Demirel ise infazdan yana oyunu verdi.

Sözün özü; Hıdrellez deyince bir Hızır ile İlyas'ı bir de o gün darağacına gönderilerek idam edilen üç fidanı biliriz...

6.05.2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz