Gaziantep Valiliği "Aman Dikkat" Dedi.İşte O Haber

Gaziantep Valiliği "Aman Dikkat" Dedi.İşte O Haber

Gaziantep Valiliği "Aman Dikkat" Dedi.İşte O Haber

Gaziantep Valiliği, bundan sonra kentte ikinci el eşya satışlarında kayıt tutma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Duyuruda, ikinci el eşya satışlarında satıcının kimlik bilgileri ile kayıt tutulacağı, aksi davranışta bulunanların cezalandırılacağı kaydedildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

İKİNCİ EL EŞYA ALIM SATIMI İLE İLGİLİ KAYIT TUTMANIN ZORUNLU HALE GETİRİLMESİNE DAİR DÜZENLEME

 

 

KARAR TARİHİ    : 08/03/2017

KARAR SAYISI      : 2017/ 02

AMAÇ

MADDE-1

İlimizde meydana gelen asayiş suçlarının % 26’ sını kapsayan ve vatandaşlarımızın en çok mağdur olduğu suçlardan olan mala karşı işlenen suçlarla ilgili kolluk görevlilerin yapmış olduğu araştırmalarda, şüphelilerin genellikle kolay yoldan paraya çevirebilecekleri cep telefonlarını, bilgisayarları, laptop, LCD televizyonları v.b. elektronik malzemeler ile inşaat malzemelerini (bakır kablo ve teller, Fiber obtik kablolar, demir, hurda v.b. malzemeler) Tedaş ve Telekom gibi kurumlara ait kabloları çaldıkları ve bu malzemeleri ikinci el eşya alım satımı yapan işyerlerine ve hurdacılara sattıkları tespit edilmiştir.

Gaziantep il sınırları içerisinde huzur ve güvenin, kişi dokunmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla ilimiz dahilin de ikinci el eşya alım satımı yapan işyeri ile hurdacıların aldıkları malzemeleri kendilerine kimin sattığı, ne zaman sattığı, nereden temin ettiği gibi hususlar ile ilgili kayıt tutmalarının sağlanarak,  kendilerine satılan eşyaların çalıntı olması durumunda meydana gelen hırsızlık olaylarının  aydınlatılması ve benzeri işyerlerinin denetim altına alınarak  suçların önlenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

MADDE-2

İlimiz dahilin de faaliyet gösteren ikinci el eşya alım satımı yapan işyerleri ile hurdacıları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE-3

1-Anayasa Madde 48.

2-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9/c.ç.e.i 11 ve 66. Md.

3-2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 1 ve 2/a Md.

4-2803 Sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetki Kanununun 7/a Md.

5-5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Md.

GENEL ESASLAR

MADDE-4    

            Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

İkinci el eşya alım satımı yapan işyeri ile hurdacıların satın aldıkları malzemeleri, kendilerine satan şahıs veya şahıslarla ilgili kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanı sureti alınacaktır. Şayet satın aldıkları malzemeyi bir başka şahsa satmışlarsa sattıkları şahıs veya şahısların da kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanı sureti alınacaktır. Alım satımı yapılan eşyanın özelliklerinin belirtildiği “İkinci El Eşya Alım Satım Formu” çizelgesi tutulacaktır. Bahse konu işyerleri istenildiğinde ibraz edilmek üzere bu belgeyi muhafaza altında tutacaktır ve istenildiğinde ibraz etmek üzere bu belgeleri saklamak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

 

CEZAİ HÜKÜMLER

MADDE-5

5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11. maddesi gereğince alınan bu kararlara uymayanlar hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesine muhalefetten işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK

MADDE-6

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME

MADDE-7

Bu karar hükümlerini Gaziantep Valiliği yürütür…08/03/2017

 

 

          

 

 

                                                          

               

                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

14.03.2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz