Aziz Sancar Ödülü Gaziantep Üniversitesi’nin

Aziz Sancar Ödülü Gaziantep Üniversitesi’nin

Aziz Sancar Ödülü Gaziantep Üniversitesi’nin

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi KimyaBölümüÖğretim ÜyesiDoç. Dr. Mehmet KahramanTÜSEB’inteşvik ödülünü kazandı.

 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim Hizmet veTeşvik Ödülleri’nin ‘Teşvik’ kategorisinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi KimyaBölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kahraman ödüle layık görüldü. Kahraman, ödülünü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’danaldı.

 

Türkiye’ninbilimselanlamdaverilenprestijliödüllerinarasındagelen Aziz Sancar Bilim HizmetveTeşvikÖdüllerine bu yıl Prof. Dr. Feridun CahitTanyel, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Doç. Dr. Mehmet Kahraman, Doç. Dr. Sinan Güven, Doç. Dr. Tevfik Tamer Önder ve Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker layıkgörüldü. Başarılı biliminsanları, ödüllerini İstanbul’da düzenlenen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda TBMM Başkanı BinaliYıldırım, CumhurbaşkanıYardımcısı FuatOktay, SağlıkBakanı Dr. FahrettinKoca’nın da aralarında bulunduğu üst düzey protokolün katılımıyla gerçekleştirilen törende aldı.

 

BU GURUR HEPİMİZİN

Kahraman’ınKimyaDalı’nda Nobel ÖdülükazananTürkBiliminsanı Aziz Sancaradınaverilenödülün Gaziantep Üniversitesi’ninbirKimyahocasınaverilmesiningözelveanlamlıbirtesadüfolduğunubelirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “TÜSEB’in Aziz SancarBilimHizmetveTeşvikÖdülü son dereceprestijlibirödül. Hocamız da sadece 4 kişiyelayıkgörülenbuödülükazandı. Kendisinikutluyorum” dedi. GAÜN’ünbaşarızincirineyenihalkalareklemeyedevamedeceğini, yönetimolarakbilimselçalışmalaradestekvermeyisürdüreceklerinikaydedenRektör Prof. Dr. Ali Gür, “Türkiye’ninilklereimzaatanüniversitesiolan Gaziantep Üniversitesi, tümbilimselalanlardabaşarılarınısürdürmeyedevamedecektir. Sadece Fen bilimlerindedeğilsosyalbilimlerde de inşaallahyenibaşarılareldeedeceğiz” dedi.

 

BİLİMİN HİZMETİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

37 gibigençbiryaşta Aziz SancarBilimHizmetveTeşvikÖdülleriyarışmasındaNanobiyoteknoloji, Nanotıp, SERS, BioalgılamaveBiyoanalitikKimyadallarındakiçalışmalarıylaödülelayıkgörülen Gaziantep Üniversitesi Fen EdebiyetFakültesiKimyaBölümüAnalitikKimyaAnabilim Dalı BaşkanıDoç. Dr. Mehmet Kahraman’ınçoksayıdaödüllüçalışması, ulusalveuluslararasımakalesibulunuyor. Kahraman, buödülünkendisinibundansonrakibilimselçalışmalarındadaha da sorumlulukyüklediğinibelirterek, “Bugünekadarolduğugibibundan sonar da üniversitemiz, ülkemizvedünyabiliminefaydalıolmakiçinelimdengelenherşeyiyapmayadevamedeceğim” diyekonuştu.

6.11.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz